ing 4

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

Abduction

1 / 99

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

100 Terms

1

Abduction

adam kaçırma

New cards
2

access

erişmek, ulaşmak

New cards
3

act

hareket etmek, rol almak, davranmak

New cards
4

advent

gelme, ortaya çıkma

New cards
5

alienation

yabancılaştırma

New cards
6

amplify

genişletmek; yükseltmek, güçlendirmek

New cards
7

apparatus

alet, aygıt, cihaz

New cards
8

arrogant

kibirli,kendini beğenmiş

New cards
9

attempt

girişimde bulunmak

New cards
10

awkward

beceriksiz, biçimsiz

New cards
11

befriend

Dostça davranmak

New cards
12

blazing

alevlenme

New cards
13

brightly

parlak bir şekilde, zekice

New cards
14

capitulate

teslim olmak, silahları bırakmak

New cards
15

censor

sansür

New cards
16

citizen

vatandaş, yurttaş

New cards
17

cohesion

uyumluluk

New cards
18

commute

ev ile iş arasında gidip gelmek

New cards
19

compromise

uzlaşmak

New cards
20

confidential

gizli, mahrem

New cards
21

consolidate

sağlamlaştırmak

New cards
22

contrive

icat etmek, yaratmak, başarmak

New cards
23

create

Oluşturmak, yaratmak

New cards
24

customary

geleneksel

New cards
25

deduct

çıkarmak, azaltmak

New cards
26

demand

Talep etmek, gerektirmek

New cards
27

desirable

arzu edilir, istendik

New cards
28

deviation

sapma, ayrılma

New cards
29

disbelief

inançsızlık

New cards
30

disorder

bozukluk

New cards
31

distrust

güvenmemek

New cards
32

durable

dayanıklı,sağlam

New cards
33

eliminate

ortadan kaldırmak

New cards
34

encounter

karşılaşmak, rastlamak

New cards
35

enterprise

işletme,şirket

New cards
36

erroneously

hatalı bir şekilde

New cards
37

eventually

sonunda, nihayetinde

New cards
38

executive

yetkili, yürütücü

New cards
39

extend

uzatmak, genişletmek

New cards
40

falter

tereddüt etmek

New cards
41

filter

süzgeç

New cards
42

foremost

en önde gelen

New cards
43

fringe

kahkül

New cards
44

genuinely

gerçekten

New cards
45

graze

sıyırmak

New cards
46

harness

  1. koşum takımı vurmak, dizginlemek; 2. koşum takımı

New cards
47

hint

ima etmek

New cards
48

hurriedly

alel acele

New cards
49

imperative

mecburi, zorunlu

New cards
50

inadvertent

elde olmaksızın fakat tedbirsizce ve pot kırarak

New cards
51

indicator

gösterge, sinyal

New cards
52

inform

bilgi vermek

New cards
53

insignificant

(1) ehemmiyetsiz, önemsiz (2) anlamsız, manasız

New cards
54

interfere

müdahale etmek

New cards
55

Invalidate

çürütmek, geçersiz kılmak

New cards
56

jointly

ortaklaşa, birlikte

New cards
57

leak

sızıntı

New cards
58

literacy

okur yazarlık

New cards
59

major

büyük

New cards
60

matter

madde

New cards
61

mighty

güçlü, kuvvetli

New cards
62

modest

alçak gönüllü

New cards
63

myriad

çok büyük sayıda

New cards
64

notably

özellikle, bilhassa

New cards
65

obstruct

engellemek, tıkanmak

New cards
66

opposite

karşı, zıt

New cards
67

outskirts

kenar mahalleler

New cards
68

participant

katılımcı, iştirakçi

New cards
69

permanent

kalıcı, sürekli

New cards
70

pirate

korsan

New cards
71

pose

ortaya çıkarmak, poz vermek

New cards
72

predominant

baskın,en etkili

New cards
73

prior

önceki

New cards
74

promote

desteklemek

New cards
75

pupil

öğrenci,gözbebeği

New cards
76

randomly

rastgele, gelişigüzel

New cards
77

recognize

tanımak, fark etmek

New cards
78

regulation

düzenleme, mevzuat

New cards
79

render

hale getirmek

New cards
80

resist

karşı koymak, direnmek

New cards
81

revere

saymak, saygı göstermek

New cards
82

rotten

bozuk,çürümüş

New cards
83

savage

vahşi, şiddetli

New cards
84

segregate

ayırmak, ayrı tutmak, ayrım yapmak, ırkçılık yapmak,

New cards
85

shipment

nakliyat, sevkiyat

New cards
86

slippery

kaygan, kaypak

New cards
87

specific

Belli özel

New cards
88

startle

(1) korkutmak, ürkütmek (2) şaşırtmak, affalatmak

New cards
89

strengthen

güçlendirmek

New cards
90

subtle

Hemen göze çarpmayan, güç algılanan

New cards
91

surpass

üstün olmak, geride bırakmak, üstün olmak

New cards
92

synonymous

eş anlamlı

New cards
93

terrain

arazi, bölge

New cards
94

trace

iz, izini sürmek

New cards
95

trifling

önemsiz, ufak tefek

New cards
96

undoubtedly

hiç şüphesiz

New cards
97

utilize

kullanmak, yararlanmak

New cards
98

venomous

kin dolu, zehirli, zarar verici

New cards
99

vivid

canlı, parlak

New cards
100

wildlife

vahşi yaşam

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 85 people
Updated ... ago
4.7 Stars(10)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 97 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard53 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 93 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard110 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 155 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 182 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)