Grundläggande biologi instuderingsfrågor

studied byStudied by 44 people
0.0(0)
get a hint
hint

Vad är en organism?

1 / 17

Tags and Description

Biology

18 Terms

1

Vad är en organism?

En levande varelse

New cards
2

Vad behövs för att något ska räknas som liv?

består av celler kan fortplanta sig tar upp ämnen från omgivningen ger ämnen till omgivningen behöver energi reagerar på sin omgivning

New cards
3

Vad är skillnaden på djurcell, växtcell & svampcell?

Djurcell har cellkärna bara cellmembran Växtcell har cellkärna, har cellvägg, använder ljusenergi Svampcell Har cellkärna, Har cellvägg

New cards
4

Vad är speciellt för en bakterie?

Är en encellig organism som inte har cellkärna utan att DNA't flyter runt i cytoplasman mindre än andra celler

New cards
5

Varför är bakterier bra i naturen?

I naturen hjälper bakterierna till att bryta ned döda växter och djur.

New cards
6

Varför är bakterier bra för oss människor?

Den största mängden bakterier hos människan finns i vår tarm och behövs för att bryta ner maten och för att vi ska må bra.

New cards
7

Hur fungerar antibiotika?

Antibiotika stör bakteriernas uppbyggnad av cellväggar. Det innebär att de bakterier som nybildas vid celldelning får ofullständiga cellväggar och dör. På så sätt hindrar penicillin att bakterier förökar sig.

New cards
8

Vad är en patogen?

En sjukdomsframkallande mikroorganism

New cards
9

Ge något exempel på hur vi kan få vår mat att hålla sig fri från skadliga bakterier

Tillexempel: Salta Inlägga/ Lägga in Frysa in

New cards
10

Vad är speciellt för ett virus?

Behöver en värdcell för att föröka sig

New cards
11

Hur kan vi skydda oss mot virus?

Ta vaccin Distansering Tvätta händerna

New cards
12

Vad är speciellt för arkéer?

Organism som liknar bakterier men som tål extrema miljöer så som varma källor, surt pH, salta miljöer osv.

New cards
13

Vad är en prokaryot?

Organism där DNAt finns fritt i cytoplasman

New cards
14

Vad är en eukaryot?

Organism som har cellkärna (svampcell, djurcell och växtcell)

New cards
15

Vad är en art?

Organismer som kan fortplanta sig med varandra under naturliga förhållanden och som då kan få fruktsam avkomma tillhör samma art (fruktsam betyder att avkomman kan få "barn").

New cards
16

Vad beror övergödning på?

Utsläpp av avloppsvatten, förbränning av fossila bränslen och högintensivt jordbruk orsakar övergödning. Blågröna bakterier.

New cards
17

Hur uppstår syrebrist i vattnet?

När alger och blågröna bakterier dör så sjunker de ner till botten. Där blir de mat åt bakterier och andra nedbrytare. Nedbrytningen leder till att bakterierna kan föröka sig mer än vanligt och dem förbrukar all syre i vattnet. På så sätt blir det syrebrist i vattnet.

New cards
18

Vad är algblomning?

Är en konsekvens av övergödning Algblomning är när växtplankton mass förökas Övergödning leder till kraftigare algblomning De vanligaste alger i Östersjön är cyanobakterier Nodularia spumigena (katthårsalg) som även är giftig Algblomning orsakas av överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16280 people
Updated ... ago
4.6 Stars(38)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard75 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard52 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 169 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard94 terms
studied byStudied by 38 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard39 terms
studied byStudied by 116 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard45 terms
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard808 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
4.0 Stars(1)