Filipino - 4th Mastery Test (Kabanata 17 - 39)

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

Perya

1 / 159

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

160 Terms

1

Perya

Pangmadlang tanghalan sa binubuo ng mga kubol ng sirkero o salamangkero

New cards
2

Nakapangyayari

Nakapanghahaari, nasusunod

New cards
3

Kamangmangan

Kabobohan

New cards
4

Pagsiil

Pag-api

New cards
5

Iginugumon

Inilululong

New cards
6

Abydos

Isang matandang lungsod sa sinaunang Ehipto

New cards
7

Saserdote

Pari

New cards
8

Panghihimagsik

Pagrerebelde

New cards
9

Napiit

nakulong

New cards
10

Nakatanan

Nakatakas

New cards
11

Lapastangan

Taksil

New cards
12

Mapagparatang

mahilig nagbinatang

New cards
13

Bantog

kilala

New cards
14

Pinaunlakan

Pinagbigyan

New cards
15

 Kahindik-hindik

Nakakatakot

New cards
16

Alingasaw

Singaw

New cards
17

Kabuhungan

kasamaan

New cards
18

Bahay kasera o dormitoryo

pansamantalang tirahan ng mga estudyante habang nag-aaral

New cards
19

Pindang

Tapa o pinatuyong karne

New cards
20

Sulta

Seda, isang uri ng pinong tela

New cards
21

Procurador

Opisyal na nag-iingat at nag-iingat at nangangasiwa sa pananalapi

New cards
22

Mapawi

Mawala

New cards
23

Palikaw-likaw

pasikot-sikot

New cards
24

Bunga

luyos, betelnut sa ingles, isang uri ng punong palma na ang bunga ay ginagawang nganga

New cards
25

Bumbong

Sisidlang yari sa kawayan

New cards
26

Arabal

Karatig-pook ng lungsod

New cards
27

Karabinero

Sundalong ang armas ay rifle

New cards
28

Rehimyento

Batalyong binubuo ng dalawa o higit pang balangay

New cards
29

Mestisa

Pilipinang may lahing Espanyol

New cards
30

Ayuntamento

Konsehong namamahala sa siyudad

New cards
31

Bantog

kilala

New cards
32

pananalig

paniniwala

New cards
33

matapang

malakas and loob

New cards
34

opereta

maikling dula na sinasaliwan ng sayaw at musika

New cards
35

les cloches de corneville

pranses para sa “Ang mga Kampana sa Corneville”

New cards
36

bilyete

tiket

New cards
37

estrada general

pasukan

New cards
38

takilya

Opisina kung saan binebenta ang mga tiket para sa pagtatanghal

New cards
39

hampaslupa

palaboy

New cards
40

saynete

isang uri ng dula

New cards
41

naghuhudyatan

nagsesenyasan

New cards
42

palko

hilera ng mga upuan sa dakong itaas ng teatro

New cards
43

malirip

maunawaan

New cards
44

mananalumpati

taong mahusay magsalita sa harap ng publiko

New cards
45

napakasalat

napakadukha

New cards
46

asunto

kaso o usapo

New cards
47

sulo

ilawan na yari sa buho ng kawayan

New cards
48

apyan

nakalulong na gamot narkotika

New cards
49

sulak

bugso

New cards
50

hudyat

senyas

New cards
51

sumisiil

umaapi

New cards
52

agunyas

tunog ng kampana sa simbahang katoliko bilang anunsiyo ng kamatayan, o kalamidad o kapahamakan

New cards
53

bumabalagbag

napunta sa ibayo o kabilang bahagi

New cards
54

tipanan

napagkasunduang pagtatagpo

New cards
55

guni-guni

imahinasyon

New cards
56

laki sa layaw

lumaking napabibigyan ang mga luho

New cards
57

bangkito

maliit na upuan

New cards
58

bulwagan

malaking silid sa pasukan ng isang gusali

New cards
59

kahalili

kapalit

New cards
60

pansiterya

restawrang tsino

New cards
61

vice-rector

katuwang ng taong namamahala sa simbahan

New cards
62

licenciatura

lisensyang ipinagkaloob sa mga nag-aaral upang maisagawa ang kanilang propesyon

New cards
63

naimpok

naipon o naitabing pera o anumang bagay

New cards
64

pulutong

pangkat ng mga tao

New cards
65

paskin

poster

New cards
66

magsiyasat

mag-imbestiga

New cards
67

kabo

kasapi ng hukbo ng pamahalaan na ang katungkulan ay katumbas ng korporal

New cards
68

alguwasil

opisyal ng pamahalaan na nagtatakda kung dapat arestuhin o hindi ang isang taong pinaghihinalaang may sala

New cards
69

inaalimura

iniinsulto

New cards
70

kalipunan

tumutukoy sa relihiyosong order o samahan ng mga pari

New cards
71

itutop

natatakpan o natatabunan ng kamay

New cards
72

order

panrelihiyong samahan ng mga pari

New cards
73

pamahalaang sibil

tumutukoy sa gobyernong namamahala sa kaayusan ng lipunan at iba sa pamahalaang militar

New cards
74

aleman

taong taga germany

New cards
75

albaeca

tagaganap ng huling bilin ng namatay

New cards
76

sable

espada

New cards
77

pinagpiit

pinagkukulonh

New cards
78

kuwalta

pera

New cards
79

exequias

seremonya para sa mga patay

New cards
80

de profundis

pagsisisi

New cards
81

misa de requiem

misa sa patay

New cards
82

budhi

konsensya

New cards
83

prak

kasuotang amerikanang umaabot hanggang sa tuhod

New cards
84

kuwakong

pipang ginagamit sa paghitit ng tabako o apyan

New cards
85

responso

isang awiting pansimbahan

New cards
86

kamanyang

isang uri ng mabangong sahig o katas mula sa punong kahoy at pinauusok sa tuwing may selebrasyong pansimbahan

New cards
87

agua bendita

banal na tubig

New cards
88

falcetto

paraan ng pagkanta sa mataas na tinig na karaniwang ginagawa ng mga tenor

New cards
89

dies irae

araw ng paghuhukom

New cards
90

Dalamhati

kalungkutan

New cards
91

nag-atubili

nag-alangan

New cards
92

takipsilim

dapit-hapon

New cards
93

agua bendita

banal na tubig

New cards
94

nahimatay

nawalan ng malay tao

New cards
95

mataas na kawani

mataas na opisyal na katulong ng kapitan heneral sa pamamahala

New cards
96

lilingapin

pag-uukulan ng pagtangkilik ng pag-aaruga o pagsasaalang-alang

New cards
97

niyuyurakan

niyayapakan

New cards
98

nakapagsarili

naging malaya

New cards
99

koreo

sulat

New cards
100

bilangguan

piitan, bilibid

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4255 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16743 people
Updated ... ago
4.6 Stars(38)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard120 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard65 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 62 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 35 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)