AP.1 - Globalisasyon

studied byStudied by 37 People
0.0(0)
get a hint
hint

Globalisasyon

1/23

Studying Progress

New cards
23
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
23 Terms
New cards

Globalisasyon

 • proseso ng mabilisan at malawakang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon, produkto, at serbisyo sa iba't ibang direksiyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng mundo

New cards
New cards

Pag-aasam ng kaunlaran

 • sanhi ng globalisasyon

 • dahil sa kagustuhan ng mga bansa na umunlad, sinusubukan ng mga ito na makipag-ugnayan sa bang mga bansa sa usaping pangkaunlaran

New cards
New cards

Masiglang pakikipagkalakalan at pamumuhunan

 • sanhi ng globalisasyon

 • hindi lamang sa loob ng bansa nagaganap ang pakikipagkalakalan

New cards
New cards

Industriyalisasyon at Modernisasyon

 • sanhi ng globalisasyon

 • ang paglaganap ng makabagong teknolohiya at mas maunlad na sistema ng transportasyon, komunikasyon, at pananalapi ay nagpapalawak at nagpapabilis sa interaksiyon

New cards
New cards

Silk Road

 • malawakang ugnayan ng mga produkto at kaalaman noong Gitnang Panahon

New cards
New cards

Unang Yugto

 • nagsimula noong ika-16 na siglo kung kailan lumawak ang kaalamang pandagat

 • panahon ng paggalugad

 • paglaganap ng merkantilismo, Renaissance, pagsibol ng ganap na monarkiya at nation-state

New cards
New cards

Ikalawang Yugto

 • naganap mula sa huling bahagi ng ika-18 na siglo kung saan umusbnong ang Rebolusyong Industriyal

 • naganap ang malawakang pagtatag ng mga imperyo

 • pinagkukunan ng mga hilaw na sangkap at naging bagsakan ng mga gawang produkto

New cards
New cards

Rebolusyong Industriyal

 • nagkaroon ng makabuluhang pagtaas ng antas ng produksiyon

New cards
New cards

Ikatlong Yugto

 • una at ikalawang digmaang pandaigdig

 • pangunahing tagapagluwas (exporter) ang mga bansang kontrolado ng mga makapangyarihang bansa

New cards
New cards

Transnational Corporation

 • kompanyo o negosyong pasilidad sa ibang bansa para maghatid ng mga produkto at pangangailangnag lokal

New cards
New cards

Neokolonyalismo

 • indirektang pananakop ng mga bansa sa pamamagian ng advanced technology

New cards
New cards

Ikaapat na Yugto

 • huling bahagi ng ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan

 • ang mauunlad at papaunlad na mga bansa ay nagiging magkatuwang na sa pagpapalitan ng produkto at pamumuhunan

New cards
New cards

United Nations

 • pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad, at internasyonal na kooperasyon

New cards
New cards

European Union

 • itaguyod ang kapayapaan ang mga halaga nito at ang kapakanan ng mga mamamayan nito

 • pagsasawalang bahala sa kapangyarihan ng lokal na pamahalaan pagdating sa migrasyon

New cards
New cards

International Monetary Fund

 • upang makamit ang napapanatiling paglago at kaunlaran para sa lahat ng 190 bansang kasapi nito

New cards
New cards

World Bank

 • nagtataguyod ng pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya at pagbabawas ng kahirapan

New cards
New cards

Austerity Measures

 • kapag malaki at utang ng isang bansa, babawasan ang budget ng pamahalaan para mabayaran ang utang

New cards
New cards

World Trade Organization

 • tanging internasyonal na organisasyon na makikitungo sa mga pandaigdigang tuntunin ng kalakalan

 • mas nakikinabang dito ang developed countries

 • 'di nabibigyang proteksyon ang kalikasan

New cards
New cards

Multinational Companies

 • mga produkto o serbisyo ay hindi nakabatay sa pangangailangang lokal

 • headquarters

New cards
New cards

Transnational Companies

 • ang mga produkto o serbisyong ipinagbibili ay nakabatay sa pangangailangang lokal

 • borderless

New cards
New cards

Free Trade

 • nagaganap ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng tarpia/buwis na ipinapataw sa inaangkat na produkto

New cards
New cards

Protectionism

 • pagprotekta sa mga domestic/lokal na industriya ng isang bansa mula sa dayuhang kompetisyon sa pamamagitan ng pagpapataw ng buwis sa mga import

New cards
New cards

Colonial Mentality

 • edukasyon ang magbubura ng nasyonalismo ng mga Pilipino

New cards