Filozofia výchovy v kontexte elektronických médií

studied byStudied by 2 people
5.0(1)
get a hint
hint

Kedy nastúpili nové elektronické médiá a nové formy komunikácie? (tv, internet, fax)

1 / 20

Tags and Description

Philosophy

21 Terms

1

Kedy nastúpili nové elektronické médiá a nové formy komunikácie? (tv, internet, fax)

 1. polovica 20 stor.

New cards
2

Aké sú sprievodné javy nových médií

 1. digitalizácia,

 2. miniaturizácia,

 3. zvyšovanie rýchlosti,

 4. budovanie sietí

New cards
3

Kto povedal “21. storočie začína v tomto roku”? (1991)

Eriksen

New cards
4

Kto povedal “v pravom slova zmysle začína (informačná epocha) až nástupom internetu”?

Lohisse

New cards
5

Aké vznikajú nové existenciálne skúsenosti v kontakte s elektronickými médiami?

 1. prežívanie odlišnej (virtuálnej) reality

 2. Rýchlosť - v kyberpriestore dominuje prítomnosť, okamžikovosť

 3. Nový priestor - kyberpriestor

 4. Enter - pocit neobmedzenej slobody (okamžitý prístup k info)

 5. Multiplikovanie identity

 6. Neobmedzený tok info - sub specie ludi

 7. Nové náboženstvo (herci, celebrity)

New cards
6

Kto v epoche netvarovosti nadobúda religiozny charakter?

Hviezdy, knihy, filmy, herci

New cards
7

Aké sú riziká (spoločensko morálne) spojené s novým existencializmom/kyberpriestorom?

 1. strata rozlišovania medzi realitami

 2. zvyšovanie rýchlosti

 3. oslabenie priestoru

 4. neobmedzená sloboda (strata sebakontroly, zodpovednosti)

 5. rozmnožovanie identít (strata vlastnej identity)

 6. život ako hra

 7. vytváranie iluziornych hodnot a sakrálna

New cards
8

Kto povedal “nástroje (písací stroj) ktorými píšeme majú vplyv na naše myšlienky”?

Nietzsche

New cards
9

Kto povedal “médiá vstupujú do našich snov, túžob a prianí”?

Lohisse

New cards
10

Je pravda že súčasná mediálna výchova rieši a reflektuje podstatné zmeny v myslení a štruktúre spoločnosti?

Nie

New cards
11

Aké poznáme 2 výchovné princípy?

metafyzický a pragmatický

New cards
12

Od akého trojuholníka sa odvodzovali výchovné vzťahy v metafyzickom modeli?

Boh - človek - spoločnosť

New cards
13

Aké hodnoty vyzdvihuje metafyzický model?

tradičné

New cards
14

Od akého vzťahu sa odvodzujú vzťahy pragmatického modelu?

človek - spoločnosť

New cards
15

Od akého vzťahu sa odvodzujú vzťahy v celulárnej spoločnosti?

človek - človek (ja - ja)

New cards
16

na čom je postavený pragmatický model?

individuálnom úspechu

New cards
17

aké sú riziká celulárnej spoločnosti?

 1. druhá vlna personalizácie

 2. zaostrený individualizmus až egoizmus

 3. bezprehá zábava

 4. hedonizmus

  1. materializmus

New cards
18

aká funkcia sa oslabuje v celulárnej spoločnosti?

kontrolná funkcia interpersonálneho vzťahu

New cards
19

existuje nový výchovný model pre epochu netvarovosti?

nie, musí sa ešte zrodiť

New cards
20

aký bude musieť byť nový výchovný model?

integrálny a univerzálny

New cards
21

čo by mohlo byť inšpiráciou pre nový výchovný model?

vyhlásenie k svetovému étosu

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 35269 people
Updated ... ago
4.9 Stars(185)
note Note
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
4.7 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard450 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 179 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard178 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)