Polski (25.10.'22)

studied byStudied by 45 People
5.0(3)

Pierwszy rozbiór Polski

1/20

Tags & Description

Polish

młoda polska

literatura

literaturoznastwo

po polsku

epoki historycznoliterackie

twórcy

słownictwo

10th

Studying Progress

New cards
20
Still learning
0
Almost Done
0
Mastered
0
20 Terms

Pierwszy rozbiór Polski

1772 Prusy, Austria, Rosja

Drugi rozbiór Polski

25.09.1793 Rosja, Prusy

Trzeci rozbiór Polski

24.10.1795 Prusy, Austria, Rosja

Polska traci niepodległość

Polska odzyskuje niepodległość

11.11.1918

Epoki z czasów zaborów

Oświecenie Romantyzm Pozytywizm Młoda Polska

Homo sum, humani nihil a me alienum puto

"Człowiekiem jestem i nic co ludzkie, nie jest mi obce" ~Terencjusz

maksyma oświecenia

Oświecenie

1740 - 1822

epoka racjonalizmu czyli ci którzy umieją posługiwać się rozumem i dzięki niemu mogą poznać cały świat, zbadać go. Powrót do wartości starożytnych.

Romantyzm

1822 (wydanie "Ballad i romansów" Mickiewicza) - 1863 (powstanie styczniowe)

powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ideałów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. "Miej serce i patrzaj w serce", odrzucenie "szkiełka i oka"

Pozytywizm

1863 - 1890

odejście od wartości romantyzmu. podstawy pozytywizmu to: emancypacja kobiet praca organiczna praca u podstaw asymilacja Żydów

Młoda Polska

1890 - 1918

Neoromantyzm epoka literacka w Polsce, będąca odpowiedzią na tendencje panujące w Europie Zachodniej. zawiera w sobie: Schopenhaueryzm, Nietzscheanizm, impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm, dekadentyzm

poezja tyrtejska

(od Tyrtajosa - starożytnego poety) poezja nawołująca do walki - ojczyzna jest nadrzędną wartością

eponim

słowo utworzone od nazwy własnej, jak również osoba (imienny)

kategorie etyczne

dobro-zło

kategorie estetyczne

piękno-brzydota

Dwudziestolecie międzywojenne

1918-1930

polski modernizm

okres jasny dwudziestolecia międzywojennego

lata '20 - optymizm, radość z życia, rozwijają się kierunki awangardowe

okres ciemny dwudziestolecia międzywojennego

lata '30 - katastrofizm, nastroje pesymistyczne, poczucie nadchodzącej zagłady, niepokój

sztuka dla sztuki

(fr. l’art pour l’art), także sztuka jest celem sama w sobie – hasło propagowane przez niektórych twórców polskiego i europejskiego modernizmu

Julian Tuwim

(ur. 13 września 1894 w Łodzi, zm. 27 grudnia 1953 w Zakopanem) – polski poeta żydowskiego pochodzenia, pisarz, autor wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek; jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego. Współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod Picadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”.

metody opresyjnej asymilacji stosowne wobec ludności polskiej w zaborach

germanizacja

rusyfikacja