Hjärnan yttersta delar

studied byStudied by 93 People
0.0(0)
get a hint
hint
knowt flashcard image

1/8

Tags & Description

Yttersta delarna av h järnan sett i sagitalplan. Namnge det som bilden visar.

Studying Progress

New cards
8
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
8 Terms
term image
New cards
term image

frontallob/pannlob

New cards
term image
New cards
term image

parietalloben/hjässlob

New cards
term image
New cards
term image

temporalloben/tinningslob

New cards
term image
New cards
term image

occipitalloben/nacklob

New cards
term image
New cards
term image

cerebellum/lillhjärnan

New cards
term image
New cards
term image

hjärnstam

New cards
term image
New cards
term image

sulcus centralis

New cards
term image
New cards
term image

sulcus/fissura lateralis

New cards