źródła kultury Biblia

studied byStudied by 34 people
5.0(1)
get a hint
hint

źródła kultury

1 / 22

Studying Progress

0%
New cards
23
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
23 Terms
1
New cards

źródła kultury

antyk grecko-rzymski (gr. Safona, Homer, Ezop, Sofokles) (rz. Horacy, Wergiliusz)

antyk judeo-chrześcijański (Biblia)

New cards
2
New cards

horacjański złoty środek

Wyjęte z oryginalnego kontekstu ody wyrażenie to sugerować może zachętę do pozytywnej oceny wypośrodkowania między skrajnościami. Wyrażenie to interpretować należy w szerokim kontekście filozoficznym, obejmującym m.in. arystotelesowską etykę „złotego środka” i szeroką recepcję stoicyzmu i epikureizmu nie tylko w filozofii rzymskiej, ale też w rzymskiej moralności praktycznej i światopoglądzie

New cards
3
New cards

Quintus Horatius Flaccus

Horacy (powiedział dużo mądrych rzeczy) poeta rzymski, często określany mianem największego łacińskiego liryka i mistrza satyry[1]. W czasach cesarza Augusta, w których żył i tworzył, sławą przewyższał go jedynie Wergiliusz

New cards
4
New cards

stoicyzm

1.kierunek filozofii starożytnej szkoły stoików, według którego najważniejszym warunkiem szczęścia i wolności jest kierowanie się rozumem; 2. postawa życiowa polegająca na zachowaniu wewnętrznego spokoju i opanowania w trudnych sytuacjach

New cards
5
New cards

epikureizm

systemem myślowym, niemniej najbardziej skupiał się na nauce etycznej. Najważniejszym założeniem epikureizmu było założenie, iż celem życia jest szczęście. Szczęście rozumiane jest tutaj jako jako brak cierpienia. Stan w którym człowiek pozbawiony jest wszelkich trosk doczesnych Epikur nazywał eudajmonią. Aby go osiągnąć należało unikać rzeczy niosących cierpienia, a kultywować dające przyjemność. Hedonizm ten był jednak dosyć umiarkowany, zakładał bowiem potrzebę hierarchiczności rozkoszy. Filozof uznawał za największą przyjemność radość z samego tylko życia oraz przyrody. Nieco niżej były takie aktywności jak nauka, czy rozważania filozoficzne. Fizyczne rozkosze ciała Epikur uważał za najniższe w hierarchii. Ponadto filozof zalecał, by każda przyjemność podlegała rachunkowi zysku. Wszystkie podejmowane czynności powinno się analizować pod względem ilości dawanej przyjemności, a otrzymywanego cierpienia. Jeżeli bilans był dodatni względem przyjemności, czyn był zgodny z epikurejską moralnością. Umiarkowany hedonizm epikureizmu objawia się również w zaleceniu wytłumiania pewnych potrzeb, gdyż ich zaspokajanie niesie za sobą więcej cierpienia niż przyjemności. Do takich należały min. potrzeby seksualne, czy zbyt wygórowane potrzeby duchowe. Epikur uważał, że główną przyczyną utraty radości życia przez człowieka jest strach.

New cards
6
New cards

hedonizm

pogląd filozoficzny, według której najważniejszą cechą życia, jego głównym celem i motywem ludzkiego postępowania jest przyjemność, rozkosz

New cards
7
New cards

Biblia

Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion „zwój papirusu, księga”, l.m. βιβλία, biblia „księgi”) – zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie w językach hebrajskim, aramejskim i w greckim, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach – obejmuje księgi Starego Testamentu. Poszczególne odłamy i tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg świętych.

New cards
8
New cards

apokryfy

ewangelie, dzieje apostolskie, listy, apokalipsy inne pisma, które opowiadają m.in. historię życia Maryi, Józefa, Jana Chrzciciela, a także o dzieciństwie Jezusa. Wśród najpopularniejszych apokryfów Nowego Testamentu są ewangelie: Judasza i Marii Magdaleny

New cards
9
New cards

biblios

gr. księgi

New cards
10
New cards

testamentum

przymierze

New cards
11
New cards

wulgata

przekład Biblii na łacinę

New cards
12
New cards

vulgaris

łac. pospoliy

New cards
13
New cards

Septuaginta

pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę. Nazwa pochodzi od liczby tłumaczy, którzy mieli brać udział w pracach nad przekładem (70 a wlasciwie 72)

New cards
14
New cards

podzial ksiag Biblii

historyczne prorockie dydaktyczne

New cards
15
New cards

ksiegi dydaktyczne

księgi: Przysłów, Hioba, Koheleta, Mądrości oraz Syracha

New cards
16
New cards

ksiegi prorockie

Księga Daniela Apokalipsa św. Jana.

New cards
17
New cards

ksiegi historyczne

Pięcioksiąg – Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Liczb, Księga Kapłańska oraz Księga Powtórzonego Prawa 4 Ewangelie i Dzieje Apostolskie

New cards
18
New cards

profeta

prorok człowiek obdarzony zdolnością przewidywania przyszłości

New cards
19
New cards

ehtologia

byt, istota, istnienie

New cards
20
New cards

epistenologia

nauka o filozoficznej naturze wiedzy

New cards
21
New cards

aksjologia

nauka o wartosciach

New cards
22
New cards

apokalipsa

gr. odsłonięcie

New cards
23
New cards

jeźdźcy apokalipsy

Według jednej tradycji imiona czterech jeźdźców to (kolejno): Wojna, Zaraza, Głód i Śmierć.

inna wersja: pierwszy jeździec to Jezus Chrystus, a pozostali symbolizują nieszczęścia w dniach końca: wojnę (2), głód (3) i przedwczesną śmierć (4).

Apokalipsa wymienia z imienia tylko czwartego jeźdźca – Śmierć i jego towarzyszkę Otchłań

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1223 people
Updated ... ago
4.9 Stars(8)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 241 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 10520 people
Updated ... ago
4.8 Stars(79)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard70 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard87 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 55 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard92 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard79 terms
studied byStudied by 84 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)