mikrobiologi inför duggan

studied byStudied by 7 people
5.0(1)
get a hint
hint

uralstring

1 / 57

Tags and Description

58 Terms

1

uralstring

en idé att levande organismer kan uppstå spontant ur dött eller nedbrutet materia.

New cards
2

svanhalsexperimentet

en svanhals är en flaska vars böjda halls inte tillåter materia att komma in i flaskan. En buljong i flaskan värms tills den är steril. Då halsen är intakt kommer ingen tillväxt ske men om man bryter halsen kommer mikroorganismer introduceras från luften och tillväxt kommer ske

New cards
3

Kochs postulat

  1. bakterier närvarande vid alla sjukdoms fall men inte hos friska individer.

  2. bakterie kan isoleras och växa

  3. då växt bakterie isoleras i frisk individ uppstår samma sjukdom 4.bakterien kan isoleras igen och växa

New cards
4

kochs postulat syfte

att sätta ett standard för hur man ska studera hur infektionssjukdomar beror av olika mikroorganismer.

New cards
5

gram positiva bakterier

har först ett plasma membran, sen ett "periplasmatic space" och sen en tjock cellvägg av peptidoglykan.

<p>har först ett plasma membran, sen ett &quot;periplasmatic space&quot; och sen en tjock cellvägg av peptidoglykan.</p>
New cards
6

gram negetiva bakterier

membran, tunnare cellvägg, yttre membran

<p>membran, tunnare cellvägg, yttre membran</p>
New cards
7

gramfärgning

1.kristalviolett - celler blir lila 2. jod - fixerar färgen 3. alkohol - gram positiva färger fortsätter vara lila medans som färgen tvättas bort för de gram negativa. 4. safranin - g+ fortsätter vara lila medans som g- blir rosa.

New cards
8

tre skillnader mellan prokaryoter och eukaryoter

  1. eukaryoter har cellkärna

  2. prokaryoter saknar membran omslutna cellorganeller

  3. bakterier har cirkulär arvsmassa som lagras i cytoplasman.

New cards
9

I bakterier och eukaryoter är fettsyror bundna till glycerol via...

esterbindningar

New cards
10

Hos arkéer är förgrenade kolväten bundna till glycerol via...

eterbindningar

New cards
11

tre former av skydd cellväggen utgör

mekaniskt, kemiskt och fysikaliskt

New cards
12

hypotonisk lösning

en lösning med lägre saltkoncentration än cellen

<p>en lösning med lägre saltkoncentration än cellen</p>
New cards
13

hypertonisk lösning

en lösning med högre saltkoncentration än cellen

<p>en lösning med högre saltkoncentration än cellen</p>
New cards
14

Lysozym

ett antimikrobielt enzym som katalyserar hydrolysen av bindningarna som bygger upp peptidoglykan. Cellen lyserar

New cards
15

LPS

sitter på det yttre membranet hos G- bakterier, endotoxiner

New cards
16

plasmamembran

den mekaniska cell gränsen, semipermeabel med transport system möjliggör interaktioner mellan celler samt att celler kan fästa sig vid ytor.

New cards
17

cytoplasma

Vätske delen består av cytosol och resten är organeller, platsen för flera metaboliska processer.

New cards
18

cytoskelett

ger cellen sin struktur och möjliggör rörelser

New cards
19

endoplasmatiska nätverket

transport av material, lipidsyntes

New cards
20

ribosomer

proteinsyntes

New cards
21

golgi apparaten

paketera och utsöndra material för olika syften. De som ska ut från cellen packas i vesiklar och proteiner som ska vara kvar i cellen packas i lysosomer

New cards
22

lysosomer

nedbrytning i cellen

New cards
23

mitokondrie

energiproduktion genom citronsyracykeln, elektrontransport, oxidativ fosforylering mm

New cards
24

kloroplast

fotosyntes, fånga ljus och tillverka kolhydrater från vatten och koldioxid

New cards
25

cellkärna

lagra genetisk information

New cards
26

cell nukleol

rRNA syntes, ribosom konstruktion

New cards
27

cellvägg och protozoer

stärker och ger cellen form

New cards
28

flagel och cillier

rörelse

New cards
29

vakuol

tillfällig lagring och transport ex vattenvakuol

New cards
30

fem faktorer i en bakteries miljö som påverkar tillväxten

tillgång till ljus toxin koncentration predation virus cell koncentration- celler kan känna av varandras närvaro och kommunicera att de ska växa näringssammansättning pH och temperatur syrekoncentration vattenaktivitet

New cards
31

en fri bakterie cell kallas

planktonsik bakterie

New cards
32

ämnen en cell behöver är

kol syre kväve väte fosfor svavel kalium natrium kalcium magnesium klor järn mm

New cards
33

definierat medium

relativt simpelt, består av specifika ämnen vid kända koncentrationer. Bra för forskning

New cards
34

komplext medium

innehåller material av biologiska ursprung ex blod. Det gör det kemiska innehållet av mediumet svårt att kvantifiera, det kan variera från sats till sats. Det är ett bra medium för bakterier med komplexa näringsbehov

New cards
35

för att kunna bryta ner fria radikaler till syre och vatten behövs

SOD och katalas

New cards
36

sterilisering

att förstöra/avlägsna alla levande celler/sporer/virus

New cards
37

desinfektion

döda/inhibera/avlägsna mikroorganismer som kan orsaka sjukdom

New cards
38

statisk

ingen tillväxt sker

New cards
39

cide

döda

New cards
40

5 faktorer som påverkar celldöd

tid antal celler vilken typ av mikroorganism metod för att död koncentration eller intensitet temperatur pH biofilm utveckling av resistens

New cards
41

LTH

low temperature holding 63 grader 30 min

New cards
42

HTST

high temperature short time 72 grader 15 sek

New cards
43

UHT

ultra high temperature 140-150 grader 1-3 sek

New cards
44

LTH, HTST och UHT faller under begreppet...

pastörisering vilket inte steriliserar men dödar närvarande patogener

New cards
45

D-value

tiden som det krävs för att döda 90% av alla mikroorganismer eller sporer närvarande i ett prov vid specifik temperatur

New cards
46

Z-value

temperatur ökningen som krävs för att reducera D-value med 90%

New cards
47

endosporer är vilande vilket innebär...

att de saknar metabolism

New cards
48

UV-strålning i sterilisering

steriliserar endast ytor

New cards
49

gamma-strålning i sterilisering

penetrerar djupt in i objekt, förstör bakteriella endosporer, dödar inte alltid virus

New cards
50

aerobisk förbränning

använder syre, 50% av kolkällan blir biomassa

New cards
51

anaerobisk förbränning

använder inte syre ca 5-10% av kolkällan

New cards
52

heterotrof

organsik kolkälla

New cards
53

autotrof

koldioxid som kolkälla

New cards
54

fototrof

ljus som energikälla

New cards
55

kemotrof

oxidation av organiska eller oorganiska ämnen som energikälla

New cards
56

litotrofer

reducerade oorganiska molekyler som elektronkälla

New cards
57

organotrof

organisk molekyl

New cards
58

aerobisk katabolisk nedbrytning av glukos resulterar i

4 ATP och 24 elektroner vilket resulterar i totalt 32 ATP

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 251 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard47 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard126 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)