K2

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

die Geste, die Gesten

1 / 167

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

168 Terms

1

die Geste, die Gesten

jest

New cards
2

ausstrecken

germek, uzatmak

New cards
3

deutlich

belli, açık

New cards
4

jemanden in die Schranken weisen

birisine sınırlarını göstermek

New cards
5

stammen aus

soyundan gelmek

New cards
6

die Gebärdensprache

işaret dili

New cards
7

die Auszeit

mola, zaman aşımı

New cards
8

die Körpersprache

beden dili

New cards
9

wesentlich

esaslı, önemli

New cards
10

verraten

ihanet etmek, ele vermek

New cards
11

(sich) äußern in

belirtmek, ortaya koymak

New cards
12

das Lächeln

gülümseme

New cards
13

lächeln

gülümsemek

New cards
14

instinktiv

içgüdüsel

New cards
15

die Grundform

mastar

New cards
16

der Vergleich

karşılaştırma

New cards
17

abhängen von

bir şeye bağlı olmak

New cards
18

die Gleichheit

eşitlik

New cards
19

die Ungleichheit

eşitsizlik, farklılık

New cards
20

deuten

yorumlamak/ işaret etmek

New cards
21

die Kondition

şart

New cards
22

der Konditionalsatz

şart cümlesi

New cards
23

angemessen

uygun

New cards
24

kinderleicht

çok kolay

New cards
25

gelingen

üstesinden gelmek, başarmak

New cards
26

die Mehrsprachigkeit

çok dillilik

New cards
27

(etwas) beherrschen

hakim olmak (-E)

New cards
28

die Verhandlung

görüşme

New cards
29

der Sprachschatz

kelime hazinesi

New cards
30

befragen

fikrini almak, sormak, danışmak

New cards
31

das Vorbild

örnek, ideal

New cards
32

momentan

şu anda

New cards
33

schwerfallen

zor gelmek

New cards
34

daher, deshalb

bundan (dolayı)

New cards
35

versprechen

söz vermek, vaat etmek

New cards
36

lauten

şöyle olmak

New cards
37

bereits

önceden, şimdiden

New cards
38

vertraut

bilinir, güvenilir, tanıdık

New cards
39

überfordern

yapabileceğinden fazlasını istemek

New cards
40

beweisen

kanıtlamak

New cards
41

hinaus

dışarıya, dışarı

New cards
42

die Behörde

resmi makam

New cards
43

nebenan

bitişikte

New cards
44

anlegen

hazırlamak

New cards
45

unterfordern

az talep etmek

New cards
46

aufnehmen

kabul etmek, almak

New cards
47

scheinen

görünmek, ışık vermek, parıldamak

New cards
48

die Mühe

çaba, zahmet

New cards
49

fehlerlos

kusursuz, hatasız

New cards
50

vorbei

geçmiş, bitmiş

New cards
51

einsprachig

tek dilli

New cards
52

sich herumschlagen mit

bş-den başı ağrımak

New cards
53

vermeiden

kaçınmak, sakınmak

New cards
54

geduldig

sabırlı

New cards
55

betreffen

ilgilendirmek, ait olmak

New cards
56

auszahlen

ödemek, karşılamak

New cards
57

der Eindruck

izlenim, etki

New cards
58

unterscheiden

ayırt etmek

New cards
59

bilingual

iki dilli

New cards
60

monolingual

tek dilli

New cards
61

umgehen mit

nasıl davranılacağını iyi bilmek (-E)

New cards
62

die Schönheit

güzellik

New cards
63

das Defizit

açık, eksiklik

New cards
64

nebenbei

yanısıra

New cards
65

kindlich

çocuksu

New cards
66

eben

biraz önce, demin

New cards
67

(etwas) ansprechen

bahsetmek (-DEN), hitap etmek

New cards
68

einfallen

aklına düşmek/aklına gelmek

New cards
69

entdecken

bulmak, keşfetmek

New cards
70

gegenüber

karşısında, karşıda

New cards
71

sogar

hatta, bile

New cards
72

lexikalisch

ansiklopedik

New cards
73

der Stellvertreter/die Stellvertreterin

temsilci

New cards
74

verwunderlich

şaşırtıcı

New cards
75

nichtssagend

anlamsız

New cards
76

ratsam

tavsiyeye değer

New cards
77

geeignet

uygun, elverişli

New cards
78

der Aufzug, der Fahrstuhl

asansör

New cards
79

austeilen

eleştirmek/ dağıtmak

New cards
80

einstecken

cebine koymak

New cards
81

der Kabarettist

kabare sanatçısı

New cards
82

touren

tur yapmak

New cards
83

hauen

vurmak, dövmek

New cards
84

treffen

rastlamak, denk getirmek

New cards
85

der Gepäckermittler

bagaj araştırmacısı

New cards
86

verschulden

sebep olmak (-E) olumsuz, borçlanmak

New cards
87

das Mitleid

merhamet, acıma

New cards
88

auffordern

talep etmek

New cards
89

blamieren

rezil etmek

New cards
90

die Blamage

rezillik

New cards
91

der Kompromiss

uzlaşma

New cards
92

solange

-dığı sürece

New cards
93

knallen

patlamak

New cards
94

der Vorwurf, die Vorwürfe

suçlama, itham, sitem

New cards
95

tatsächlich

gerçekten

New cards
96

verschieben

ertelemek

New cards
97

destruktiv

yıkıcı

New cards
98

hinnehmen

kabul etmek

New cards
99

hitzig

ateşli, hararetli

New cards
100

um Verzeihung bitten

biri(si)nden özür dilemek

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 34 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 60 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 12357 people
Updated ... ago
4.8 Stars(80)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 32 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard95 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard115 terms
studied byStudied by 88 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 80 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)