Modern society - focus 3 - unit 8

studied byStudied by 7 people
5.0(1)
get a hint
hint

arson

1 / 163

Tags and Description

164 Terms

1

arson

podpalenie

New cards
2

arsonist

podpalacz

New cards
3

be arrested

zostać aresztowanym

New cards
4

be charged with a crime

zostać oskarżonym o popełnienie przestępstwa

New cards
5

be found guilty

zostać uznanym za winnego

New cards
6

be found not guilty

zostać uznanym za niewinnego

New cards
7

be released

zostać wypuszczonym na wolność

New cards
8

be sentenced

zostać skazanym

New cards
9

burglar

włamywacz

New cards
10

burglary

kradzież z włamaniem

New cards
11

burgle a house

włamać się do domu i go okraść

New cards
12

case

sprawa, dochodzenie w sprawie

New cards
13

charge

oskarżyć

New cards
14

collect evidence

zbierać dowody

New cards
15

commit a crime

popełnić przestępstwo

New cards
16

criminal

przestępca

New cards
17

deal drugs

handlować narkotykami

New cards
18

detective

detektyw

New cards
19

drug dealing

handel narkotykami

New cards
20

elections

wybory

New cards
21

evidence

dowód

New cards
22

go to court

trafić do sądu

New cards
23

government

rząd

New cards
24

head of government

szef rządu

New cards
25

innocent

niewinny

New cards
26

interview victims/

witnesses

przesłuchiwać ofiary/ świadków

New cards
27

drug dealer

handlarz narkotyków

New cards
28

investigate

prowadzić śledztwo w sprawie

New cards
29

judge

sędzia

New cards
30

kill

zabić

New cards
31

mug

napaść na kogoś

New cards
32

mugger

rabuś

New cards
33

mugging

rozbój, napad

New cards
34

murder

morderstwo; zamordować

New cards
35

murderer

morderca

New cards
36

piracy

piractwo

New cards
37

pirate

pirat

New cards
38

pirate software

pirackie oprogramowanie

New cards
39

report a crime

zgłosić przestępstwo

New cards
40

rob sb/ a place

okraść kogoś/ miejsce

New cards
41

robber

złodziej/ rabuś

New cards
42

robbery

rabunek

New cards
43

set fire to

podpalić

New cards
44

shoplift

kraść w sklepie

New cards
45

shoplifter

złodziej sklepowy

New cards
46

shoplifting

kradzież w sklepie

New cards
47

steal

ukraść

New cards
48

suspect

podejrzany (o popełnienie przestępstwa)

New cards
49

the accused

oskarżony

New cards
50

trial

proces

New cards
51

theft

kradzież

New cards
52

thief

złodziej

New cards
53

unemployment

bezrobocie

New cards
54

vandal

wandal

New cards
55

vandalise

demolować

New cards
56

vandalism

wandalizm, chuligaństwo

New cards
57

victim

ofiara

New cards
58

witness

świadek

New cards
59

abolish

zakazać, znieść

New cards
60

authorities

władze

New cards
61

cell

cela

New cards
62

death penalty

kara śmierci

New cards
63

dig a tunnel

wykopać tunel

New cards
64

drown

utonąć

New cards
65

elect

wybrać (w wyniku wyborów)

New cards
66

escape

uciec

New cards
67

escape attempt/ attempted escape

próba ucieczki

New cards
68

imprison

uwięzić

New cards
69

on average

średnio

New cards
70

prisoner

więzień

New cards
71

promote

promować, reklamować

New cards
72

question

przesłuchiwać

New cards
73

tell sb off

upominać, besztać kogoś

New cards
74

average

średni, przeciętny

New cards
75

behave badly

źle się zachowywać

New cards
76

break the law

złamać prawo

New cards
77

citizen

obywatel

New cards
78

criminal damage

uszkodzenia mienia

New cards
79

exclude from school

wyrzucić ze szkoły

New cards
80

have a criminal record

być notowanym

New cards
81

lock sb (up)

zamknąć kogoś na klucz

New cards
82

make an example of sb

ukarać kogoś dla przykładu

New cards
83

make (prisons) harder

zaostrzyć rygor (w więzieniach)

New cards
84

prison guard

strażnik więzienny

New cards
85

punish sb severely

surowo kogoś ukarać

New cards
86

release from prison

zwolnić z więzienia

New cards
87

sentence

wyrok

New cards
88

serve a sentence

odsiadywać wyrok

New cards
89

violence

przemoc

New cards
90

young offender

młodociany przestępca

New cards
91

anonymous

anonimowy

New cards
92

appreciated

doceniany

New cards
93

ask for nothing in return

nie chcieć nic w zamian

New cards
94

 be met with suspicion

budzić nieufność/ podejrzenie

New cards
95

benefit

korzyść

New cards
96

cheesy

banalny, tandetny

New cards
97

cynical

cyniczny

New cards
98

distrustful

nieufny

New cards
99

do a good deed

zrobić dobry uczynek

New cards
100

donation

datek, darowizna

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4255 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16743 people
Updated ... ago
4.6 Stars(38)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard120 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard65 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 62 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 35 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)