ap

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

1 / 332

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

333 Terms

1

Thomas Aquinas

New cards
2

• Naniniwala na ang mga produkto at

New cards
3

serbisyong ginagawa ng tao ay hindi

New cards
4

dapat na maging pag-aari lamang ng

New cards
5

isang indibidwal o hindi dapat

New cards
6

ginagawa ng isang indibidwal lamang

New cards
7

• Dapat na maging produkto ng

New cards
8

estado

New cards
9

• Ang pagkakaroon ng pantay na

New cards
10

hustisya ay isang mahalagang salik

New cards
11

ng lipunan

New cards
12

Piyudalismo

New cards
13

• Ginagamit ng mga tao

New cards
14

noong Gitnang panahon

New cards
15

• Sistemang

New cards
16

pang-ekonomiya na ang

New cards
17

diin ng kabuhayan ay

New cards
18

nakabatay sa

New cards
19

pagmamay-ari ng lupa

New cards
20

Ekonomiyang Manorya

New cards
21

• Sistemang pampolitikal,

New cards
22

panlipunan, at pangkabuhayan

New cards
23

kung saan ang mga magsasaka o

New cards
24

peasant ay lubos na umaasa sa

New cards
25

kanilang panginoong piyudal

New cards
26

(feudal lords)

New cards
27

• Nakakapagsarili (Self-sufficient)

New cards
28

• Hindi Paggamit ng Salapi

New cards
29

(Demonetized Economy)

New cards
30

Ekonomiyang Manorya

New cards
31

• Nakakapagsarili (Self-sufficient)

New cards
32

• Hindi naiimpluwensyahan at

New cards
33

hindi umaasa sa ibang manor

New cards
34

• Isang kahig, isang tuka

New cards
35

• Magkakahiwalay at magulo ang

New cards
36

kapaligiran

New cards
37

• Maraming barbaro

New cards
38

Ekonomiyang Manorya

New cards
39

• Hindi Paggamit ng Salapi

New cards
40

(Demonetized Economy)

New cards
41

• Barter system

New cards
42

• Ilan sa mga manor ay

New cards
43

gumagamit ng isang uri ng

New cards
44

salaping may nakaukit na

New cards
45

mukha ng kanilang panginoong

New cards
46

piyudal

New cards
47

Naitatag ang mga union (union o

New cards
48

guild) upang proteksyonan at

New cards
49

mapangalagaan ang interes ng mga

New cards
50

manggagawa.

New cards
51

Mga Unyon sa Gitnang Panahon

New cards
52

Ang bawat Unyon ay binubo ng mga

New cards
53

sumusunod:

New cards
54

• Master

New cards
55

• Namamahala ng trabaho

New cards
56

• Journeyman

New cards
57

• Kanang kamay ng master

New cards
58

• Apprentice

New cards
59

• Mga nagtatrabahong hindi

New cards
60

binabayaran

New cards
61

Mga salik na nagdudulot ng

New cards
62

malaking pagbabago sa

New cards
63

kabuhayan at pamumuhay ng

New cards
64

tao

New cards
65

Mga Salik ng Malawakang Pagbabago

New cards
66
  1. Krusada

New cards
67

• Pakikipagsapalaran

New cards
68

ng mga tao sa Europa

New cards
69

upang mabawi muli

New cards
70

ang banal na lupain

New cards
71

ng Jerusalem mula sa

New cards
72

mga Moro

New cards
73
  1. Eksplorasyon

New cards
74

• Panahon ng pagtuklas

New cards
75

at paglalakbay

New cards
76

• Portugal at Espanya

New cards
77

• Moluccas (Spice Island)

New cards
78

• Sistemang

New cards
79

pagbabangko at

New cards
80

sistema ng pananalapi

New cards
81
  1. Merkantilismo

New cards
82

• Nasusukat ang kapangyarihan

New cards
83

ng isang estado sa dami ng

New cards
84

kayamanang nakatago sa

New cards
85

kaban nito

New cards
86

• Mahalaga ang

New cards
87

pakikipagkalakalan sa ibang

New cards
88

bansa sapagkat sa ganitong

New cards
89

paraan nadaragdagan ang

New cards
90

pambansang salapi o reserba

New cards
91
  1. Laissez Faire

New cards
92

• An Inquiry into the Wealth of

New cards
93

Nations

New cards
94

• Adam Smith

New cards
95

• French for “Let Things Alone” or

New cards
96

“Let Alone Policy”

New cards
97

• Pag-iisa, pagiging malaya, at salungat

New cards
98

sa pakikialam ng pamahalaan sa mga

New cards
99

gawain sa ekonomiya

New cards
100

• Invisible Hands

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 7997 people
Updated ... ago
4.9 Stars(39)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard53 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard98 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard84 terms
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard109 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard262 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)