Komunikasyon 11 | Q2 Review for Exam

studied byStudied by 6 people
5.0(1)
get a hint
hint

wika

1 / 66

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

67 Terms

1

wika

nagiging tulay para sa kaisipan, ideya, mensahe, at damdamin

New cards
2

mamamayan

ang nagbibigay halaga at bumubuhay sa wika, ngunit maaari rin silang maging sanhi ng pagkamatay nito

New cards
3

wika

nagsisilbing salamin ng kaisipan at kamalayan ng isang lahi, lipi, at lipunan

New cards
4

wika

nagiging daan para maisalin ang kaalaman, karanasan, at alaala ng isang lahi sa iba

New cards
5
 • Lingguwistikong Komunidad

 • Unang Wika

 • Pangalawang Wika

Iba’t Ibang Konseptong Pangwika

New cards
6

Lingguwistikong Komunidad

May kaugnayan sa pagpapaunlad ng wika

New cards
7

Unang Wika

Wikang natutuhan ng isang tao mula noong kaniyang kapanganakan

New cards
8

Unang Wika

Batayan para sa pagkakakinlalang sosyolingguwistika sa tao

New cards
9

katutubong wika

Tinatawag din ang Unang Wika na?

New cards
10

Pangalawang Wika

Iba pang wikang pinag-aaralan o natutuhan maliban pa sa unang wika

New cards
11

Pangalawang Wika

Ang kasalukuyang wikang Pambansa na Filipino ng nakararaming Pilipino

New cards
12

Musika

isa sa kulturang popular at dito napakaloob ang awitin

New cards
13

Musika

Ito ay sangay ng Humanidades na pinagsama-sama ang tunog ng iba’t ibang tono upang makalikha ng isang katha na musika na nagpapahayag ng iba’t ibang kaisipang damdamin

New cards
14

Musika

Isa itong mahalagang sining na pangkabihasnan. Kaugnay ito ng damdamin at may katangiang makaimpluwensiya nang tuwiran sa tao

New cards
15

magbigay-aliw

layon ng musika

New cards
16
 • paglalabas ng damdamin nang di nahihirapan sa paghahayag

 • nagpagaganda sa kalusugan ng tao

 • nakatutulong sa magadang pagtubo ng halaman

 • nagsisilbing libangan

 • nakatutulong sa paglutas ng mga suliranin

Kahalagahan ng Musika

New cards
17

katutubong musika ng Pilipinas

sumasalamin sa buhay ng mga karaniwang tao, na kalimitan ay naninirahan sa mga baryo sa halip na sa mga lungsod

New cards
18

Awiting Bayan

Isang tula na inaawit na nagpapahayag ng damdamin, kaugalian, karanasan, pananampalataya, at gawain o hanapbuhay ng mga taong naninirahan sa isang pook

New cards
19
 • Talindaw

 • kundiman

 • diona

 • oyayi

 • kumintang

Unang Awiting-Bayan ng Katutubong Pilipino

New cards
20

talindaw

awit sa pamamangka

New cards
21

kundiman

awit sa pag-ibig

New cards
22

diona

awit sa kasal

New cards
23

oyayi

awit sa pagpapatulog ng sanggol

New cards
24

kumintang

awit sa pakikidigma

New cards
25

taludturan

Isang malikhaing gawain ang pagsulat nito

New cards
26

wika

isang tunog na isinaayos sa paraang abitararyo na nagbibigay pahintulot sa mga tao na may isang kultura o iba pang mga tao na natuto sa sistema ng mga nasabing kultura na makipatalastas o makipag - interak

New cards
27

kultura

ang instrumento upang maging matagumpay ang tao sa kaniyang pang-araw- araw na pagkilos at pagganap

New cards
28

Pakikipanayam

Isang sistema ng komunikasyon na nagtatanong para makuha ng impormasyon, opinyon, kaisipan, o kaalaman ukol sa isang paksa ng kawilihan sa madla na karanawing nagmumula sa tanyag na tao o kilalang awtoridad

New cards
29
 • Pakikipanayam na Pagkuha ng Impormasyon

 • Pakikipanayam Para Sa Trabaho/ Pag-aaral

 • Pakikipanayam Upang Magbigay ng Payo

 • Mapanghikayat na Pakikipanayam

 • Pakikipanayam sa Pagbebenta

 • Pakikipanayam na Tumataya o Nag-eebalweyt

 • Pakikipanayam na Nag - iimbestiga

 • Pakikipanayam sa Media

Uri ng Pakikipanayam

New cards
30

Pakikipanayam na Pagkuha ng Impormasyon

Ito ay pakikinayam na ginagawa ng mamahayag, pulis, doktor, abogado, etc...

New cards
31

Pakikipanayam Para Sa Trabaho/ Pag-aaral

Isanasagaw para sa naghahanap ng trabaho at mga mag-aral na gusto makapasok ng paaralan

New cards
32

Pakikipanayam Upang Magbigay ng Payo

Isinasagawa upang patnubayan ang taong kinakampanayan lalong -lalo na sa gitna ng kaniyang suliraning personal

New cards
33

Mapanghikayat na Pakikipanayam

Naglalayong baguhin ang paniniwala, pananawa, o behavior ng taong kinakampanayam

New cards
34

Pakikipanayam sa Pagbebenta

Naglalayong humikayat sa mga mamimili upang bumili ng ibinebentang produkto

New cards
35

Pakikipanayam na Tumataya o Nag-eebalweyt

Nakatutulong sa pagtataya na nagawa ng isang indibidwal kaugnay ng kaniyang trabaho

New cards
36

Pakikipanayam na Nag - iimbestiga

Dinensensiyo upang makakuha ng impormasyon mula sa taong kinakampanayam sa pamamagitan ng malayang pagsisiyasat

New cards
37

Pakikipanayam sa Media

Nagaganap kapag ang tagapanayam ay nagtatanong sa isang panauhin magaing sa radyo o telebisyon

New cards
38
 • Saradong Tanong

 • Bukas

 • Primary

 • Secondary

Mga Tanong na Gamit sa Pakikipanayam

New cards
39

Saradong Tanong

Sumasagot lamang ng Oo o Hindi na may pamimilihan o tiyak na kasagutan

New cards
40

Bukas

Tanong na walang restriksiyon at nagbibigay ng higit na kalayaan sumagot

New cards
41

Primary

Mga tanong na inihahanda bago paman isagawa ang aktuwal na pakikinayam

New cards
42

Secondary

Ang mga tanong na ibinabatay sa sagot ng kinakapanayam

New cards
43
 • Kontakin nang maayos ang taong kakapanayamin upang maitakda ang pakikipanayam

 • Magsaliksik tungkol sa paksang pag-uuspan gayundin sa taong kakampanayamin

 • Ihanda nang maaga ang balangkas ng mga tanong

 • Hangga’t maari, i-rekord ang pakikinayam

 • Maging magalang sa pakikipanayam

 • Tapusin ang pakikipanayama sa loob ng itinakdang oras

 • Iwasan ang pagtatanong nang hindi maglalagay sa kausap sa kahihiyan

 • Huwag kalimutan magpsalamat

 • Dapat tandaan sa Pakikipanayam

New cards
44

Balita

Anumang pangyayaring dikaraniwan na naglalarawan ng mga kasalukuyang pangyayari sa loob ng bansa

New cards
45

Balita

Mga pangyayari sa lipunan at sa mga taong nabibilang dito

New cards
46

ulat

tinatawag din ang balita na?

New cards
47
 • Dapat isinulat kaagad ang mga talang nakuha sa kaugnay ng pangyayari

 • Dapat wasto ang pangalan ng mga taong ibinabalita

 • Dapat walang mga kuro-kuro

 • Dapat banggitin ang awtoridad na pinagmulan ng balita; ilahad ang mga pangyayari na walang pinapanigan

 • Dapat nakasulat ayon sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari

Mga Alituntunin sa Balita

New cards
48

Ulo ng Balita

 • Ang pamagat ng balita

 • Sinusulat sa mas malaking titik kaysa sa katawan nito

New cards
49

Pamatnubay

 • Ito ay ang pinakamahalagang bahagi ng balita

 • Unang binibigyan ng pansin at umaakit sa mambabasa.

New cards
50

Salita

Pinakamahalagang sangkap at pinakadiwa ng isang wika na nagiging kabuuang talasalitaan nito

New cards
51

Salita

Ginagamit ito para ipahayag ang mga nadarama at naisip ng mga tao

New cards
52

Tanging Lathalain

Isang sanaysay batay sa tunay na pangyayari na nagpapaliwanag at may sanligan at impresiyon ng sumulat

New cards
53

Tanging Lathalain

Ang pangunahing layunin nito ay para manlibang bagama’t maaaring magpabatid o makipagtalo rin ito

New cards
54
 • Walang tiyak na haba

 • Batay sa katotohanan na may kaugnay sa balita

 • Maaring sulatin sa anumang anyo, estilo, o pamamaraan, ngunit kailangang ito ay naaangkop sa nilalaman at layunin nito

 • Nasusulat sa himig na payak

 • Maaaring gumamit ng una, ikalawa, o ikatlong panauhan

 • Pinakamahalaga sa lahat ng uri ng journalistik

 • Maaaring gumamit ng matatalinghagang pahayag

 • May panimula, katawan, at wakas

Mga Katangian ng Tanging Lathalain

New cards
55

Pelikula

isang larangan ng mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng libangan

New cards
56

Pelikula

kilala rin bilang sine at pinilakang-tabing

New cards
57

Iba’t Ibang Uri ng Pelikula

 • aksyon

 • animation

 • dokumentaryo

 • drama

 • pantasya

 • historikal

 • katatakutan

 • komedya

 • musikal

 • sci-fi

New cards
58

Dula

isang akdang sa pamamagitan ng kilos at galaw sa tanghalan ay naglalarawan ng kawil ng mga pangyayaring naghahayag ng kapana-panabik na bahagi ng buhay ng tao

New cards
59

Dula

isang genre ng panitikan na nasa anyong tuluyanna dapat na itanghal sa entablado, may mga tauhang gumaganap na nag-uusap sa pamamagitan ng mga diyalogo

New cards
60

Suring-Pelikula

maituturing na mataas at tampok na kasanayang dapat linangin sa isang indibiduwal

New cards
61

suring-pelikula at suring-basa

mababasa ang kuro-kuro, palagay, damdamin, at sariling kaisipan ng bumuo ng pelikula o sumulat ng akda

New cards
62
 • Iskrip

 • Sinematograpiya

 • Direksiyon

 • Pagganap ng Artista

 • Produksiyon

 • Musika

 • Mensahe

Mga Elemento sa Pagsusuri ng Pelikula

New cards
63

Lingguwistikong aspeto

ay isa sa dapat suriin at isaalang-alang sa larangan ng pelikula at dula

New cards
64

Kultural

isang katangian ng wika na nagsisilbing pagkakakilanlan o identidad dahil sa mga paniniwala, tradisyon at ugali, paraan nga pamumuhay, relihiyon at wika

New cards
65

Pananalita

isang uri ng panlipunang identidad

New cards
66

Pananalita

ginagamit para tukuyin ang pagiging kabilang ng iba't ibang panlipunang pangkat o iba't ibang komunidad ng pananalita

New cards
67
 • Ito ay isang akademikong gawain

 • Isipin ang layunin

 • Maging obhetibo sa ibibigay na mga puna

 • Walang kinikilingan

 • Magkaroon ng batayan sa bawat pahayag

 • Tiyaking alamn a alam ang nilalaman ng susuriin tulad ng pelikula o akda

 • Makatutulong ang wasto at maayos na mga salita upang gawing kritikal ang pagsusuri

 • Iugnay sa kritikal na pagsusuri ang mga elemento ng susuriin tulad ng pelikula at dula

Mga Dapat Tandaan sa Pagsusulat ng Isang Kritikal na Pagsusuri

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 83 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 149 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 89 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 33 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard78 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard100 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard250 terms
studied byStudied by 125 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)