Bài 21 - TIẾNG TRUNG

studied byStudied by 16 people
5.0(1)
get a hint
hint

每 měi

1 / 30

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

31 Terms

1

每 měi

mỗi, từng

New cards
2

早上 zǎoshang

buổi sáng

New cards
3

半 bàn

một nửa

New cards
4

起床 qǐ chuáng

thức dậy

New cards
5

早饭 zǎofàn

bữa sáng

New cards
6

晚饭 wǎnfàn

bữa tối

New cards
7

差 chà

thiếu sót, tệ hại

New cards
8

分钟 fēn zhōng

phút/ tổng phút hoàn thành công việc

New cards
9

教室 jiàoshì

phòng học

New cards
10

上课 shàng kè

lên lớp/ đến lớp

New cards
11

节 jié

tiết học

New cards
12

下课 xià kè

tan lớp

New cards
13

以后 yǐhòu

sau này, sau khi

New cards
14

操场 cāochǎng

sân tập/sân chơi

New cards
15

锻炼 duànliàn

luyện tập ( thể chất)

New cards
16

洗澡 xǐ zǎo

tắm rửa

New cards
17

然后 ránhòu

sau đó

New cards
18

睡觉 shuì jiào

đi ngủ

New cards
19

爬 pá

leo/trèo

New cards
20

山 shān

núi

New cards
21

年级 níanjí

năm(học)/ khóa ví dụ : năm 3

New cards
22

出发 chūfā

xuất phát

New cards
23

前 qían

phía trước / đằng trước

New cards
24

集合 jíhé

tập hợp/ tập trung

New cards
25

上车 shàng chē

lên xe

New cards
26

下车 xià chē

xuống xe

New cards
27

刻 kè

khắc
1 khắc = 15 phút

New cards
28

准时 zhǔnshí

đúng giờ

New cards
29

带 dài

mang theo

New cards
30

山本 shānběn

Tên riêng : Yamamoto

New cards
31

午饭 wǔfàn

bữa trưa

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 76 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 111 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 228 people
Updated ... ago
4.9 Stars(9)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10039 people
Updated ... ago
4.8 Stars(32)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 202 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard69 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)