lý thuyết trắc nghiệm tcdn1

studied byStudied by 8 people
5.0(1)
get a hint
hint

ý nghĩa của hệ số doanh lợi doanh thu ( biên lợi nhuận ròng )

1 / 53

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

54 Terms

1

ý nghĩa của hệ số doanh lợi doanh thu ( biên lợi nhuận ròng )

1 đồng doanh thu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế

New cards
2

chỉ tiêu thời gian hoàn vốn (PP) phản ánh vấn đề nào sau đây

rủi ro của dự án

New cards
3

nhược điểm của nguồn vốn tín dụng thuê mua so với nguồn vốn tín dụng NH

lãi suất của tín dụng thuê mua thường > so với tín dụng ngân hàng (trường hợp vay vốn để mua tài sản )

New cards
4

trong các nhận định sau, nhận định nào SAI khi nói về nguồn vốn huy động từ phát hành cổ phiếu DN
a. rủi ro thấp đứng trên góc độ DN

b. có thể tạo ra khoản tiết kiệm thuế TNDN

c. là 1 hình thức huy động VCSH

d. thời hạn sử dụng vốn dài

b

New cards
5

loại trái phiếu nào trong các trái phiêú sau có lợi cho công ty phát hành
a. TP có thể chuyển đổi
b. Tp có thể thu hồi
c. TP vô danh
d. TP đảm bảo

A. có thể thu hồi

New cards
6

Biết I là lãi vay và T là thuế thu nhập DN. Công thức tính EPS

(ebit - I)(1-T)/ số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành

New cards
7
New cards
8
New cards
9
New cards
10
New cards
11
New cards
12
New cards
13
New cards
14
New cards
15
New cards
16
New cards
17
New cards
18
New cards
19
New cards
20
New cards
21
New cards
22
New cards
23
New cards
24
New cards
25
New cards
26
New cards
27
New cards
28
New cards
29
New cards
30
New cards
31
New cards
32
New cards
33
New cards
34
New cards
35
New cards
36
New cards
37
New cards
38
New cards
39
New cards
40
New cards
41
New cards
42
New cards
43
New cards
44
New cards
45
New cards
46
New cards
47
New cards
48
New cards
49
New cards
50
New cards
51
New cards
52
New cards
53
New cards
54
New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 139 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 10011 people
Updated ... ago
4.8 Stars(32)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard106 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard154 terms
studied byStudied by 28 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard39 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 54 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)