Freedom3

studied byStudied by 1 person
5.0(1)
get a hint
hint

Able

1 / 29

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

30 Terms

1

Able

Có tài , có năng lực

New cards
2

Đơn vị

Unit

New cards
3

Think

Nghĩ

New cards
4

Matter

Vấn đề

New cards
5

Subject

Chủ thể

New cards
6

Most

Hầu hết

New cards
7

Stared

Nhìn chằm chầm

New cards
8

Couldn’t

Không thể

New cards
9

Concert

Buổi hòa nhạc

New cards
10

Given

Được cho

New cards
11

Myself

Riêng tôi

New cards
12

Alone

Một mình

New cards
13

Relax

Thư giãn

New cards
14

Opinion

Ý kiến

New cards
15

Taught V3

Dạy

New cards
16

Binary

Đi đôi

New cards
17

weight

Cân nặng

New cards
18

Army

Quân đội

New cards
19

Audience

Khán giả

New cards
20

Growth

Sự phát triển

New cards
21

Impact

Sự va chạm

New cards
22

Example

Ví dụ

New cards
23

Brush

Bàn chải ; bút lông

New cards
24

Ago

Trước đây

New cards
25

Trust

Niềm tin , sự tin tưởng

New cards
26

Shot

Sự bắn ; cú ném bóng

New cards
27

Shine

Chiếu sáng ; tỏa sáng

New cards
28

Pepper

Hạt tiêu

New cards
29

Officer

Viên chức , sĩ quan , cảng sát

New cards
30

Indeed

Quả thật , thực sự ( để nhấn mạnh lời nói , lời cảm ơn )

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 53356 people
Updated ... ago
4.9 Stars(282)
note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 30 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 96 people
Updated ... ago
4.9 Stars(7)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard27 terms
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 274 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 121 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)