Fokus 5: Text 3

studied byStudied by 4 people
5.0(1)
get a hint
hint

våg/a, -ar, -ade, -at I

1 / 97

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

98 Terms

1

våg/a, -ar, -ade, -at I

uskaltaa

New cards
2

prov/a, -ar, -ade, -at I

kokeilla, sovittaa (vaatteita)

New cards
3

arbetsliv, -et

työelämä

New cards
4

vara IV i ständig förändring

olla jatkuvassa muutoksessa

New cards
5

en förändring, -en, -ar, -arna 2

muutos

New cards
6

det gäller att vara

pitää olla, tulee olla

New cards
7

gäll/a, -er, -de, -t II

täytyä, olla kyseessä, olla voimassa

New cards
8

flexib/el, -elt, -la

joustava

New cards
9

häng/a, -er, -de, -t II med i svängarna

pysyä menossa mukana

New cards
10

en arbetsmöjlighet, -en, -er, -erna 3

työmahdollisuus

New cards
11

oro/a, -ar, -ade, -at I sig

olla huolissaan

New cards
12

utan

vaan

New cards
13

låta, låter, lät, låtit IV

antaa, sallia, kuulostaa

New cards
14

utvis/a, -ar, -ade, -at I

näyttää, osoittaa

New cards
15

brinna, brinner, brann, brunnit IV för ngt

tuntea paloa jhk

New cards
16

lära, lär, lärde, lärt II sig om ngt

oppia jstak

New cards
17

en hel del

paljon

New cards
18

medan

sillä aikaa kun, kun taas

New cards
19

olik, -t, -a

eri, erilainen

New cards
20

ett yrke, -t, -n, -na 4

ammatti

New cards
21

hålla, håller, höll, hållit IV på med ngt

puuhata, tehdä jtak

New cards
22

all arbetserfarenhet

kaikki työkokemus

New cards
23

nämligen

nimittäin

New cards
24

samarbet/a, -ar, -ade, -at I

tehdä yhteistyötä

New cards
25

ta, tar, tog, tagit IV ansvar

ottaa vastuuta

New cards
26

ett ansvar, -et, -, -en 5

vastuu

New cards
27

en chef, -en, -er, -erna 3

pomo, johtaja

New cards
28

ett nätverk, -et, -, -en 5

verkosto, sosiaaliset suhteet

New cards
29

skap/a, -ar, -ade, -at I

luoda

New cards
30

i unga år

nuoruusvuosina, nuorena

New cards
31

i framtiden

tulevaisuudessa

New cards
32

sommarjobb/a, -ar, -ade, -at I

tehdä kesätöitä

New cards
33

även om

vaikka(kin)

New cards
34

en arbetsuppgift, -en, -er, -erna 3

työtehtävä

New cards
35

enkel, enkelt, enkla

yksinkertainen

New cards
36

berätt/a, -ar, -ade, -at I om ngt

kertoa jstak

New cards
37

lätt, -, -a

helppo, kevyt

New cards
38

tråkig, -t, -a

tylsä, ikävä

New cards
39

genom att göra

tekemällä

New cards
40

i praktiken

käytännössä

New cards
41

en arbetsled/are, -aren, -are, -arna 5

työnjohtaja

New cards
42

går efter en

kulkevat perässä

New cards
43

skrika, skriker, skrek, skrikit IV

huutaa, kirkua

New cards
44

göra IV fel

tehdä virheitä

New cards
45

schyst, -, -a

reilu, mukava

New cards
46

vem som helst

kuka tahansa

New cards
47

klar/a, -ar, -ade, -at I av ngt

selvitä jstak

New cards
48

lärorik, -t, -a

opettavainen

New cards
49

uthållighet, -en

kestävyys

New cards
50

för

sillä (konj.)

New cards
51

silloin, sitten

New cards
52

um/gås, -gås, -gicks, -gåtts IV

seurustella

New cards
53

en nordbo, -n, -r, -na 3

pohjoismaalainen (henkilö)

New cards
54

märk/a, -er, -te, -t II

huomata

New cards
55

en skillnad, -en, -er, -erna 3

ero, eroavaisuus

New cards
56

mellan

välissä, välillä

New cards
57

livlig, -t, -a

vilkas, eloisa

New cards
58

ha IV mycket gemensamt

olla paljon yhteistä

New cards
59

gemensam, -t, -ma

yhteinen

New cards
60

en hamnvakt, -en, -er, -erna 3

satamavahti

New cards
61

jobba I som alltiallo

työskennellä jokapaikan höylänä

New cards
62

en hamn, -en, -ar, -arna 2

satama

New cards
63

åk/a, -er, -te, -t II båt

ajaa venettä, veneillä

New cards
64

häls/a, -ar, -ade, -at I ngn välkomm/en, -et, -na

toivottaa jku tervetulleeksi

New cards
65

en gäst, -en, -er, -erna 3

vieras

New cards
66

en försälj/are, -aren, -are, -arna 5

myyjä

New cards
67

en hamnbutik, -en, -er, -erna 3

satamakauppa

New cards
68

ett sommarjobb, -et, -, -en 5

kesätyö

New cards
69

för/sätta, - sätter, -satte, -satt IV sig i ngt

asettua, laittaa itsensä jhk

New cards
70

svenskspråkig, -t, -a

ruotsinkielinen

New cards
71

en fördel, -en, -ar, -arna 2

etu

New cards
72

lit/a, -ar, -ade, -at IV på ngn

luottaa jhkn

New cards
73

en möjlighet, -en, -er, -erna 3

mahdollisuus

New cards
74

senare

myöhemmin

New cards
75

sälja, säljer, sålde, sålt IV

myydä

New cards
76

glass, -en

jäätelö

New cards
77

på Island

Islannissa

New cards
78

vara IV fasciner/ad, -at, -ade av ngt

olla lumoutunut, viehättynyt jstak

New cards
79

hitt/a, -ar, -ade, -at I

löytää

New cards
80

en glasskiosk, -en, -er, -erna 3

jäätelökioski

New cards
81

sök/a, -er, -te, t II

etsiä

New cards
82

en sommarpraktikant, -en, -er, -erna 3

kesäapulainen, kesäharjoittelija

New cards
83

se, ser, såg, sett IV sin chans

nähdä tilaisuutensa tulleen

New cards
84

en ansökan, ansökan, ansökningar, ansökningarna 2

hakemus

New cards
85

teckn/a, -ar, -ade, -at I

piirtää

New cards
86

rit/a, -ar, -ade, -at I

piirtää

New cards
87

en flagg/a, -an, -or, -orna 1

lippu

New cards
88

en arbetsgiv/are, -aren, -are, -arna 5

työnantaja

New cards
89

anställ/a, -er, -de, -t II

ottaa töihin, palkata

New cards
90

på direkten

suoralta kädeltä, suoraan

New cards
91

vara IV galen, galet, galna i ngt

olla hulluna jhkn

New cards
92

en kö, -n, -er, -erna 3

jono

New cards
93

oberoende av ngt

jstak riippumatta

New cards
94

väd/er, -ret

sää

New cards
95

få IV erfarenhet av ngt

saada kokemusta jstak

New cards
96

kundbetjäning, -en

asiakaspalvelu

New cards
97

värde/sätta, -sätter, -satte, -satt IV

arvostaa

New cards
98

ett betyg, -et, -, -en 5

arvosana, todistus

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 182 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 86 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 120 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard141 terms
studied byStudied by 61 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard71 terms
studied byStudied by 383 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 100 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard76 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard45 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)