polish-english text translation

studied byStudied by 6 people
0.0(0)
get a hint
hint

fashion

1 / 229

Tags and Description

230 Terms

1

fashion

moda

New cards
2

increasing

coraz większy, wzrastający

New cards
3

fair

targi

New cards
4

a fair is held

targi odbywają się

New cards
5

the concept of...

koncepcja

New cards
6

concurrently with

równocześnie z

New cards
7

to prove to be...

okazać się

New cards
8

event

impreza

New cards
9

to cover X sq. meters of space

zająć powierzchnię wynoszącą X m2

New cards
10

site

teren

New cards
11

the range of sth

zakres, asortyment, wachlarz czegoś

New cards
12

(market) segment

segment rynku

New cards
13

market leader

lider rynkowy

New cards
14

due to...

z powodu, na skutek

New cards
15

exhibition space

powierzchnia wystawowa

New cards
16

available

będący do dyspozycji

New cards
17

to register for

zgłosić się, zapisać się

New cards
18

to provide sb with sth

dostarczyć komuś coś

New cards
19

to develop a market

rozwijać/rozszerzać rynek

New cards
20

a growing market

zwiększający się/rosnący rynek zbytu

New cards
21

engineering fair

targi przemysłu maszynowego

New cards
22

to provide an opportunity for sb to...

stworzyć komuś okazję, aby...

New cards
23

to be eager to do sth

bardzo pragnąć/chcieć coś zrobić

New cards
24

to display

wystawiać

New cards
25

to conclude a transaction

zawierać transakcję

New cards
26

stand

stoisko

New cards
27

under the auspices of...

pod auspicjami, pod patronatem

New cards
28

to arouse a wide interest among...

wzbudzić duże zainteresowanie wśród...

New cards
29

to bring in orders worth...

przynieść zamówienia (o wartości)...

New cards
30

to represent an increase over...

stanowić wzrost w stosunku do

New cards
31

to meet demand for...

zaspokoić popyt na...

New cards
32

to develop facilities

wybudować konieczne obiekty...

New cards
33

accomodation

pomieszczenie, miejsce

New cards
34

the largest site booked so far

największy, jaki został kiedykolwiek zarezerwowany/wynajęty

New cards
35

to undertake

przedsięwziąć

New cards
36

show

wystawa, salon (samochodowy)

New cards
37

commercial vehicle

pojazd użytkowy

New cards
38

focal point

centralny punkt

New cards
39

freight transport

transport towarów

New cards
40

backbone

kręgosłup (podstawa)

New cards
41

division of labour

podział pracy

New cards
42

prerequisite for/of...

wstępny/podstawowy warunek...

New cards
43

to cope with sth...

podołać czemuś, dać sobie radę, zająć się problemem

New cards
44

freight

ładunki

New cards
45

to take a journey

odbyć podróż

New cards
46

to feature

przedstawiać

New cards
47

disabled

niepełnosprawny

New cards
48

to stage a display

zorganizować wystawę

New cards
49

to assert one's position

utrzymać swoją pozycję

New cards
50

to get a foothold

pewnie stanąć, zająć miejsce

New cards
51

to get good attendance

mieć dużą frekwencję

New cards
52

to have the authority to...

mieć pełnomocnictwo do...

New cards
53

economy

oszczędność

New cards
54

to attach importance to sth

przywiązywać się do czegoś

New cards
55

logistics systems

systemy logistyczne (systemy zarządzania dostawami)

New cards
56

information technology

technika informacyjna

New cards
57

communication technology

technika przesyłania danych

New cards
58

combining

łączenie

New cards
59

mode of transport

rodzaj transportu (np. transport drogowy, lotniczy, morski)

New cards
60

entrepreneur

przedsiębiorca

New cards
61

to build up a company

stworzyć, rozwinąć firmę

New cards
62

firm spring up/are formed

firmy powstają

New cards
63

interest rate

stopa procentowa

New cards
64

access to capital

dostęp do kapitału/pieniędzy

New cards
65

to upgrade

ulepszać, poprawiać standard

New cards
66

sale by auction

sprzedaż aukcyjna/ z licytacji

New cards
67

to unleash

spuścić ze smyczy; wywołać

New cards
68

to unleash demand

wywołać popyt

New cards
69

turnover (only sg.), revenue (am.)

obroty, wartość sprzedaży, dochód

New cards
70

target

cel, zadanie, zamierzona liczba czegoś

New cards
71

collapse

upadek, załamanie

New cards
72

to go for...

zaryzykować, spekulować

New cards
73

smart

mądry, sprytny

New cards
74

initial capital of ...

kapitał początkowy

New cards
75

to set up a company

założyć firmę

New cards
76

to take charge of sth

przejąć kierownictwo/odpowiedzialność

New cards
77

virtually

faktycznie, właściwie

New cards
78

to be reluctant to do sth

robić coś niechętnie

New cards
79

to charge high interest rate

pobierać wysokie oprocentowanie

New cards
80

to grant sb credit

udzielić komuś kredytu

New cards
81

to arrange a deal

zawrzeć transakcję, dokonać transakcji

New cards
82

to approach sb

zwrócić się do kogoś

New cards
83

to strength of ...

opierając się na

New cards
84

shrewd

trafny, przenikliwy, sprytny

New cards
85

judgement

osąd

New cards
86

reliability

solidność, niezawodność

New cards
87

bet

zaryzykowanie pieniędzy

New cards
88

a company is based in

firma ma siedzibę w ...

New cards
89

goods worth ...

towar o wartości

New cards
90

on a 60-day credit basis

kredyt płatny po 60 dniach

New cards
91

collateral

zabezpieczenie

New cards
92

to repay a credit

spłacić kredyt

New cards
93

to deal with sb

prowadzić interesy, handlować z kimś

New cards
94

to be wholly-owned by ...

być w wyłącznym posiadaniu

New cards
95

to move into ...

wejść w nową dziedzinę, zająć się nową dziedziną

New cards
96

domestic market

rynek wewnętrzny, krajowy

New cards
97

to assemble sth

montować coś

New cards
98

to be involved

być zaangażowanym

New cards
99

marketer

firma lub osoba, która wprowadza jakiś produkt na rynek

New cards
100

to go international

rozpocząć działalność na skalę międzynarodową

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 44 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 66 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 32 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard92 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard82 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard63 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 110 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)