U1 - Vocabulary

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

biologist

1 / 103

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

104 Terms

1

biologist

(n) nhà sinh vật học

New cards
2

biology

(n) môn sinh học

New cards
3

caring

(a) chu đáo

New cards
4

join hands

cùng nhau = work together

New cards
5

leftover

(n) thức ăn thừa

New cards
6

secure

(a) an toàn, an tâm

New cards
7

be willing to

(a) sẵn sàng làm gì đó

New cards
8

supportive

(a) ủng hộ

New cards
9

support

(v) ủng hộ

New cards
10

close-knit

(a) quan hệ khăng khít

New cards
11

nurse

(n) nữ y tá

New cards
12

possible

(a) có khả năng

New cards
13

lab

(n) phòng thí nghiệm

New cards
14

shift

(n) ca, kíp

New cards
15

generally

(adv) nói chung

New cards
16

household

(a) trong gia đình

(n) hộ gia đình

New cards
17

household chores

(n) việc vặt ở nhà, việc nhà

New cards
18

running

(n) sự quản lý

(a) đang chảy

New cards
19

responsibility

(n) trách nhiệm

New cards
20

be responsible for

chịu trách nhiệm

New cards
21

suitable

(a) thích hợp

New cards
22

be suitable for

thích hợp cho

New cards
23

rush

(v) vội vã, đi gấp

(n) sự vội vàng

New cards
24

by the time

trước thời gian

New cards
25

however

tuy nhiên

New cards
26

dress

(v) mặc đồ

New cards
27

eel soup

(n) súp lươn

New cards
28

garbage

(n) rác

New cards
29

pressure

(n) sức ép

New cards
30

be under (a lot of study) pressure

chịu áp lực (học hành)

New cards
31

attempt

(n) sự cố gắng

(v) cố gắng

New cards
32

mischievous

(a) tinh nghịch, tác hại = naughty, ill-behaved (a)

New cards
33

obedient

(a) ngoan ngoãn

New cards
34

obedience

(n) sự vâng lời

New cards
35

share

(v) chia sẻ; (n) cổ phiếu

New cards
36

discuss

(v) thảo luận

New cards
37

have a discuss about

thảo luận về

New cards
38

frankly

(adv) thẳng thắn

New cards
39

solution

(n) giải pháp

New cards
40

solve

(v) giải quyết

New cards
41

safe

(a) an toàn

New cards
42

base

(v) dựa vào; (n) chân đế

New cards
43

be based on

được dựa trên

New cards
44

well-behaved

(a) có hạnh kiểm tốt

New cards
45

separately

(adv) tách biệt nhau

New cards
46

relationship

(n) mối quan hệ

New cards
47

trick

(n) trò bịp bợm

New cards
48

annoying

(a) làm khó chịu, tức giận

New cards
49

annoy

(v) làm khó chịu

New cards
50

decision

(n) sự giải quyết

New cards
51

decide

(v) quyết định = have a decision

New cards
52

flight

(n) chuyến bay

New cards
53

sibship

(n) anh chị em ruột

New cards
54

conclusion

(n) sự kết luận

New cards
55

conclude

(v) kết luận

New cards
56

assumed

(a) làm ra vẻ

New cards
57

assume

(v) cho rằng

New cards
58

driving test

(n) cuộc thi bằng lái

New cards
59

silence

(n) sự im lặng

New cards
60

experiment

(n) cuộc thử nghiệm

(v) thí nghiệm

New cards
61

unexpectedly

(adv) bất ngờ

New cards
62

raise

(v) đỡ dậy, nâng lên

New cards
63

provide

(v) cung cấp

New cards
64

provide s.o with s.t

cung cấp cho ai với cái gì

New cards
65

provide s.t for s.o

cung cấp cái gì cho ai

New cards
66

thoroughly

(a) hoàn toàn

New cards
67

graduate (from)

người có bằng cấp (từ)

New cards
68

military

(n) quân đội

New cards
69

there after

(adv) sau đó

New cards
70

overseas

(a) nước ngoài

New cards
71

serve

(v) phục vụ

New cards
72

discharge

(n) sự dỡ hàng

New cards
73

upon

(prep) nhờ vào

New cards
74

couple

(n) cặp

New cards
75

settled

(a) không thay đổi

New cards
76

overjoyed

(a) vui mừng khôn xiết

New cards
77

devote

(v) cống hiến

New cards
78

devoted (to)

(a) tận tâm, tận tụy

New cards
79

candidate

(n) người xin việc

New cards
80

gesture

(v) làm điệu bộ

New cards
81

judge

(v) xét xử

(n) quan tòa, giám khảo

New cards
82

encourage

(v) khuyến khích

New cards
83

encourage s.o to do s.t

khuyến khích ai làm gì đó

New cards
84

value

(n) giá trị

New cards
85

respect

(n) sự tôn trọng

New cards
86

rule

(n) luật lệ

New cards
87

definitely

(adv) dứt khoát

New cards
88

offer

(v) tặng

New cards
89

career

(n) sự nghiệp

(a) chuyên nghiệp

New cards
90

divorce

(v) ly dị

New cards
91

brief

(a) vắn tắt

New cards
92

marriage

(n) hôn nhân, lễ cưới

New cards
93

get married to s.o

cưới ai

New cards
94

fatherhood

(n) cương vị làm cha

New cards
95

consider

(v) nghĩ về ai, cái gì

New cards
96

opportunity

(n) cơ hội

New cards
97

memory

(n) trí nhớ, kỉ niệm

New cards
98

appreciate

(v) đánh giá cao

New cards
99

underestimate

(v) đánh giá thấp

New cards
100

effort

(n) sự cố gắng

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 45 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 187 people
Updated ... ago
4.3 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 45 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.7 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 78 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard110 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 148 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)