Egypt

studied byStudied by 48 people
0.0(0)
get a hint
hint

starověký Egypt

1 / 51

Tags and Description

52 Terms

1

starověký Egypt

severní Afrika, delta Nilu a Nil- tvarem kopíruje Nil

New cards
2

dolní Egypt (u delty) a horní Egypt

těžba (stříbro a zlato) a řemeslo

New cards
3

závlahové zemědělství

využití záplav Nilu pro pěstování např. sladkého ovoce (datle, fíky)

New cards
4

obchod

vývoz barevných látek a keramiky

New cards
5

egyptská společnost

  1. faraon (vtělený bůh), 2) královští úředníci (správci krajů, vezír) , 3)kněží, 4) vojenští hodnostáři, 5) řemeslníci, obchodníci a otroci

New cards
6

nóm

územně správní jednotka, včele správci krajů

New cards
7

vezír

nejvyšší královský úředník, spravuje pokladnu, dozoruje státní stavby

New cards
8

písaři

jediní vzdělaní, ovládají psaní

New cards
9

kněží

správa duchovního života, oporou panovníka (uklidňují lid), jako jediní vykonávají náboženské obřady (mumifikaci, rituály)

New cards
10

zemědělci

nejpočetnější, obdělávali státem přidělenou půdu

New cards
11

otroci

nesvobodní a nesvéprávní

New cards
12

Neolit a Chalkolit

období Egypta bez faraona

New cards
13

archaické období

Egypt nevytváří jednotný stát- Dolní (delta Nilu)= zemědělství, Horní (střední tok Nilu)= pastevnictví

New cards
14

vesnická občina

po rozpadu malých rodin, v čele např. náčelník nebo člen aristokracie, nárůst majetkové nerovnosti

New cards
15

faraon Meni

sjednotitel Egypta a první faraon, královským městem se stává Memfis

New cards
16

Údolí králů

skalní hrobky faraonů a mocných šlechticů

New cards
17

Džoserova pyramida

stupňovitá pyramida, nejstarší

New cards
18

Cheopsova pyramida

největší pyramida

New cards
19

polyteistické náboženství

bůh nebes= Re, víra v posmrtný život, vládce podsvětí=Usíres

New cards
20

zánik staré říse

oslabený panovnický centralismus (nárůst moci správců nómů)

New cards
21

Vesét

novým královským městem ve Střední říši

New cards
22

faraon Mentuhotep II.

znovusjednotitel Horního a Dolního Egypta, expanze do Libye a Núbie

New cards
23

vládcovy zdi

severní část města, k obraně

New cards
24

bigamie panovníků

mnohoženství, nástupnické spory

New cards
25

spoluvladař

panovník vybírá syna, který nastoupí po něm

New cards
26

zánik střední říše

průnik kmene Hyksósů, ti ničili Egyptskou kulturu

New cards
27

faraon Ahmós I.

faraon nové říše, svrženo panství Hyksósů

New cards
28

královna Hatšepsovet

vláda do 15. st. př. n. l., původně královnou být neměla= vládne jako vegentka

New cards
29

faraon Thutmos III.

syn královny Hatšepsovet, snaha o expanzi

New cards
30

regentská vláda

dočasná vláda dokud nastávající panovník nedospěje

New cards
31

faraon Amenhotep IV. (Achnaton)

snaha o monoteistické náboženství, bůh slunce Aton, město Acheataton, politicky nevýrazný= silná opozice

New cards
32

faraon Tutanchamon

syn Achnatona, sladší panovník, zemřel mladý, 1992 objev jeho nevykradené hrobky (mumie a šperky)

New cards
33

Howard Carter

Objevitel hrobky Tutanchamona

New cards
34

Tutanchamonova kletba

za nevysvětlitelných událostí umírá část Carterovy výpravy

New cards
35

Luxor

pohřebiště panovníků

New cards
36

faraon Ramesse II.

bitva u Kadeše= uzavřena nejstarší mírová smlouva, Ramesse uzavírá sňatek k s dcerou Chetitského krále

New cards
37

zánik nové říse

postupný úpadek, nájezdy mořských kmenů

New cards
38

město Sais

nové město v pozdní říši, politické centrum

New cards
39

mumifikace

způsob, jak zachovat tělo mrtvého v neporušeném stavu, bůh mumifikace Anubis, řád bohyně Maat (podmínky pro vstup do pomrt. života)

New cards
40

antropomorfní podoba boha

lidská podoba

New cards
41

zoomorfní podoba boha

zvířecí podoba

New cards
42

hieroglyfy

nejstarší typ písma, rozluštěno J.F. Champollion (Rossettská deska)

New cards
43

hieratické písmo

písmo využíváno pro úřední spisy

New cards
44

démotické písmo

písmo využíváno kněžími, špatně čitelné

New cards
45

Texty pyramid, Kniha mrtvých

knihy pro mrtvé, tesány do kamene a zapisovány na papyrus

New cards
46

kalendář

rozdělení roku na 365 dní

New cards
47

umění

postavy ze 3/4, výrazy bez emocí, nelze poznat pohlaví, znázornění bohů a panovníků nebo prostých egypťanů při práci

New cards
48

polychromie soch

detaily na výzdobě nebo oděvu, =barevné sochy

New cards
49

sfingy

stavby/sochy s lvím tělem a lidskou hlavou

New cards
50

zádušní chrámy

poslední rozloučení, doprovod mrtvého do posmrt. života

New cards
51

části zádušního chrámu

pylon (nádvoří)= loučení s rodinou, hypostylový sál= hlavní prostor, vložení do hrobky či pyramidy

New cards
52

příklady Egyptského umění

Sfinga v Gíze, nástěnná malba v Luxoru, zádušní chrám královny Hatšepsut

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 58 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 59 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 58 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 68 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard27 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard235 terms
studied byStudied by 103 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard316 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 28 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)