English-Chris-Unit 8- Vocab.

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

bureau de change, currency exchange

1 / 164

Tags and Description

165 Terms

1

bureau de change, currency exchange

kantor wymiany walut

New cards
2

Money is a medium of exchange

środek wymiany

New cards
3

up-and-coming

dobrze zapowiadający się

New cards
4

inner city

podupadła część śródmieścia

New cards
5

Gentrification

gentryfikacja, uszlachcenie dzielnicy

New cards
6

amenities

udogodnienia, infrastruktura

New cards
7

housing estate

osiedle mieszkaniowe

New cards
8

Community centre

dom kultury

New cards
9

dodgy hotels

podejrzane, szemrane hotele

New cards
10

take on a life of its own

zacząć żyć własnym życiem

New cards
11

Chief Executive

dyrektor generalny

New cards
12

to be entrepreneurial

być przedsiębiorczym

New cards
13

get disillusioned

rozczarować się

New cards
14

work to tight deadlines

pracować, dotrzymując napiętych terminów

New cards
15

To get your business up and running

rozkręć swój biznes

New cards
16

take the plunge

zdobyć się na stanowczy krok

New cards
17

high failure rate

wysoka awaryjność?

New cards
18

It doesn't tie in with my values

To nie jest zgodne z moimi wartościami

New cards
19

launch an advertising campaign

rozpocząć kampanię reklamową

New cards
20

work-life balance

równowaga między życiem prywatnym a zawodowym

New cards
21

To understand problems and constraints

rozumieć problemy i ograniczenia

New cards
22

to cross paths with someone

Przecinać ścieżki z kimś

New cards
23

leap at something

chętnie korzystać z czegoś, rzucić się na coś

New cards
24

think things through

przemyśleć coś

New cards
25

Crack on straightaway

rozpocząć lub kontynuować robienie czegoś szybciej lub z większą energią po przerwie

New cards
26

stumble across/on/upon something/someone

natknąć się/na coś/kogoś

New cards
27

step/tread on someone's toes

wchodzic komus w parade

New cards
28

strengthen the bonds

wzmacniać więzi

New cards
29

recipe for disaster

przepis na katastrofę

New cards
30

take a gamble

podjąć ryzyko

New cards
31

play it safe

uniknąć ryzyka

New cards
32

Do business / go in business

Prowadzić interesy

New cards
33

develop/implement a business plan

opracować/wdrożyć biznesplan

New cards
34

set up/build up a company

założyć / zbudować firmę

New cards
35

Wind down/ buy out a business

zlikwidować / wykupić firmę

New cards
36

take on / lay off staff

zatrudniać/zwalniać pracowników

New cards
37

Break/ win a contract

zerwać / wygrać kontrakt

New cards
38

raise/generate funds

zbierać / generować fundusze

New cards
39

Target/ break into a market

Cel / włamanie na rynek

New cards
40

do/carry out market research

robić / przeprowadzać badania rynku

New cards
41

make/earn a profit

zarabiać

New cards
42

take up a new hobby

zacząć zajmować się nowym hobby

New cards
43

set up a business

założyć firmę

New cards
44

shareholder

udziałowiec

New cards
45

workload

obciążenie pracą, nakład pracy

New cards
46

Feedback

informacja zwrotna

New cards
47

Sth new turns up

Pojawia się coś nowego

New cards
48

turnover

obrót

New cards
49

downturn

spadek, tendencja zniżkowa

New cards
50

embark on a new project

rozpocząć nowy projekt

New cards
51

retail business

sprzedaż detaliczna

New cards
52

stumble across

natknąć się

New cards
53

Their office life spills over into their home life

Ich życie biurowe przenosi się na życie domowe

New cards
54

To put your success down to sth

zawdzięczać sukces czemuś

New cards
55

social capital

kapitał społeczny

New cards
56

enabling

umożliwiając

New cards
57

cultural capital

Kapitał kulturowy

New cards
58

have money to burn

mieć forsy jak lodu

New cards
59

live beyond your means

żyć ponad stan

New cards
60

put your money where your mouth is

poprzeć słowa czynami

New cards
61

go to greengrocer's

?(stall, stand)

New cards
62

To sell your produce

sprzedawać swoje produkty

New cards
63

the gift of the gab

mieć gadane

New cards
64

Car dealer

dealer samochodowy

New cards
65

sales representative

przedstawiciel handlowy

New cards
66

work on commission

pracować na zlecenie

New cards
67

persuasive

przekonujący

New cards
68

sedentary lifestyle

siedzący tryb życia

New cards
69

nowhere near as good as you

daleko gorszy

New cards
70

I'm not so much happy as relieved I got...

Nie tyle się cieszę, co czuję ulgę, że...

New cards
71

save a great/good deal

zaoszczędzić świetną/dobrą ofertę

New cards
72

high-powered career

Kariera na wysokim poziomie

New cards
73

give it a go

spróbować czegoś

New cards
74

what all the fuss is about

o co to całe zamieszanie

New cards
75

get hooked on

uzależnić się od, wciągnąć się w

New cards
76

burnt out

wypalony

New cards
77

roll something out

po raz pierwszy udostępnić nowy produkt, usługę lub system

New cards
78

get away from the cut

throw atmosphere which has prevailed until now

New cards
79

Causes

przyczyny, cele

New cards
80

tear up the ticket

podrzeć bilet

New cards
81

To be inundated with begging

Być zasypanym błaganiem

New cards
82

she is in a class of her own

klasą samą w sobie

New cards
83

Master thesis supervisor

promotor pracy magisterskiej

New cards
84

chair, chairman

przewodniczący (spotkania)

New cards
85

supervisor

przełożony, kierownik

New cards
86

foreman

majster, brygadzista

New cards
87

cover for me/stand in for me

zastąpić mnie

New cards
88

substitute teacher

nauczyciel na zastępstwie

New cards
89

being self-employed

być samozatrudnionym

New cards
90

nervous collapse/breakdown

załamanie nerwowe

New cards
91

draw a/the line

wyznaczyć granicę

New cards
92

salary goes up

pensja idzie w górę

New cards
93

do overtime

robić nadgodziny

New cards
94

keep pace with

dotrzymywać kroku komuś

New cards
95

second to none

nie mający sobie równych

New cards
96

without a shadow of a doubt

bez cienia wątpliwości

New cards
97

catch sight of something

dostrzec coś

New cards
98

sheer pleasure

czysta przyjemność

New cards
99

The adaptor

ktoś, kto łatwo przystosowuje się do nowego otoczenia

New cards
100

The delegator

osoba rozdzielająca pracę pomiędzy pracowników

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 754 people
Updated ... ago
4.9 Stars(14)
note Note
studied byStudied by 1395 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard119 terms
studied byStudied by 42 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard136 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard101 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 131 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard242 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)