English Vocab #1 August 22

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

derogatory

1 / 199

Tags and Description

English

200 Terms

1

derogatory

disparaging; uwłaczający, poniżający

New cards
2

ample

obszerny, wystarczający, dostatni, suty, bogaty

New cards
3

ampleness

obfitość

New cards
4

offspring

potomstwo, lotorośl

New cards
5

ward

podopieczny, oddział szpitalny

New cards
6

to bar

zakazać, zablokować, zagrodzić

New cards
7

to convene

powołać, zwołać

New cards
8

convener

przewodniczący, organizator

New cards
9

to collate

porównać, zastawić, segregować

New cards
10

peculiar

quaint, particular; osobliwy

New cards
11

affectionate

czuły, uczuciowy, kochający

New cards
12

brawl

fight; bijatyka

New cards
13

wedge

klin, kawałek, wciskać, klinować

New cards
14

foreground

pierwszoplanowy

New cards
15

berth

 1. bed: koja, kuszetka 2. cumować, stanowisko cumownicze

New cards
16

to come a cropper

dać plamę, ponieść klęskę

New cards
17

detriment

harm, damage; szkoda

New cards
18

knob

guzik, gałka

New cards
19

door-knob

klamka

New cards
20

to slag off someone

nawtykać komuś

New cards
21

to sneer (at sb)

uśmiechać się ironicznie, szydzić (z kogoś)

New cards
22

grim

ponury, zły, smutny, surowy

New cards
23

to shed

tracić, zrzucać, pozbywać się, szopa

New cards
24

to shed blood/tears

przelewać krew, uronić łezkę

New cards
25

to relish

rozkoszować się, delektować się

New cards
26

relish

rozkosz, przyprawa

New cards
27

to deem

uznać, uważać za

New cards
28

ripe (fruit)

dojrzały (owoc)

New cards
29

pummel

okładać pięściami, bić, pokonać, dowalić (w sporcie)

New cards
30

vicinity

sąsiedztwo, pobliże

New cards
31

severity

 1. seriousness; poważny stan 2. harshness; srogość, surowość 3. plainness; prostota

New cards
32

usury

lichwa

New cards
33

errand

sprawa, sprawunek

New cards
34

errand boy

chłopiec na posyłki

New cards
35

fool's errand

próżny wysiłek

New cards
36

to run errands

załatwić sprawy

New cards
37

to go on a fool's errand

wysilać się na próżno

New cards
38

to embellish (a story)

ozdobić, ubawić, upiększać, koloryzować

New cards
39

embellishment

ozdoba, upiększenie

New cards
40

brazen

bezczelny, bezwstydny, zbezczelnieć

New cards
41

brazen-faced

bezczelny, śmiały, zuchwały

New cards
42

to scold

karcić, rugać, besztać, ganić

New cards
43

bespoke

specially made for a particular person; custom-made

New cards
44

tailored; tailor-made

dopasowany

New cards
45

tailor

krawiec

New cards
46

to apprehend

 1. zrozumieć, uchwycić sens 2. schwytać, aresztować

New cards
47

to heap praise on somebody

obsypać kogoś pochwałami

New cards
48

bundle

 1. paczka, pakiet, plik 2. kupa forsy 3. pakiet

New cards
49

to compound

 1. pogarszać sytuację 2. potęgować, powiększać

New cards
50

to stint

 1. żałować, skąpić 2. ograniczać, limitować 3. służba, kadencja 4. posada, praca

New cards
51

semmit

podkoszulek

New cards
52

detention

 1. pozbawienie wolności 2. koza

New cards
53

boorish

chamski, prostacki

New cards
54

boorishness

chamstwo, brak wychowania

New cards
55

vendor

sprzedawca, handlarz, producent, dostwca

New cards
56

enabler

osoba dająca przyzwolenie, umożliwiająca

New cards
57

felony

poważne przestępstwo, zbrodnia

New cards
58

to commit a felony

popełnić przestępstwo

New cards
59

immaculate

nieskazitelny

New cards
60

to avail

przynosić korzyść

New cards
61

avail

korzyść, pożytek

New cards
62

hearsay

plotka, pogłoska

New cards
63

hearsay evidence

dowód ze słyszenia (niedopuszczany)

New cards
64

vulnerable

able to be easily physically or mentally hurt, influenced, or attacked

New cards
65

to withstand

wytrzymać, opierać się, oponować

New cards
66

to shiver

drżeć, dreszcze

New cards
67

(to) disdain

 1. gardzić, lekceważyć 2. pogarda, lekceważenie

New cards
68

disdainful

pogardliwy, lekceważący

New cards
69

bailiff

 1. komornik 2. Zarządca

New cards
70

to reignite

rozpalać

New cards
71

to vow

 1. ślubować, obiecać, przysięgać 2. zaprzysiężenie

New cards
72

martial/marriage vows

przysięga małżeńska

New cards
73

greed

chciwość, zachłanność, łakomstwo

New cards
74

greedy

chciwy, zachłanny

New cards
75

to rejuvenate

odnowić, odmłodzić (ducha), ożywić, odświeżyć

New cards
76

rejuvenation

odmłodzenie

New cards
77

beggar

żebrak

New cards
78

grumpiness

zrzędliwość

New cards
79

grumpy

gderliwy, zrzędliwy

New cards
80

wrath

gniew, wściekłość

New cards
81

climax

punkt krytyczny, szczytowanie (przy orgazmie)

New cards
82

dove

gołąb; rzecznik pokoju

New cards
83

twat

gnojek

New cards
84

to evaporate

odparowywać, ulatniać się

New cards
85

dissolve

 1. rozpuszczać się 2. opadać, słabnąć

New cards
86

itinerary

plan podróży

New cards
87

cobble stone

kostka brukowa

New cards
88

affinity

1.sympatia 2. podobieństwo, pokrewieństwo 3. powinowactwo

New cards
89

circumcised

obrzezany

New cards
90

ill will, malice

zła wola

New cards
91

binge-watching

binge viewing/marathon watching

New cards
92

to recess

zrobić przerwę

New cards
93

recess

 1. ferie 2. zakątek, nisza

New cards
94

to ditch

wyrzucać, rzucać (np. trenera)

New cards
95

ditch

rów, kanał melioracyjny

New cards
96

subservient

służalczy, drugorzędny

New cards
97

subservience

uległość, służalczość

New cards
98

hawkishness

radykalne nastawienie

New cards
99

remedy (for)

 1. remedium, lekarstwo 2. Zadośćuczynienie, wyrównanie szkody

New cards
100

to remedy

leczyć, rozwiązywać, naprawiać problem

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 55 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 284 people
Updated ... ago
5.0 Stars(7)
note Note
studied byStudied by 13700 people
Updated ... ago
4.9 Stars(60)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard91 terms
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard110 terms
studied byStudied by 219 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard76 terms
studied byStudied by 52 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 170 people
Updated ... ago
4.7 Stars(33)