unit 5

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

to be on a tight budget

1 / 102

Tags and Description

English

9th

sdnk

103 Terms

1

to be on a tight budget

dysponować skromnym budżetem

New cards
2

be short of money

mieć mało pieniędzy

New cards
3

browse

przeglądać

New cards
4

Carrier bag

torba na zakupy

New cards
5

(celebrity) endorsement

promowanie czegoś przez celebrytów

New cards
6

Consumer

konsument

New cards
7

consumerism

konsumpcjonizm

New cards
8

discount

zniżka

New cards
9

economy

gospodarka

New cards
10

free of charge

gratis

New cards
11

get ripped off

zostać oszukanym

New cards
12

good value for money

dobry stosunek jakości do ceny

New cards
13

hight-street store

sklep należący do dużej sieci

New cards
14

impress

imponować

New cards
15

label

znak firmowy

New cards
16

material goods

dobra materialne

New cards
17

overvalued

zbyt wysoko wyceniony

New cards
18

packaging

opakowanie

New cards
19

persuade

przekonywać

New cards
20

pick up a real bargain

złapać prawdziwą okazję

New cards
21

(product) placement

lokowanie produktu

New cards
22

production

produkcja

New cards
23

purchase

zakupić, zakup

New cards
24

shop around

rozglądać się po sklepach

New cards
25

society

społeczeństwo

New cards
26

sole

podeszwa

New cards
27

sustainable

zrównoważony

New cards
28

transfer

przelew

New cards
29

underestimate

nie doceniać

New cards
30

window-shopping

oglądanie wystaw sklepowych

New cards
31

asap

tak szybko jak to możliwe

New cards
32

resident

mieszkaniec

New cards
33

scrap

odstępować od czegoś

New cards
34

take action

podjąć działanie

New cards
35

be capable of sth

być zdolnym do czegoś

New cards
36

chain store

sklep należący do sieci handlowej

New cards
37

consumption

konsumpcja

New cards
38

elderly care

opieka nad osobami starszymi

New cards
39

Gen Zer

przedstawiciel pokolenia Z

New cards
40

mindful

świadomy

New cards
41

necessity

konieczność

New cards
42

Sustainability

zrównoważony rozwój

New cards
43

vintage

staromodny

New cards
44

affect sb/sth

dotyczyć kogoś/czegoś, mieć wpływ na kogoś/coś

New cards
45

campaign for sth

prowadzić kampanię na rzecz czegoś

New cards
46

carbon footprint

ślad węglowy

New cards
47

consumption habit

przyzwyczajenie konsumpcyjne

New cards
48

cope with sth

radzić sobie z czymś

New cards
49

culprit

winowajca, sprawca

New cards
50

excessive

nadmierny

New cards
51

financial backer

sponsor

New cards
52

get across to sb

dotrzeć do kogoś

New cards
53

global demand

globalny popyt

New cards
54

greenhouse gas emissions

emisja gazów cieplarnianych

New cards
55

in captivity

w niewoli

New cards
56

majestic

majestatyczny

New cards
57

penalty

kara, grzywna

New cards
58

pest

szkodnik

New cards
59

rule sth out

wykluczyć coś

New cards
60

sanctuary

rezerwat

New cards
61

significant

znaczący

New cards
62

sound the alarm

uderzyć na alarm

New cards
63

the brink of extinction

skraj wyginięcia

New cards
64

the tip of the iceberg

wierzchołek góry lodowej

New cards
65

uphill struggle

żmudna walka

New cards
66

buy from local vendors

kupować od lokalnych sprzedawców

New cards
67

cruelty-free

wolny od okrucieństwa

New cards
68

fair trade

sprawiedliwy handel

New cards
69

fattening

tuczący

New cards
70

go on a crash diet

przejść na restrykcyjną dietę

New cards
71

go vegan

przejść na weganizm

New cards
72

high/low in calories

wysoko/niskokaloryczny

New cards
73

high/low in fat

wysoki/niski poziom zawartości tłuszczu

New cards
74

limit one's meat consumption

ograniczyć spożycie mięsa

New cards
75

low-carbohydrate

niskowęglowodanowy

New cards
76

nutrition information label

etykieta z informacjami żywieniowymi

New cards
77

organic food product

żywność produkowana metodą rolnictwa ekologicznego

New cards
78

reduce one's carbon footprint

zmniejszyć ślad węglowy

New cards
79

reusable carrier bag

torba wielokrotnego użytku

New cards
80

rich in protein

bogaty w białko

New cards
81

support family businesses

wspierać rodzinne przedsiębiorstwa

New cards
82

well-balanced/ varied diet

zbilansowana/ zróżnicowana dieta

New cards
83

zero-waste policy

polityka minimalizowania wytwarzania odpadów

New cards
84

adequate

adekwatny

New cards
85

assembly line

linia montażowa

New cards
86

child labour

zatrudnianie nieletnich

New cards
87

ethical working conditions

etyczne warunki pracy

New cards
88

human rights violation

łamanie praw człowieka

New cards
89

Hydroelectricity

energia elektryczna z hydroelektrowni

New cards
90

inhumane working conditions

nieludzkie warunki pracy

New cards
91

major manufacturer

główny producent

New cards
92

mine

kopalnia

New cards
93

minimum wage

płaca minimalna

New cards
94

mining

górnictwo

New cards
95

mutual respect

wzajemny szacunek

New cards
96

notorious

cieszący się złą sławą

New cards
97

safety regulations

przepisy bezpieczeństwa

New cards
98

sustainable sources

źródła odnawialne

New cards
99

agriculture

rolnictwo

New cards
100

animal welfare

dobro zwierząt

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard98 terms
studied byStudied by 101 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 51 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard69 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)