Insights 7 kielioppi

studied byStudied by 2 people
0.0(0)
get a hint
hint

and

1 / 164

Tags and Description

English

165 Terms

1

and

ja

New cards
2

both-and

sekä-että

New cards
3

not only-but also

ei ainoastaan-vaan myös

New cards
4

as well as

sekä, kuten myös

New cards
5

as

kuten / juuri kun, sillä aikaa kun / koska, kun

New cards
6

as-as

yhtä-kuin

New cards
7

or

tai

New cards
8

either-or

joko-tai

New cards
9

neither-nor

ei-eikä

New cards
10

or else

muuten

New cards
11

but

mutta

New cards
12

whereas/while

kun taas 2

New cards
13

yet

silti, kuitenkin

New cards
14

so

joten, siis

New cards
15

for

sillä

New cards
16

after

sen jälkeen, kun

New cards
17

before

ennen kuin

New cards
18

not until

vasta, ei ennen kuin

New cards
19

now that

nyt kun

New cards
20

since

siitä lähtien kun

New cards
21

till/until

kunnes 2

New cards
22

when

kun

New cards
23

whenever

aina kun

New cards
24

while

sillä aikaa kun

New cards
25

as long as

niin kauan kuin

New cards
26

as soon as

niin pian kuin, heti kun

New cards
27

once

heti kun, kun kerran

New cards
28

because

koska

New cards
29

since

koska, kun kerran

New cards
30

if

jos

New cards
31

if-not/unless

jollei 2

New cards
32

as long as

kunhan vain, sillä ehdolla että

New cards
33

in case

siltä varalta että

New cards
34

provided/providing that

edellyttäen että 2

New cards
35

so (that)

jotta, niin että

New cards
36

although/though/even though

vaikka (todellinen tilanne) 3

New cards
37

even if

vaikka (kuvitteellinen tilanne)

New cards
38

as if/as though

ikään kuin 2

New cards
39

to start with/to begin with/first off/initially/in the first place

aluksi 5

New cards
40

finally/in conclusion/to sum up/in sum

lopuksi 4

New cards
41

in brief/in short

lyhyesti 2

New cards
42

for example/for instance

esimerkiksi 2

New cards
43

namely

nimittäin

New cards
44

as for/as regards/as to

mitä tulee 3

New cards
45

in addition/what's more/on top of that/furthermore/moreover

lisäksi 5

New cards
46

above all

ennen kaikkea

New cards
47

after all

loppujen lopuksi

New cards
48

all in all

kaiken kaikkiaan

New cards
49

however/yet/still/nevertheless/nonetheless

kuitenkin 5

New cards
50

on (the) one hand-on the other hand

toisaalta

New cards
51

instead

sen sijaan

New cards
52

all the same/even so/at any rate/in any case

joka tapauksessa 4

New cards
53

inevitably

väistämättä

New cards
54

needless to say

on tarpeetonta sanoa

New cards
55

as far as I'm concerned/in my opinion/in my view

minun mielestäni 3

New cards
56

oddly enough

kumma kyllä

New cards
57

to my amazement/to my surprise

ällistyksekseni 2

New cards
58

unfortunately

valitettavasti

New cards
59

therefore/that's why/consequently/in consequence/so/accordingly/thus/hence

tästä syystä (siksi) 8

New cards
60

as a result/for this reason

tästä syystä (tämän vuoksi) 2

New cards
61

by and large/in general/on the whole

yleistys 3

New cards
62

be about to

on tekemäisillään/aikeissa tehdä

New cards
63

be to

on määrä tehdä

New cards
64

have something done

asian teettäminen toisella

New cards
65

have somebody do

pyydetään jotakuta tekemään jotain

New cards
66

shall

apuverbi lupauksissa ja uhkauksissa (kielto ja määräys)

New cards
67

will

apuverbi tapaa, tottumus ja halukkuus (taipumus ja itsepintaisuus)

New cards
68

would

apuverbi tapaa ja tottumusta menneessä ajassa (if lauseessa viitsiä)

New cards
69

should

pitäisi (mielipidettä)

New cards
70

if-should

sattuisi

New cards
71

dare

rohjeta, uskaltaa

New cards
72

need

tarvita, täytyä

New cards
73

at all

ollenkaan

New cards
74

at a discount

alennuksella

New cards
75

at face value

sellaisenaan, suoralta kädeltä, jättää omaan arvoonsa

New cards
76

at first sight

ensi silmäyksellä

New cards
77

at full speed

täyttä vauhtia

New cards
78

at a glance

silmäyksellä

New cards
79

at hand

käsillä

New cards
80

at last

vihdoin

New cards
81

at least

ainakin

New cards
82

at a low price

halvalla

New cards
83

at once

heti

New cards
84

at present

nykyisin, tällä hetkellä

New cards
85

at random

sattumanvaraisesti

New cards
86

at the same time

samanaikaisesti

New cards
87

at work

töissä

New cards
88

by accident

vahingossa

New cards
89

by air/land/sea

lentäen/maitse/meritse

New cards
90

by all means

kaikin mokomin

New cards
91

by and by

vähitellen

New cards
92

by and large

suurin piirtein

New cards
93

by day/by night

päivin/öin

New cards
94

by chance

sattumalta

New cards
95

by heart

ulkomuistista

New cards
96

by law

lain mukaan

New cards
97

by mistake

erehdyksessä

New cards
98

by nature

luonteeltaan

New cards
99

by no means

ei mitenkään

New cards
100

by the way

sivumennen sanoen

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 44 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 66 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 32 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard92 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard82 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard63 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 110 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)