Voc Caput 3 en 4

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

nuntius

1 / 183

Tags and Description

184 Terms

1

nuntius

de bode, het bericht (nuntii man.)

New cards
2

sapientia

de wijsheid (sapientiae vr.)

New cards
3

unda

de golf (undae vr.)

New cards
4

bellum

de oorlog (belli onz.)

New cards
5

amor

de liefde (amoris man.)

New cards
6

auctor

de dader (auctoris man.)

New cards
7

frater

de broer (fratris man.)

New cards
8

ignis

het vuur (ignis man.)

New cards
9

Iuppiter

Jupiter (Iovis man.)

New cards
10

Mons

de berg (montis man.)

New cards
11

lux

het licht (lucis vr.)

New cards
12

soror

de zus (sororis vr.)

New cards
13

Venus

Venus (Veneris vr.)

New cards
14

nomen

de naam (nomenis onz.)

New cards
15

scelus

de misdaad (sceleris (onz.)

New cards
16

adiuvare

helpen (adiuvo)

New cards
17

curare

zorgen voor (curo)

New cards
18

monstrare

wijzen (monstro)

New cards
19

alius

(een) andere (alia, aliud)

New cards
20

ceteri

de overige (~ae ~a)

New cards
21

sicut

zoals

New cards
22

umbra

de schaduw, de schim (umbrae)

New cards
23

clarus

helder, beroemd (~a ~um)

New cards
24

aedificare

bouwen (aedifico)

New cards
25

eius

zijn , haar

New cards
26

Leo

De leeuw (leonis man.)

New cards
27

pars

het deel, de kant (partis v.)

New cards
28

necare

vermoorden (neco)

New cards
29

pugnare

vechten (pugno)

New cards
30

tacere

zwijgen (taceo)

New cards
31

tenere

(vast)houden (teneo)

New cards
32

quare?

waarom?

New cards
33

ante(a)

vroeger

New cards
34

cottidie

dagelijks

New cards
35

cras

morgen

New cards
36

heri

gisteren

New cards
37

hodie

vandaag

New cards
38

mane

‘s morgens

New cards
39

post(ea)

later

New cards
40

postero die

de volgende dag

New cards
41

quodam die

op een dag

New cards
42

satis

genoeg, nogal

New cards
43

statim

dadelijk

New cards
44

arma

de wapens (armorum)

New cards
45

castra

het kamp (castrorum)

New cards
46

parentes

de ouders (parentum man.)

New cards
47

fieri

worden, gebeuren, gemaakt worden (fio)

New cards
48

ire

gaan (eo)

New cards
49

abire

weggaan (abeo)

New cards
50

adire

gaan naar, bezoeken

New cards
51

exire

buitengaan, eindigen (exeo)

New cards
52

inire

binnengaan, beginnen (ineo)

New cards
53

praeterire

voorbijgaan (praetereo)

New cards
54

redire

terugkeren (redeo)

New cards
55

transire

oversteken (transeo)

New cards
56

silva

het bos (silvae)

New cards
57

vita

het leven (vitae)

New cards
58

satis

genoeg, nogal

New cards
59

statim

dadelijk

New cards
60

arma

de wapens (armorum)

New cards
61

castra

het kamp (castrorum)

New cards
62

parentes

de ouders (parentum man.)

New cards
63

fieri

worden, gebeuren, gemaakt worden (fio)

New cards
64

ire

gaan (eo)

New cards
65

abire

weggaan (abeo)

New cards
66

adire

gaan naar, bezoeken

New cards
67

exire

buitengaan, eindigen (exeo)

New cards
68

inire

binnengaan, beginnen (ineo)

New cards
69

praeterire

voorbijgaan (praetereo)

New cards
70

redire

terugkeren (redeo)

New cards
71

transire

oversteken (transeo)

New cards
72

silva

het bos (silvae)

New cards
73

vita

het leven (vitae)

New cards
74

capere

(in)nemen (capio)

New cards
75

accipere

ontvangen, vernemen (accipio)

New cards
76

incipere

beginnen (incipio)

New cards
77

cupere

verlangen, graag willen (cupio)

New cards
78

facere

maken, doen (facio)

New cards
79

interficere

doden (interficio)

New cards
80

fugere

(ont)vluchten (fugio)

New cards
81

iacere

werpen (iacio)

New cards
82

abicere

wegwerpen, neerwerpen (abicio)

New cards
83

rapere

grijpen, roven (rapio)

New cards
84

corripere

vastgrijpen, meesleuren (corripio)

New cards
85

eripere

wegrukken (eripio)

New cards
86

-spicere

kijken (-spicio)

New cards
87

adspicere

aankijken (adspicio)

New cards
88

conspicere

bekijken , bemerken (conspicio)

New cards
89

respicere

omkijken, rekening houden met (respicio)

New cards
90

eorum, earum

hun

New cards
91

meus

mijn (~a ~um)

New cards
92

tuus

jouw (~a ~um)

New cards
93

suus

zijn, haar, hun (eigen) (~a ~um)

New cards
94

gladius

het zwaard (gladii)

New cards
95

hasta

de lans (hastae)

New cards
96

sagitta

de pijl (sagittae)

New cards
97

parvus

klein (~a ~um)

New cards
98

ita

zo

New cards
99

tamen

toch

New cards
100

itaque

daarom, en zo

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4255 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16743 people
Updated ... ago
4.6 Stars(38)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard120 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard65 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 62 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 35 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)