Chapter 9.1: Making Complaints

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

vertraging

1 / 104

Tags and Description

105 Terms

1

vertraging

delay

New cards
2

vertragen

hold up

delay

New cards
3

een vertraging door de vingers zien

overlook a delay

New cards
4

Ik ben bereid deze vertraging door de vingers te zien.

I’m prepared to overlook this delay.

New cards
5

vertraging in de levering

delay in delivery

New cards
6

vertraagd

delayed

New cards
7

Er zullen opslagkosten ontstaan bij de vertraging van goederen.

If the goods are delayed, storage costs will arise.

New cards
8

nog niet gearriveerd

not yet arrived

New cards
9

nog steeds wachten op iets

still waiting for something

New cards
10

niet later dan

by

New cards
11

zonder onderbreking, tot

till / until

New cards
12

klagen, zich beklagen

complain

New cards
13

een reden hebben om te klagen

have reason

cause to complain

New cards
14

Indien er klachten zijn over onze service, verzoeken wij u om u te wenden tot het afdelingshoofd.

Should you have any cause to complain about our service, please see the head of department.

New cards
15

een klacht telefonisch indienen

complain by phone

New cards
16

een klacht schriftelijk indienen

complain by writing

New cards
17

bellen om een klacht over iets in te dienen

call to complain about something

New cards
18

klacht

complaint

New cards
19

schriftelijke klacht

letter of complaint

New cards
20

een klacht inbrengen

express / register a complaint

New cards
21

een klacht afhandelen

deal with / handle a complaint

New cards
22

klachtenprocedure

complaints procedure

New cards
23

ontdekken

discover

New cards
24

Ik heb dit pas ontdekt.

I’ve only just discovered this.

New cards
25

schade, beschadiging, beschadigen

damage

New cards
26

beschadigd

damaged

New cards
27

zwaar beschadigd

seriously damaged

New cards
28

De goederen kwamen in zwaar beschadigde staat aan.

The goods arrived in a seriously damaged condition.

New cards
29

beschadigen

harm

New cards
30

schadelijk

harmful

New cards
31

gekreukeld, geplet, verfrommeld

crushed

New cards
32

vernietigd, vernield

destroyed

New cards
33

defect, beschadigd

defective

New cards
34

goederen in slechte staat

goods in bad order (= gbo)

New cards
35

niet aan de (gestelde) eisen voldoen

not up to standard

New cards
36

beneden peil, ondermaats

below standard

sub-standard

New cards
37

De uitvoering van deze bestelling was ver onder uw gebruikelijke standaard.

The execution of this order was way below your usual standard.

New cards
38

ontbrekend

missing

New cards
39

verdwenen

disappeared

New cards
40

niet geleverd

undelivered

New cards
41

onbruikbaar

unusable

New cards
42

onverkoopbaar

unsaleable

New cards
43

gebrekkig, onvolmaakt

imperfect

New cards
44

discussie, geschil

dispute

New cards
45

een geschil bijleggen

settle a dispute

New cards
46

kritiek

criticism

New cards
47

klanten verliezen

lose customers

New cards
48

Door dergelijke fouten loopt u gevaar uw klanten te verliezen.

With mistakes like that, you’re in danger of losing customers.

New cards
49

bederfelijke goederen

perishable goods

New cards
50

onbetrouwbaar

unreliable

New cards
51

onverschillig, nalatig, onzorgvuldig

careless

New cards
52

Het lijkt alsof u tamelijk onzorgvuldig bent geweest.

It seems to me you’ve been pretty careless.

New cards
53

schuld

fault

New cards
54

Het is klaarblijkelijk uw schuld.

Obviously, it’s your fault.

New cards
55

schuld(ig)

at fault

New cards
56

gebrekkig

faulty

New cards
57

onverwacht

unexpected

New cards
58

teleurgesteld

disappointed

New cards
59

Ik moet zeggen dat ik erg teleurgesteld ben.

I must say - I’m very disappointed.

New cards
60

uitermate bezorgd zijn

extremely concerned

New cards
61

ontevreden

dissatisfied

New cards
62

boos, kwaad

angry

New cards
63

geïrriteerd, boos

annoyed

New cards
64

ergernis, last

annoyance

New cards
65

irritant / vervelend zijn

be irritating

New cards
66

moeilijkheden, problemen

trouble

New cards
67

storen, overlast bezorgen, overlast, ongemak

inconvenience

New cards
68

verantwoordelijk

responsible

New cards
69

iemand verantwoordelijk maken voor iets

hold somebody responsible for something

New cards
70

Ik houd u er verantwoordelijk voor.

I am holding you responsible.

New cards
71

verantwoordelijkheid

responsibility

New cards
72

eerlijk gezegd

quite frankly

New cards
73

niet goed genoeg, volstaat niet

just not good enough

New cards
74

onregelmatigheid, ongeregeldheid

irregularity

New cards
75

een termijn vaststellen

set a deadline

New cards
76

een deadline halen

meet a deadline

New cards
77

waarschuwing

warning

New cards
78

waarschuwing uitspreken

express a warning

New cards
79

dreigen

threaten

New cards
80

dreiging met gerechtelijke stappen

threat of court action

New cards
81

juridische stappen ondernemen

take legal action / steps

New cards
82

Ik zal geen andere keuze hebben dan juridische stappen te ondernemen.

I shall have no alternative but to take legal steps.

New cards
83

vervolgen, voor de rechter dagen

sue

New cards
84

aandringen op betaling

press for payment

New cards
85

weigeren om te betalen

refuse to pay

New cards
86

rekenen op iemand, vertrouwen op iemand

count on somebody

New cards
87

vergissing, fout

error

mistake

New cards
88

Dit is klaarblijkelijk een gevolg van uw vergissing.

This was clearly the result of your error.

New cards
89

per vergissing

in error

by mistake

New cards
90

abusievelijk

mistakenly

New cards
91

verpakkingsfout

packing error

New cards
92

in elk geval

in any event

New cards
93

bewijs

proof

evidence

New cards
94

schriftelijk bewijs

documentary proof / evidence

New cards
95

aandringen op

insist on

New cards
96

eisen dat iets gebeurt

request action

New cards
97

actie ondernemen, optreden, handelen

take action

New cards
98

Hoe kunnen we nu het beste optreden?

What action should be taken now?

New cards
99

iets voor iemand onderzoeken

look into something for somebody

New cards
100

Zou u dit voor mij kunnen onderzoeken?

Could you look into that for me, please?

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 86 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 46 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1461 people
Updated ... ago
4.6 Stars(7)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 466 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1184 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard84 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard93 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)