UNIT 1: FEELINGS

studied byStudied by 22 people
0.0(0)
get a hint
hint

skateboarding (n)

1 / 126

Tags and Description

127 Terms

1

skateboarding (n)

trượt ván

New cards
2

actually (adv)

thật ra

New cards
3

appear (v)

xuất hiện

New cards
4

appearance (n)

sự xuất hiện

New cards
5

disappear (v)

biến mất

New cards
6

disappearance (n)

sự biến mất

New cards
7

wavy (a)

xoăn gợn sóng

New cards
8

curly (a)

xoăn

New cards
9

jacket (n)

coat

New cards
10

waitscoat (n)

áo gi lê

New cards
11

bow tie (n)

nơ cổ

New cards
12

trousers (n)

quần tây

New cards
13

describe (v)

miêu tả

New cards
14

description (n)

sự miêu tả

New cards
15

descriptive (a)

mang tính mêu tả

New cards
16

shame (v)

sự xấu hổ/làm xấu hổ

New cards
17

ashamed (a)

xấu hổ về hành động của bản thân

New cards
18

frighten (v)

làm sợ

New cards
19

frightened (a)

bị sợ hãi

New cards
20

frightening (a)

sợ hãi

New cards
21

fright (n)

sự sợ hãi

New cards
22

confuse (v)

làm nhầm lẫn

New cards
23

confusing about

nhầm lẫn

New cards
24

confused about

bị nhầm lẫn

New cards
25

delight (v/n)

enjoyment

New cards
26

delighting with

sth is enjoyable

New cards
27

delighted with

enjoyable

New cards
28

embarrass (v)

làm xấu hổ

New cards
29

embarrassment (n)

sự xấu hổ

New cards
30

embarrassing about

xấu hổ

New cards
31

embarrassed about

cảm thấy xấu hổ

New cards
32

relieve (v)

làm yên tâm

New cards
33

relieved (a)

yên tâm

New cards
34

suspect (v)

nghi ngờ

New cards
35

suspicion (n)

sự nghi ngờ

New cards
36

suspicious of/about

cảm thấy nghi ngờ

New cards
37

cross with

khó chịu với

New cards
38

envy (v/n)

làm ghen tị, sự ghen tị

New cards
39

envious of

ghen tị về

New cards
40

anxious (a)

worried

New cards
41

anxiety (n)

worry

New cards
42

disappoint (v)

làm thất vọng

New cards
43

disappointment (n)

sự thất vọng

New cards
44

disappointing (a)

thất vọng

New cards
45

disappointed (a)

cảm thấy thất vọng

New cards
46

annoy (v)

làm phiền

New cards
47

annoyance (n)

sự phiền toái

New cards
48

annoying (a)

phiền toái

New cards
49

annoyed (a)

cảm thấy phiền toái

New cards
50

injure (v)

làm đau

New cards
51

injury (n)

vết thương

New cards
52

injured (a)

bị thương

New cards
53

realize (v)

nhận ra

New cards
54

realization (n)

sự vỡ lẽ

New cards
55

recognize (v)

công nhận

New cards
56

recognition (n)

sự công nhận

New cards
57

recognisable (a)

có thể công nhận

New cards
58

unrecognizable (a)

không thể công nhận

New cards
59

unusual (a)

không thường xuyên

New cards
60

usual (a)

thường xuyên

New cards
61

medical (a)

thuộc về thuốc

New cards
62

medical condition (n)

tình trạng phụ thuộc vào thuốc

New cards
63

rare (a)

hiếm

New cards
64

danger (v)

sự nguy hiểm

New cards
65

endanger (v)

làm nguy hiểm

New cards
66

dangerous (a)

nguy hiểm

New cards
67

endangered (a)

gây nguy hiểm

New cards
68

be in danger

dấn thân vào nguy hiểm

New cards
69

trip (v)

đi ngoại khóa

New cards
70

ankle (n)

mắt cá

New cards
71

bruise (n)

vết bầm

New cards
72

science (v)

làm khoa học

New cards
73

scientist (n)

nhà khoa học

New cards
74

scientific (a)

mang tính khoa học

New cards
75

scientifically (Adv)

một cách khoa học

New cards
76

fortunate (a)

may mắn

New cards
77

fortunately (adv)

một cách may mắn

New cards
78

unfortunately (adv)

một cách không may mắn

New cards
79

unfortunate (a)

không may mắn

New cards
80

genetic disorder (n)

rối loạn di truyền

New cards
81

signal (a)

dấu hiệu

New cards
82

cure (v/n)

sự chữa bệnh, chữa bệnh

New cards
83

curable (a)

có thể chữa được

New cards
84

incurable (a)

không thể chữa được

New cards
85
New cards
86
New cards
87
New cards
88
New cards
89
New cards
90
New cards
91
New cards
92
New cards
93
New cards
94
New cards
95
New cards
96
New cards
97
New cards
98
New cards
99
New cards
100
New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 539 people
Updated ... ago
4.0 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 62 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1446 people
Updated ... ago
4.5 Stars(12)
note Note
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 104 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard120 terms
studied byStudied by 1466 people
Updated ... ago
4.2 Stars(5)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard127 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard112 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)