English

studied byStudied by 18 people
5.0(1)
get a hint
hint

uniqueness

1 / 145

Tags and Description

English

146 Terms

1

uniqueness

wyjątkowość

New cards
2

ethical

etyczny, moralny

New cards
3

watch

obserwować

New cards
4

anger

złość

New cards
5

anxiety

niepokój

New cards
6

disapproval

dezaprobata

New cards
7

discomfort

dyskomfort

New cards
8

impatience

zniecierpliwienie

New cards
9

indecision

niezdecydowanie

New cards
10

insecurity

niepewność

New cards
11

irritation

irytacja

New cards
12

shyness

nieśmiałość

New cards
13

bang your fingers

uderzyć pięścią (w stół)

New cards
14

bend your knees

ugiąć kolana

New cards
15

blink

mrugać powiekami

New cards
16

clench your fists

zacisnąć pięści

New cards
17

clumsy

niezgrabny

New cards
18

cross your legs

skrzyżować nogi

New cards
19

fidget

wiercić się

New cards
20

fold your arms

skrzyżować ramiona

New cards
21

frown

zmarszczyć brwi

New cards
22

gesture

gest

New cards
23

glance

rzucić okiem

New cards
24

glare

wpatrywać się ze złością

New cards
25

glimpse

spojrzeć przelotnie

New cards
26

grin

uśmiechać się od ucha do ucha

New cards
27

grind your teeth

zgrzytac zębami

New cards
28

hands on hips

ręce na biodrach

New cards
29

have your elbows on the table

opierać się łokciami o stół

New cards
30

hide your face in your hands

ukryć twarz w dłoniach

New cards
31

inspect

obejrzeć uważnie

New cards
32

lean back

odchylać się

New cards
33

moan

jęczeć, narzekać

New cards
34

mumble/ mutter

mamrotać

New cards
35

peek

zerkać

New cards
36

peer

przyglądać się

New cards
37

point to sth

wskazywać na coś

New cards
38

purse your lips

zacisnąć usta

New cards
39

raise your eyebrows

unieść brwi

New cards
40

scream

wrzeszczeć

New cards
41

scrutinise

zlustrować

New cards
42

shout

krzyczeć

New cards
43

shrug your shoulders

wzruszyć ramionami

New cards
44

slouch

garbić się

New cards
45

stand with your feet apart

stać na szeroko rozstawionych nogach

New cards
46

stare

gapić się

New cards
47

stretch out (your hand)

wyciągnąć (rękę)

New cards
48

stutter

jąkać się

New cards
49

tap your fingers (on table)

bębnić palcami (w stół)

New cards
50

tremble

drżeć, trząść się

New cards
51

turn your back on sb

odwrócić się do kogoś plecami

New cards
52

whine

jęczeć w

New cards
53

whisper (in sb’s ear)

szeptać (komuś do ucha)

New cards
54

wink at sb

mrugnąć okiem do kogoś

New cards
55

yell

wrzeszczeć

New cards
56

be down in the dumps

mieć chandrę, być bardzo smutnym

New cards
57

be on cloud nine

być w siódmym niebie

New cards
58

be over the moon

nie posiadać się ze szczęścia

New cards
59

get/have butterflies in your stomach

mieć tremę, denerwować się

New cards
60

go to pieces

załamać się

New cards
61

have a chip on your shoulder about sth

być przewrażliwionym na punkcie czegoś

New cards
62

wake up in a cold sweat

obudzić się zlanym zimnym potem

New cards
63

appeal to sb

podobać się komuś

New cards
64

be familiar with sth

znać coś

New cards
65

be into sth

interesować się czymś

New cards
66

born (dancer)

urodzony (tancer)

New cards
67

capable of doing sth

przekonany o czymś

New cards
68

detest

nie znosić

New cards
69

disapprove of sth

nie pochwalać, być przeciwnikiem czegoś

New cards
70

dismiss (an idea)

odrzucić (pomysł)

New cards
71

focus on

skupić się na

New cards
72

grasp sth

rozumieć coś

New cards
73

have a go at sth

spróbować coś zrobić

New cards
74

indifferent to

obojętny na

New cards
75

mastery

mistrzostwo, doskonałe opanowanie umiejętności

New cards
76

proficient in/at

biegły, wprawny w

New cards
77

regard sth as sth

uważać coś za coś

New cards
78

take an interest in sth

zainteresować się czymś

New cards
79

take pride in sth

szczycić się czymś

New cards
80

take risks

podejmować ryzyko

New cards
81

adhere to

trzymać się, stosować się do

New cards
82

adjust to

dostosować się do

New cards
83

altruism

altruizm

New cards
84

approve of sb/sth

aprobować kogoś/ akceptować coś

New cards
85

autonomy

autonomia

New cards
86

be suspicious of

być podejrzliwym wobec

New cards
87

collaboration

współpraca

New cards
88

compromise

kompromis

New cards
89

contribute to sth

wnieść w coś wkład

New cards
90

dignity

godność

New cards
91

discriminate against sb

dyskryminować kogoś

New cards
92

disobedient

nieposłuszny

New cards
93

diversity

różnorodność

New cards
94

empathy

empatia

New cards
95

equality/ inequality

równość/ nierówność

New cards
96

ethical

etyczny

New cards
97

ethics

etyka

New cards
98

face up to sth

stawiać czemuś czoło

New cards
99

follow the rules

przestrzegać zasad

New cards
100

form an opinion

wyrobić sobie opinię

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2145 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 37 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 35 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 62 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 52 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard62 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard27 terms
studied byStudied by 42 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard72 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard76 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard165 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)