V&E 5 Unit 3

studied byStudied by 79 people
5.0(1)
get a hint
hint

utan funktionshinder

1 / 88

Tags and Description

English

11th

89 Terms

1

utan funktionshinder

able-bodied

New cards
2

förmåga

ability

New cards
3

förvärv, anskaffning

acquisition

New cards
4

a priori, på förhand

a priori

New cards
5

avvikelse

abnormality

New cards
6

tillgänglighet

accessibility

New cards
7

tillgänglig

accessible

New cards
8

ansamling, anhopning; samling

accumulation

New cards
9

förespråka, rekommendera

advocate for something

New cards
10

anor, börd

ancestry

New cards
11

sökande

applicant

New cards
12

tillgång

asset

New cards
13

avvikelse

atypicality

New cards
14

flygning, flygteknik; flyg-

aviation

New cards
15

förmån, fördel, välsignelse

boon

New cards
16

snickeri; träslöjd

carpentry

New cards
17

röra, oreda

clutter

New cards
18

börja, inleda

commence

New cards
19

beredskap

contingency

New cards
20

hävda, påstå

contend

New cards
21

kriterium

criterion, pl. criteria

New cards
22

replik, här: signal

cue

New cards
23

kulturella stereotyper

cultural stereotypes

New cards
24

fördöma en orättvisa

decry an injustice

New cards
25

oförmåga, funktionshinder

disability

New cards
26

avfärda

to dismiss

New cards
27

(till någons) förfogande, användning

(at sb's) disposal

New cards
28

diversifiering (skapa mångfald)

diversification

New cards
29

mångfald

diversity

New cards
30

handlingar, dokument

dossier

New cards
31

lämplig, behörig, berättigad

eligible

New cards
32

uttömmande, grundlig

exhaustive (training)

New cards
33

expertis

expertise

New cards
34

underlätta

to facilitate

New cards
35

fördelaktigt resultat

favourable outcome

New cards
36

ett verktyg för beslutsfattande som baserar sig på olika beslutspunkter eller "portar"

gating process

New cards
37

könsdiskriminering

gender discrimination

New cards
38

känsel-

haptic

New cards
39

homogenitet, likformighet

homogeneity

New cards
40

fördjupa sig i

immerse oneself in

New cards
41

orörlig

immobile

New cards
42

implementera, genomföra

implement

New cards
43

brist, otillräcklighet

inadequacy

New cards
44

göra oförmögen, inkapabel, utan förmåga

incapacitate

New cards
45

införliva, omfatta

incorporate

New cards
46

oundviklig

inevitable

New cards
47

medfödd, naturlig

inherent

New cards
48

Inkludering

inclusion

New cards
49

exkludering

exclusion

New cards
50

strukturell diskriminering (t.ex. informella normer eller av formella regler och lagar i samhället)

institutionalized racism

New cards
51

intellektuell resurs (kunnande)

intellectual resource

New cards
52

upprepad

iterative

New cards
53

risk

liability

New cards
54

vanlig användare

mainstream user

New cards
55

skymma

obscure

New cards
56

ordning, ordentlighet

orderliness

New cards
57

pott

pool

New cards
58

befolka

to populate

New cards
59

förutbestämd

predetermined

New cards
60

före

prior to

New cards
61

rangordna

rank

New cards
62

anställning

recruitment

New cards
63

överflödig, onödig

redundant

New cards
64

vidarebefordra

relay (information)

New cards
65

pålitlig

reliable

New cards
66

tillit

reliance

New cards
67

som påminner om

reminiscent of

New cards
68

göra

render

New cards
69

krav

requirement

New cards
70

rigorös, sträng

rigorous

New cards
71

självförgörande, kontraproduktiv

self-defeating

New cards
72

seende

sighted

New cards
73

härstamma från

to stem from

New cards
74

stigma (oönskad social stämpling)

stigma

New cards
75

sträng

stringent

New cards
76

ersätta

supplant

New cards
77

kirurgisk åtgärd

surgical procedure

New cards
78

taktil, som rör känseln

tactile

New cards
79

närvarande överallt

ubiquity

New cards
80

undergräva, underminera

undermine

New cards
81

understryka

underscore

New cards
82

föga smickrande

unflattering

New cards
83

likformighet

uniformity

New cards
84

universell utformning (handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början)

universal design

New cards
85

nytta

utility

New cards
86

farkost, skepp

vessel

New cards
87

utan åtskillnad

wholesale

New cards
88

använda

wield (a tool)

New cards
89

producera, inbringa

yield

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 58 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 59 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 58 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 68 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard27 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard235 terms
studied byStudied by 103 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard316 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 28 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)