Words 2b

studied byStudied by 30 People
0.0(0)

account

1/87

Tags & Description

English

Grammar

11th

Studying Progress

New cards
87
Still learning
0
Almost Done
0
Mastered
0
87 Terms

account

sąskaita

admit

priimti, įleisti, pripažinti

all-day

trunkantis visą dieną, visos dienos

allow

leisti

allowance

pašalpa, pinigai išlaikymui, priemoka, išmoka

ancient

labai senas, senovinis

appeal

kreipimasis, atsišaukimas

archaeological site

archeologinė vieta

arid

sausas, sausringas

tourist attraction

turistų lankoma vieta

bargain

sandėris, susitarimas, derybos

barren

nederlingas, nualintas

bill

sąskaita

board

įlipti

budget

biudžetas, finansinė sąmata

bumpy

nelygus, duobėtas

cancellation

panaikinimas, atšaukimas, anuliavimas, nutraukimas, paskelbimas negaliojančiu

check in/out

užsiregistruoti/išsiregistruoti

crater

krateris

credit

kreditas

currency

valiuta

day trip

dienos kelionė

delay

atidė(lio)jimas

demand

reikalauti

departure

Išvykimas, išvažiavimas, išskridimas, išplaukimas

discount

nuolaida

display

paroda, parodymas, išstatymas

dock

Statyti į doką, įplaukti į doką

dormitory

studentų bendrabutis

drive a hard bargain

vesti sunkias derybas

embark

pakrauti laivą, lipti/laipinti į laivą

escort

Lydėti su apsauga, eskortuoti

exchange rate

valiutos kursas

exit

išėjimas, išeiga

free of charge

nemokamai

fund

fondas

get on/off

įlipti / išlipti

get into/out of

įlipti / išlipti

guided tour

kelionė su gidu

habit

įprotis

have itchy feet

nekantrauti išvykti

historic

istorinis, turintis istorinę reikšmę

historical

istoriškas, istorinis

hit the road

išvykti į kelionę

hostel

jaunimo nakvynės namai

increase

(iš)augti, priaugti, (pa)didėti, (pa)didinti

inn

užeigos namai, smuklė

instalment

(eilinė) įmoka

invaluable

neįkainojamas, neįvertinamas