skeletal system

studied byStudied by 39 People
0.0(0)
Get a hint
hint

axial skeleton

1/78

Tags & Description

Studying Progress

New cards
78
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
78 Terms
New cards

axial skeleton

szkielet osiowy

New cards
New cards

skull

czaszka

New cards
New cards

frontal bone

kość czołowa

New cards
New cards

parietal bone

kość ciemieniowa

New cards
New cards

occipital bone

kość potyliczna

New cards
New cards

temporal bone

kość skroniowa

New cards
New cards

ethmoid bone

kość sitowa

New cards
New cards

lacrimal bone

kośc łzowa

New cards
New cards

zygomatic/cheek/malar bone

kość jarzmowa

New cards
New cards

maxilla/upper jaw

szczęka górna

New cards
New cards

mandible/lower jaw

żuchwa

New cards
New cards

auditory ossicles

kosteczki słuchowe

New cards
New cards

incus/anvil

kowadełko

New cards
New cards

stapes/stirrup

strzemiączko

New cards
New cards

hyoid bone

kość gnykowa

New cards
New cards

vertebral column

kręgosłup

New cards
New cards

vertebra/vertebrae

kręg

New cards
New cards

cervical vertebra

kręg szyjny

New cards
New cards

thoracic vertebra

kręg piersiowy

New cards
New cards

lumbar vertebra

kręg lędźwiowy

New cards
New cards

sacrum

kość krzyżowa

New cards
New cards

coccyx/tailbone

kość guziczna/ogonowa

New cards
New cards

coccygeal

kręg guziczny/ogonowy

New cards
New cards

thoracic/rib cage

klatka piersiowa

New cards
New cards

sternum/breastbone

mostek

New cards
New cards

rib

żebro

New cards
New cards

false rib

żebro rzekome

New cards
New cards

floating rib

żebro wolne

New cards
New cards

appendicular skeleton

szkielet kończyn

New cards
New cards

clavicle/collarbone

obojczyk

New cards
New cards

scapula/shoulder blade/wingbone

łopatka

New cards
New cards

humerus/upper arm bone

kość ramienna

New cards
New cards

ulna

kość łokciowa

New cards
New cards

radius

kość promieniowa

New cards
New cards

carpal bones/carpals

kości nadgarstka

New cards
New cards

phalanx/phalanges

paliczek/paliczki

New cards
New cards

femur/thigh bone

kość udowa

New cards
New cards

fibula

kość strzałkowa

New cards
New cards

tibia/shin bone

kość piszczelowa

New cards
New cards

patella/kneecap

rzepka

New cards
New cards

tarsal bones/tarsals

kości stępu

New cards
New cards

osteology

osteologia

New cards
New cards

bone marrow

szpik kostny

New cards
New cards

hematopoiesis

hematopoeza

New cards
New cards

suture

szew

New cards
New cards

foramen

otwór

New cards
New cards

tympanic cavity

jama bebenkowa

New cards
New cards

girdle

obręcz

New cards
New cards

bursa

kaletka ( maziowa )

New cards
New cards

diaphysis/shaft

trzon kości długiej

New cards
New cards

epiphysis

nasada kości długiej

New cards
New cards

body

trzon (mostka)

New cards
New cards

manubrium(sterni)

rękojeść mostka

New cards
New cards

xiphoid (process)

wyrostek mieczykowaty

New cards
New cards

bone

kość

New cards
New cards

joint

staw

New cards
New cards

appenicular

odnoszący się do kończyn

New cards
New cards

axial

osiowy

New cards
New cards

cerebral

mózgowy

New cards
New cards

cerebral cranium

czaszka mózgowa

New cards
New cards

compact

zbity

New cards
New cards

intervertebral

międzykręgowy

New cards
New cards

intervertebral disc

krążek międzykręgowy

New cards
New cards

pelvic

miedniczny

New cards
New cards

pelvic girdle

obręcz miedniczna

New cards
New cards

spongy

gąbczasty

New cards
New cards

synovial

maziowy

New cards
New cards

visceral

trzewny

New cards
New cards

visceral cranium

czaszka trzewna

New cards
New cards

extermities/limbs/appendages

kończyny

New cards
New cards

pectoral girdle

obręcz barkowa

New cards
New cards

bone tissue

tkanka kostna

New cards
New cards

immovable joint

staw nieruchomy

New cards
New cards

slightly movable joint

mało ruchomy staw

New cards
New cards

movable joint

staw ruchomy

New cards
New cards

synovial fluid

płyn maziowy

New cards
New cards

nasal bone

kość nosowa

New cards
New cards

ilium

kość biodrowa

New cards