znaki edb

studied byStudied by 38 People
0.0(0)
get a hint
hint

kierunek drogi ewakuacyjnej

1/27

Tags & Description

Studying Progress

New cards
27
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
27 Terms
New cards

kierunek drogi ewakuacyjnej

knowt flashcard image
New cards
New cards

kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej

knowt flashcard image
New cards
New cards

kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół

knowt flashcard image
New cards
New cards

kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę

knowt flashcard image
New cards
New cards

drzwi ewakuacyjne

knowt flashcard image
New cards
New cards

ciągnąć aby otworzyć

knowt flashcard image
New cards
New cards

przesunąć w celu otwarcia

knowt flashcard image
New cards
New cards

pchać aby otworzyć drzwi

knowt flashcard image
New cards
New cards

stłuc aby uzyskać dostęp

knowt flashcard image
New cards
New cards

kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w prawo

knowt flashcard image
New cards
New cards

hydrant wewnętrzny

knowt flashcard image
New cards
New cards

gaśnica

knowt flashcard image
New cards
New cards

drabina pożarowa

knowt flashcard image
New cards
New cards

zestaw sprzętu przeciwpożarowego

knowt flashcard image
New cards
New cards

alarmowy sygnalizator akustyczny

knowt flashcard image
New cards
New cards

uruchamianie ręczne

knowt flashcard image
New cards
New cards

alarm pożarowy

knowt flashcard image
New cards
New cards

palenie tytoniu zabronione

knowt flashcard image
New cards
New cards

zakaz używania otwartego ognia

knowt flashcard image
New cards
New cards

nie zastawiać

knowt flashcard image
New cards
New cards

zakaz gaszenia wodą

knowt flashcard image
New cards
New cards

kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w dół w prawo

knowt flashcard image
New cards
New cards

kierunek do wyjścia ewakuacyjnego - w dół

knowt flashcard image
New cards
New cards

apteczka

knowt flashcard image
New cards
New cards

nosze

knowt flashcard image
New cards
New cards

telefon alarmowy

knowt flashcard image
New cards
New cards

miejsce zbiórki do ewakuacji

knowt flashcard image
New cards