NP fysik (Läs också sammanfattningarna I boken och classroom)

studied byStudied by 21 People
5.0(1)
Get a hint
hint

Ljud

1/130

Tags & Description

NP fysik (Läs också sammanfattningarna I boken och classroom)

Studying Progress

New cards
130
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
130 Terms
New cards

Ljud

Vibrationer i luften. för sig vanligtvis 340 m/s I luften. ljusets hastighet i vakkum

New cards
New cards

ljudnivå

Styrkan hos ett ljud. Mäts I decibel

New cards
New cards

Frekvens

Antal svängningar per sekund, mäts i hertz (Hz). Desto högre _____ desto ljusare ljud. Människor kan höra mellan 20 och 20 000 Hz

New cards
New cards

Infraljud

Ljudvågor med lägre frekvens än 20 Hz. kan inte höras av människor

New cards
New cards

Tinnitus

Ett besvär/sjukdom som orsakas av ljudvågor och som innebär att man hör ljud som inte finns

New cards
New cards

Normalton

Ett ljud med frekvensen 440 Hz

New cards
New cards

Ekolod

En apparat som mäter avstånd med hjälp av ljudvågor och eko

New cards
New cards

eko

Ljud som kommer tillbaka efter att ha studsat mot exempelvis en bergvägg

New cards
New cards

Våglängd

Avståndet mellan två vågtoppar eller två vågdalar

New cards
New cards

Stark och svag ton

Ett ljud med hög ljudstyrka och ett ljud med låg ljudstyrka

New cards
New cards

ultraljud

Ljudvågor med högre frekvens än 20 000 Hz

New cards
New cards

resonans

När ett ljud skapar medsvängning hos exempelvis ett bord

New cards
New cards

decibel

Enheten för ljudnivå

New cards
New cards

hög och låg ton

Ett ljud med hög frekvens och ett ljud med låg frekvens

New cards
New cards

ljudvåg

Ljudvågor med lägre frekvens än 20 Hz

New cards
New cards

likformig rörelse

En rörelse med konstant hastighet

New cards
New cards

Accelererad rörelse

En rörelse som går fortare och fortare

New cards
New cards

Retarderad rörelse

En rörelse som går långsammare och långsammare

New cards
New cards

Medelhastighet

Sträcka/tid

New cards
New cards

Gravitationskraft

Jordens dragningskraft

New cards
New cards

dynamometer

nånting som mäter kraft(Newtons = N)

New cards
New cards

Motkraft

En kraft som är lika stor som en given kraft men som har motsatt riktning.

New cards
New cards

friktion

En kraft som bromsar en rörelse när två ytor rör sig mot varandra.

New cards
New cards

Tyngdpunkt

Medelpunkten för ett föremåls massa

New cards
New cards

Lodlinje

den linjen som går mellan tyngdpunkten och jordens centrum

New cards
New cards

stödyta

Den yta ett föremål står på

New cards
New cards

luftmotstånd

En friktionskraft som uppkommer när ett föremål krockar med molekylerna i luften.

New cards
New cards

Vakuum

Ett utrymme som inte innehåller något materia alls.

New cards
New cards

Kaströrelse

En bågformad rörelse som inträffar när man kastar ett föremål upp i luften.

New cards
New cards

fritt fall

Ett fall utan luftmotstånd. Allting faller lika snabbt

New cards
New cards

satellit

går i en centripetalkraft runt jorden

New cards
New cards

tröghet

Föremåls svårighet att ändra hastighet och riktning

New cards
New cards

centralrörelse

En rörelse när du åker runt i en cirkelbana.

New cards
New cards

Centripetalkraft

Den kraft som håller ett föremål i en cirkelrörelse. Är riktad inåt.

New cards
New cards

Centrifugalkraft

Upplevd kraft som är riktad utåt i en cirkelrörelse

New cards
New cards

Atomkärna

Består av protoner och neutroner

New cards
New cards

protoner

positivt laddade partiklar i atomernas kärna

New cards
New cards

Neutroner

neutralt laddade partiklar i atomernas kärna

New cards
New cards

elektroner

Negativt laddade partiklar

New cards
New cards

Fusionskraft

kraften som frigörs när ämnen sammanslårs

New cards
New cards

Fissionsenergi

kraften som frigörs när man klyver en atom kärna

New cards
New cards

reaktor

ett rum under vatten där kärnklyvning händer

New cards
New cards

Partikelaccelerator

Maskiner som accelererar partiklar till nästan ljusets hastighet

New cards
New cards

atom

den minsta enheten av ett grundämne

New cards
New cards

joner

Liknar atomer men är laddade eftersom de innehåller olika många positiva protoner och negativa elektroner.

New cards
New cards

Atomnummer

Antal protoner i kärnan

New cards
New cards

masstal

Summan av antalet protoner och neutroner i atomkärnan

New cards
New cards

isotoper

Atomer med samma antal protoner men med olika antal neutroner.

New cards
New cards

alfastrålning

strålning av heliumkärnor

New cards
New cards

Betastrålning

strålning av elektroner

New cards
New cards

Gammastrålning

Energirik elektromagnetisk strålning.

New cards
New cards

Joniserande strålning

strålning som är kraftfull nog att slå ut elektroner ur atomer och på så sätt göra dem till joner

New cards
New cards

Halveringstid

Den tid det tar för hälften av kärnorna i ett radioaktivt ämne att sönderfalla

New cards
New cards

dosimeter

mäter hur mycket den får i stråldos

New cards
New cards

Stråldos

Anger hur mycket strålning som vi utsätts för. Stråldos mäts i millisievert.

New cards
New cards

Bakgrundsstrålning

Strålning vi ständigt träffas av. Bakgrundsstrålningen kommer från bland annat marken och rymden.

New cards
New cards

Radonhus

Hus som består av byggnadsmaterial som innehåller ämnet radon.

New cards
New cards

Kedjereaktion

Att varje reaktion leder till flera nya reaktioner.

New cards
New cards

styrstavar

Styr hur snabbt kedjereaktionen ska ske genom att dra åt sig neutroner

New cards
New cards

moderator

ett ämne som bromsar neutroner

New cards
New cards

kondensor

kyler vattenånga med hjälp av havsvatten

New cards
New cards

turbin

drivs av vattenånga från reaktorn

New cards
New cards

Generator

tar rörelse energi från turbinen och gör det till elektricitet

New cards
New cards

Lägesenergi

Ju högre upp ett föremål befinner sig desto mer lägesenergi har föremålet

New cards
New cards

Rörelseenergi

Den energi ett föremål har genom sin rörelse.

New cards
New cards

Mekanisk energi

Gemensamt namn för lägesenergi och rörelseenergi.

New cards
New cards

effekt

det arbete som utförs på en viss tid. Arbete/tid

New cards
New cards

kilowatt

1000 watts aka 1000 joules per sekund

New cards
New cards

Vridningspunkt

Den punkt runt vilket ett föremål snurrar. T.ex mitten på en gungbräda

New cards
New cards

joule per sekund/watt

hur många elektroner som lyckas förflyttas på en sekund

New cards
New cards

kilowattimme

hur många kilowatts som används på en timme

New cards
New cards

Överbelastning

när strömmen blir starkare än vad eluttaget kan hantera

New cards
New cards

Kortslutning

När strömmen tar en ny kortare väg, planerat eller oplanerat.

New cards
New cards

densitet

Beskriver hur sammanpackat ett ämne är.

New cards
New cards

Massa

vikt

New cards
New cards

volym

är ett mått på hur stort ett föremål är.

New cards
New cards

sammansatt

om ämnet har 2 olika sammansatta atomer kallas det för

New cards
New cards

Fast form

När molekylerna i ett ämne sitter fast på bestämda platser

New cards
New cards

Flytande form

Partiklarna glider runt varandra, men håller ihop

New cards
New cards

Gasform

Partiklarna rör sig mycket och släpper taget om varandra

New cards
New cards

Smältning

När ett ämne går från fast form till flytande form

New cards
New cards

Avdunstning

När ett ämne övergår från flytande form till gasform utan att koka

New cards
New cards

Kondensering

Från gasform till flytande form

New cards
New cards

Stelning

När ett ämne går från flytande till fast form.

New cards