NP fysik (Läs också sammanfattningarna I boken och classroom)

studied byStudied by 21 people
5.0(1)
get a hint
hint

Ljud

1 / 129

Tags and Description

Physics

9th

NP fysik (Läs också sammanfattningarna I boken och classroom)

130 Terms

1

Ljud

Vibrationer i luften. för sig vanligtvis 340 m/s I luften. ljusets hastighet i vakkum

New cards
2

ljudnivå

Styrkan hos ett ljud. Mäts I decibel

New cards
3

Frekvens

Antal svängningar per sekund, mäts i hertz (Hz). Desto högre _____ desto ljusare ljud. Människor kan höra mellan 20 och 20 000 Hz

New cards
4

Infraljud

Ljudvågor med lägre frekvens än 20 Hz. kan inte höras av människor

New cards
5

Tinnitus

Ett besvär/sjukdom som orsakas av ljudvågor och som innebär att man hör ljud som inte finns

New cards
6

Normalton

Ett ljud med frekvensen 440 Hz

New cards
7

Ekolod

En apparat som mäter avstånd med hjälp av ljudvågor och eko

New cards
8

eko

Ljud som kommer tillbaka efter att ha studsat mot exempelvis en bergvägg

New cards
9

Våglängd

Avståndet mellan två vågtoppar eller två vågdalar

New cards
10

Stark och svag ton

Ett ljud med hög ljudstyrka och ett ljud med låg ljudstyrka

New cards
11

ultraljud

Ljudvågor med högre frekvens än 20 000 Hz

New cards
12

resonans

När ett ljud skapar medsvängning hos exempelvis ett bord

New cards
13

decibel

Enheten för ljudnivå

New cards
14

hög och låg ton

Ett ljud med hög frekvens och ett ljud med låg frekvens

New cards
15

ljudvåg

Ljudvågor med lägre frekvens än 20 Hz

New cards
16

likformig rörelse

En rörelse med konstant hastighet

New cards
17

Accelererad rörelse

En rörelse som går fortare och fortare

New cards
18

Retarderad rörelse

En rörelse som går långsammare och långsammare

New cards
19

Medelhastighet

Sträcka/tid

New cards
20

Gravitationskraft

Jordens dragningskraft

New cards
21

dynamometer

nånting som mäter kraft(Newtons = N)

New cards
22

Motkraft

En kraft som är lika stor som en given kraft men som har motsatt riktning.

New cards
23

friktion

En kraft som bromsar en rörelse när två ytor rör sig mot varandra.

New cards
24

Tyngdpunkt

Medelpunkten för ett föremåls massa

New cards
25

Lodlinje

den linjen som går mellan tyngdpunkten och jordens centrum

New cards
26

stödyta

Den yta ett föremål står på

New cards
27

luftmotstånd

En friktionskraft som uppkommer när ett föremål krockar med molekylerna i luften.

New cards
28

Vakuum

Ett utrymme som inte innehåller något materia alls.

New cards
29

Kaströrelse

En bågformad rörelse som inträffar när man kastar ett föremål upp i luften.

New cards
30

fritt fall

Ett fall utan luftmotstånd. Allting faller lika snabbt

New cards
31

satellit

går i en centripetalkraft runt jorden

New cards
32

tröghet

Föremåls svårighet att ändra hastighet och riktning

New cards
33

centralrörelse

En rörelse när du åker runt i en cirkelbana.

New cards
34

Centripetalkraft

Den kraft som håller ett föremål i en cirkelrörelse. Är riktad inåt.

New cards
35

Centrifugalkraft

Upplevd kraft som är riktad utåt i en cirkelrörelse

New cards
36

Atomkärna

Består av protoner och neutroner

New cards
37

protoner

positivt laddade partiklar i atomernas kärna

New cards
38

Neutroner

neutralt laddade partiklar i atomernas kärna

New cards
39

elektroner

Negativt laddade partiklar

New cards
40

Fusionskraft

kraften som frigörs när ämnen sammanslårs

New cards
41

Fissionsenergi

kraften som frigörs när man klyver en atom kärna

New cards
42

reaktor

ett rum under vatten där kärnklyvning händer

New cards
43

Partikelaccelerator

Maskiner som accelererar partiklar till nästan ljusets hastighet

New cards
44

atom

den minsta enheten av ett grundämne

New cards
45

joner

Liknar atomer men är laddade eftersom de innehåller olika många positiva protoner och negativa elektroner.

New cards
46

Atomnummer

Antal protoner i kärnan

New cards
47

masstal

Summan av antalet protoner och neutroner i atomkärnan

New cards
48

isotoper

Atomer med samma antal protoner men med olika antal neutroner.

New cards
49

alfastrålning

strålning av heliumkärnor

New cards
50

Betastrålning

strålning av elektroner

New cards
51

Gammastrålning

Energirik elektromagnetisk strålning.

New cards
52

Joniserande strålning

strålning som är kraftfull nog att slå ut elektroner ur atomer och på så sätt göra dem till joner

New cards
53

Halveringstid

Den tid det tar för hälften av kärnorna i ett radioaktivt ämne att sönderfalla

New cards
54

dosimeter

mäter hur mycket den får i stråldos

New cards
55

Stråldos

Anger hur mycket strålning som vi utsätts för. Stråldos mäts i millisievert.

New cards
56

Bakgrundsstrålning

Strålning vi ständigt träffas av. Bakgrundsstrålningen kommer från bland annat marken och rymden.

New cards
57

Radonhus

Hus som består av byggnadsmaterial som innehåller ämnet radon.

New cards
58

Kedjereaktion

Att varje reaktion leder till flera nya reaktioner.

New cards
59

styrstavar

Styr hur snabbt kedjereaktionen ska ske genom att dra åt sig neutroner

New cards
60

moderator

ett ämne som bromsar neutroner

New cards
61

kondensor

kyler vattenånga med hjälp av havsvatten

New cards
62

turbin

drivs av vattenånga från reaktorn

New cards
63

Generator

tar rörelse energi från turbinen och gör det till elektricitet

New cards
64

Lägesenergi

Ju högre upp ett föremål befinner sig desto mer lägesenergi har föremålet

New cards
65

Rörelseenergi

Den energi ett föremål har genom sin rörelse.

New cards
66

Mekanisk energi

Gemensamt namn för lägesenergi och rörelseenergi.

New cards
67

effekt

det arbete som utförs på en viss tid. Arbete/tid

New cards
68

kilowatt

1000 watts aka 1000 joules per sekund

New cards
69

Vridningspunkt

Den punkt runt vilket ett föremål snurrar. T.ex mitten på en gungbräda

New cards
70

joule per sekund/watt

hur många elektroner som lyckas förflyttas på en sekund

New cards
71

kilowattimme

hur många kilowatts som används på en timme

New cards
72

Överbelastning

när strömmen blir starkare än vad eluttaget kan hantera

New cards
73

Kortslutning

När strömmen tar en ny kortare väg, planerat eller oplanerat.

New cards
74

densitet

Beskriver hur sammanpackat ett ämne är.

New cards
75

Massa

vikt

New cards
76

volym

är ett mått på hur stort ett föremål är.

New cards
77

sammansatt

om ämnet har 2 olika sammansatta atomer kallas det för

New cards
78

Fast form

När molekylerna i ett ämne sitter fast på bestämda platser

New cards
79

Flytande form

Partiklarna glider runt varandra, men håller ihop

New cards
80

Gasform

Partiklarna rör sig mycket och släpper taget om varandra

New cards
81

Smältning

När ett ämne går från fast form till flytande form

New cards
82

Avdunstning

När ett ämne övergår från flytande form till gasform utan att koka

New cards
83

Kondensering

Från gasform till flytande form

New cards
84

Stelning

När ett ämne går från flytande till fast form.

New cards
85

Kokning

Ett ämne övergår vid kokpunkten från flytande form till gasform

New cards
86

Bimetall

Två sammanpressade metaller som förstorar sig olika mycket vid uppvärmning. Därför böjer den sig när man värmer den.

New cards
87

Celsiusskalan

0 grader när vatten smälter och 100grader då vatten kokar

New cards
88

Farenheitskalan

Temperaturskala som används i USA. Vatten fryser vid 32 grader.

New cards
89

Kelvinskalan

Börjar vid den absoluta nollpunkten då alla partiklar är helt stilla.

New cards
90

Absoluta nollpunkten

vid - 273,15 °C så står alla atomer stilla. Det absolut kallaste någonting kan bli

New cards
91

tryck

Kraft fördelad på en yta. mäts i pascal (Pa) som är (N/m²)

New cards
92

solen

Vår närmaste stjärna. Bredden är lika bred som 109 jordklot. Ytan är 6000 ⁰C

New cards
93

Solfläckar

Områden på solen med lägre temperatur.

New cards
94

första planeten från solen

Merkurius

New cards
95

andra planeten från solen

Venus

New cards
96

Tredje planeten från solen

Jorden

New cards
97

Fjärde planeten från solen

Mars

New cards
98

Femte planeten från solen

Jupiter

New cards
99

sjätte planeten från solen

Saturnus

New cards
100

sjunde planeten från solen

Uranus

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 95 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6346 people
Updated ... ago
4.8 Stars(49)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard65 terms
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard382 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard88 terms
studied byStudied by 77 people
Updated ... ago
5.0 Stars(7)
flashcards Flashcard39 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard58 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard136 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)