THORAX

studied byStudied by 3 people
0.0(0)
get a hint
hint

Klatka piersiowa

1 / 296

Tags and Description

297 Terms

1

Klatka piersiowa

Thorax

New cards
2

Okolica przedmostkowa

Presternal region

New cards
3

Dół podobojczykowy

Infraclavicular region

New cards
4

Okolica piersiowa

Pectoral region

New cards
5

Okolica sutkowa

Mammary region

New cards
6

Okolica podsutkowa

Inframammary region

New cards
7

Okolica piersiowa boczna

Lateral pectoral region

New cards
8

Okolice grzbietu

Regions of back

New cards
9

Okolica kręgowa

Vertebral region

New cards
10

Okolica łopatkowa

Scapular region

New cards
11

Okolica podłopatkowa

Infrascapular region

New cards
12

Okolica międzyłopatkowa

Interscapular region

New cards
13

Okolica lędźwiowa

Lumbar region

New cards
14

Linie topograficzne

Topographic lines

New cards
15

Linia pośrodkowa przednia

Anterior median line

New cards
16

Linia mostkowa

Sternal line

New cards
17

Linia przymostkowa

Parasternal line

New cards
18

Linia pachowa przednia

Anterior axillary line

New cards
19

Linia pachowa środkowa

Midaxillary line

New cards
20

Linia pachowa tylna

Posterior axillary line

New cards
21

Linia łopatkowa

Scapular line

New cards
22

Linia przykręgowa; przykręgosłupowa

Paravertebral line

New cards
23

Jama klatki piersiowej

Thoracic cavity

New cards
24

Otwór górny/dolny klatki piersiowej

Superior/inferior thoracic aperture

New cards
25

Śródpiersie

Mediastinum

New cards
26

Kręgi piersiowe

Thoracic vertebrae

New cards
27

Trzon kręgu

Vertebral body

New cards
28

Łuk kręgu

Vertebral arch

New cards
29

Blaszka łuku kręgu

Vertebral lamina

New cards
30

Nasada łuku kręgu

Vertebral pedicle

New cards
31

Otwór kręgowy

Vertebral foramen

New cards
32

Otwór międzykręgowy

Intervertebral foramen

New cards
33

Dołek żebrowy górny/dolny(kręgu piersiowego)

Superior/inferior costal facet

New cards
34

Wyrostek poprzeczny(kręgu piersiowego)

Transverse process

New cards
35

Dołek żebrowy wyrostka poprzecznego

Transverse costal facet

New cards
36

Wyrostek stawowy górny/dolny(kręgu piersiowego)

Superior/inferior articular process

New cards
37

Powierzchnia stawowa górna/dolna(kręgu piersiowego)

Superior/inferior articular facet

New cards
38

Wyrostek kolczysty(kręgu piersiowego)

Spinous process

New cards
39

Żebro

Rib

New cards
40

Żebra prawdziwe

True ribs

New cards
41

Żebra rzekome

False ribs

New cards
42

Żebra wolne

Floating ribs

New cards
43

Chrząstka żebrowa

Costal cartilage

New cards
44

Kość żebrowa

Costal bone

New cards
45

Głowa żebra

Head

New cards
46

Powierzchnia stawowa głowy żebra

Articular facet

New cards
47

Grzebień głowy żebra

Crest

New cards
48

Szyjka żebra

Neck

New cards
49

Grzebień szyjki żebra

Crest

New cards
50

Trzon żebra

Body; shaft

New cards
51

Guzek żebra

Tubercle

New cards
52

Powierzchnia stawowa guzka żebra

Articular facet

New cards
53

Kąt żebra

Angle

New cards
54

Bruzda żebra

Costal groove

New cards
55

Mostek

Sternum

New cards
56

Rękojeść mostka

Manubrium of sternum

New cards
57

Trzon mostka

Body of sternum

New cards
58

Wyrostek mieczykowaty

Xiphoid process

New cards
59

Wcięcie obojczykowe

Clavicular notch

New cards
60

Wcięcie szyjne(mostka)

Jugular notch

New cards
61

Wcięcie żebrowe(mostka)

Costal notch

New cards
62

Kąt mostka

Sternal angle

New cards
63

Połączenia klatki piersiowej

Thoracic joints

New cards
64

Połączenia wyrostków stawowych

Zygapohysial joint

New cards
65

Staw żebrowo kręgowy

Costovertebral joint

New cards
66

Staw głowy żebra

Joint of head of rib

New cards
67

Staw żebrowo porzeczny

Costotransverse joint

New cards
68

Staw mostkowo żebrowy

Sternocostal joint

New cards
69

Chrząstkozrost żebrowo mostkowy

Costosternal joint

New cards
70

Chrząstkozrost żebra pierwszego

Synchondrosis of first rib

New cards
71

Spojenie wyrostka mieczykowatego

Xiphisternal joint

New cards
72

Spojenie rękojeści mostka

Manubriosternal joint

New cards
73

Spojenie międzykręgowe

Intervertebral joint

New cards
74

Krążek międzykręgowy

Intervertebral disc

New cards
75

Pierścień włóknisty

Anulus fibrosus

New cards
76

Jądro miażdżyste

Nucleus pulposus

New cards
77

Mięśnie klatki piersiowej

Muscles of thorax

New cards
78

Mięsień mostkowy

Sternalis

New cards
79

Mięsień piersiowy większy (część obojczykowa, mostkowo żebrowa, brzuszna)

Pectoralis major (clavicular, sternocostal, abdominal head)

New cards
80

Mięsień piersiowy mniejszy

Pectoralis minor

New cards
81

Mięsień podobojczykowy

Subclavius

New cards
82

Mięsień zębaty przedni

Serratus anterior

New cards
83

Mięśnie dźwigacze żeber

Levatores costarum

New cards
84

Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne

External intercostal muscles

New cards
85

Mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne

Internal intercostal muscles

New cards
86

Mięśnie międzyżebrowe najgłębsze

Innermost intercostal muscles

New cards
87

Mięśnie podżebrowe

Subcostal muscles

New cards
88

Mięsień poprzeczny klatki piersiowej

Transversus thoracis

New cards
89

Mięśnie grzbietu

Muscles of back

New cards
90

Mięsień czworoboczny (część zstepujaca, poprzeczna, część wstępująca)

Trapezius (Descending,Transverse, Ascending part)

New cards
91

Mięsień najszerszy grzbietu

Latissimus dorsi

New cards
92

Mięsień równoległoboczny większy

Rhomboid major

New cards
93

Mięsień równoległoboczny mniejszy

Rhomboid minor

New cards
94

Mięsień dźwigacz łopatki

Levator scapulae

New cards
95

Mięsień zębaty tylny dolny

Serratus posterior inferior

New cards
96

Mięsień zębaty tylny górny

Serratus posterior superior

New cards
97

Mięsień prostownik grzbietu

Erector spinae

New cards
98

Mięsień biodrowo żebrowy

Iliocostalis

New cards
99

Mięsień najdłuższy

Longissimus

New cards
100

Mięsień kolcowy

Spinalis

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 130 people
Updated ... ago
4.9 Stars(7)
note Note
studied byStudied by 32 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 164 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 372 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard208 terms
studied byStudied by 32 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard177 terms
studied byStudied by 60 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)