Filipino Aralin 3

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

Alamat

1 / 99

Tags and Description

100 Terms

1

Alamat

Ito ay kwento o salaysay na nagsasalamin ng matatandang kaugaliang Pilipino, kadalasan ay naglalahad ng pinagmulan ng ngalan ng bagay, pook, o pangyayari

New cards
2

Tagalog

Alamat ng Bigas

New cards
3

Tagalog

Alamat ng Nagkapakpak para Lumigaya ang Bulaklak

New cards
4

Tagalog

Alamat ng Bundok Pinatubo

New cards
5

Apayao

Ang Pinagmulan ng Makapuno

New cards
6

Ilocano

Ang Sakimna Unggoy

New cards
7

Pampanga

Bakit Maliwanag ang Araw kaysa Buwan

New cards
8

Tinggianes, Cordillera

Ang Unggoy at Pagong

New cards
9

Cebuano

Ang Batik ng Buwan

New cards
10

Alamat ng Bulkang Mayon

Alamat ng Bikol

New cards
11

Alamat ng Bundok Kanlaon

Alamat ng Negros

New cards
12

Ang Pinanggalingan ng Pulo ng Bisayas

Alamat ng Visayas

New cards
13

Alamat ng Iloilo

Alamat sa Iloilo

New cards
14

Iloilo

Ang Makasaysayang Islas Siete de Peccado

New cards
15

Tiruray, Mindanao

Bakit mataas ang langit?

New cards
16

Bukidnon

Ang Buwan at mga Bituin

New cards
17

Mandaya, Davao

Ang unang mag asawa

New cards
18

Maranao

Ang Pinagbuhatan ng Eklipse

New cards
19

Bagobo

Ang unang lalaki at babae

New cards
20

Mito

Kwento o salaysay tungkol sa pinagmulan ng sansinukuban, kalipunan ng iba’t ibang paniniwala ng mga diyos at diyosa, kwento ng tao at ng mahiwagang nilikha

New cards
21

Tagalog

Si Maria Makiling

New cards
22

Ang Pinagmulan ng mga Wikain

Mito ng Tagalog

New cards
23

Bilaan, Mindanao

Ang Pagkakalikha ng Diyos sa kahinaan ng Tao

New cards
24

Bilaan, Mindanao

Ang Mapanumpa at Mainggiting Diyos

New cards
25

Anion Tabo

Diyosa ng hangin at ulan

New cards
26

Diyosa ng Digmaan

Apolaki

New cards
27

Bathala

Pangunahing Diyos

New cards
28

Hanan

Siyos ng mabuting pag aani

New cards
29

Idionale

Diyos ng mabuting gawain

New cards
30

Libugan

Nangangasiwa ng pag aasawa

New cards
31

Limbongan

Nagtatanod sa pagsilang sa isang buhay

New cards
32

Limoan

Nangangasiwa kung paano mamatay

New cards
33

Mapolan Masalanta

Patron ng mangingibig

New cards
34

Tala

Diyosa ng pang umagang bituin

New cards
35

Patianak

Tagabantay sa Lupa

New cards
36

Kwentong Bayan

Naglalarawan ng mga kaugalian, pananampalataya, at mga suliraning panlipunan

New cards
37

Pabula

Kwento o salaysay na ang mga gumaganap ay hayop na nagsasalita

New cards
38

Aesop

Sino ang isa sa mga pinakakilalang manunulat ng Pabula

New cards
39

Parabula

Kwento o salaysay batay sa banal na kasulatan na naglalahad ng katotohanang moral o espiritwal sa pamamagitan ng mga matalinhagang paraan

New cards
40

Anekdota

Kwento o salaysay na maaaring batay sa tunay na karanasan o hindi, katawa-tawa at may naiiwang mahalagang kaisipan sa mga mambabasa

New cards
41

Maikling Kwento

Kwento o salaysay na nag-iiwan ng impresyon o kakintalan sa mambabasa. Ito ay maikli at maaaring matapos sa isang upuan lamang

New cards
42

Salaysay

Malawak ang saklaw ng kwento ngunit ang paglalahad sa mga bahagi ay maluwag at timbang

New cards
43

Kwento ng Madulang Pangyayari

Ang pangyayari sa loob ng kwento ang siyang nangingibabaw sapagkat dito nasasalig ang magiging katayuan o kalagayan ng tauhan

New cards
44

Kwento ng Pakikipagsapalarang Maromansa

Ang balangkas ng kwento ay nakakawili at siyang nagbibigay-buhay sapagkat tumatalakay sa sunod-sunod at masiglang pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan

New cards
45

Kwento ng Pag-ibig

Ang galaw ng kasaysayan ay umiikot sa pag-ibig kaya ang paglalahad sa iba pang mga sangkap ng kwento ay madalian, mababaw, at hindi kapuna-puna

New cards
46

Kwento ng kababalaghan

Naglalaman ng mga pangyayaring mahirap paniwalaan sapagkat salungat sa batas ng kalikasan at nakatuwirang pag-iisip

New cards
47

Kwento ng Katatakutan

Matindi ang damdaming nagbibigay-buhay sa kwentong ganito, sapagkat ang kaisahan ng mga sangkap, napakaikling panahon, iisang pook at iisang galaw ng pangyayaring pinagbuklod nang mahigpit…

New cards
48

Kwento ng Katatawanan

Malaki ang pagkakatulad ng ganitong kwento sa salaysay sapagkat ang galaw ng mga pangyayari ay magaan, mababaw, at maaaring pabago-bago ang balangkas

New cards
49

Kwento ng Katutubong Kulay

Nangingibabaw ang paglalarawan sa isang tiyak na pook: ang anyo at uri ng kalikasan, pag-uugali, paniniwala, pamumuhay, at pamantayan ng mga taong naninirahan sa nasabing lugar

New cards
50

Apologo

Nagbibigay aral sa buhay sa pamamagitan ng pagkasangkapan sa mga tauhan at pangyayari sa kwento

New cards
51

Kwento ng Talino

Ang balangkas ng ganitong kwento ay isang kalagayang punong-puno ng suliranin na hahamon sa katalinuhan ng babasa upang ito’y lutasin. Kung matalino ang kumatha nv kwento, maaari niyang ibitin sa pananabik ang bumabasa hanggang sa katapusan ng kwento

New cards
52

Kwento ng Pagkatao

Nangingibabaw ang isang masusing pag-aaral at paglalarawan sa tunay na pagkatao ng tauhan sa kasaysayan.

New cards
53

Kwento ng Sikolohiko

Sinisikap na pasukin ng manunulat ang kasulok-sulukang pag-iisip ng tauhan ng kwento at inilalahad ito sa babasa. Ito ang pinakamahirap sulatin sa lahat ng kwento

New cards
54

Tauhan

Sino-sino ang magsisiganap sa kwento at kung ano ang papel na gagampanan

New cards
55

Tagpuan

Lugar na pangyayarihan ng mga aksyon o mga insidente gayundin ang panahon kailan naganap ang kwento

New cards
56

Suliranin

Naglalaman ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan

New cards
57

Suliranin

Ito ang nagbibigay-daan sa madudulang tagpo upang lalong maging kawili-wili at kapana-panabik ang mga pangyayari kaya sinasabing ito ang sanligan ng akda.

New cards
58

Saglit na kasiglahan

Nagsisilbing pang-hatak o pang-akit sa mambabasa na ituloy ang kaniyang pagbabasa. Ito ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin

New cards
59

Tunggalian

Bahaging kababasahan ng pakikipagtutunggali ng pangunahing tauhan sa mga suliraning kakaharapin na minsa’y ang sarili, kapwa, o ang kalikasan

New cards
60

Kasukdulan

Dito nagwawakas ang tunggalian. Sa bahaging ito madarama ng mambabasa ang pinakamasidhing pananabik sapagkat dito pagpapasiyahan ang kapalaran ng pangunahing tauhan sa kwento

New cards
61

Kakalasan

Dito ikakalas ang mga pangyayaring nagpapatong-patong hanggang makarating sa kasukdulan

New cards
62

Katapusan

Kababasahan ng magiging resolusyon ng kwento. Maaaring masaya, malungkot, may pagkatalo o pagkapanalo

New cards
63

Tauhan

Ang pinakamahalagang papel sa kwento ay ginaganapan ng mga —

New cards
64

Tauhang Lapad

Hindi nagbabago ang katauhan mula umpisa hanggang katapusan

New cards
65

Bilugang Tauhan

Habang umuusad ang mga pangyayari sa kwento ay nagkakaroon din ng pagbabago sa katauhan ng tauhan

New cards
66

Tagpuan

Lugar at panahon na kinagaganapan ng kwento

New cards
67

Banghay

Binubuo ng mga pinag-ugnay-ugnay na mga pangyayari na nagpapagalaw sa kwento

New cards
68

Tono

Ang namumuong damdamin sa kwento. Mas kaakit-akit kung ang pinakamalalim na emosyonat damdamin ay mailalahad

New cards
69

Pahiwatig

Mas nakakawiling basahin ang akda kung may mga di-literal na pahayag na binabanggit

New cards
70

Dayalogo

Nagbibigay buhay sa kwento. Nakikilala ang tauhan sa mga salitang lumalabas sa kaniyang bibig, kasama na rito ang damdaming nais niyang ipabatid.

New cards
71

Simbolismo

Pagbibigay ng kahulugan sa mga literal na bagay, lugar, tao, at iba pa. Nangangailangan ito ng mataas na antas ng pag-unawa ng mga mababasa upang maintindihan ang akda

New cards
72

Tema

Ito ang diwa o ang kabuuang mensaheng tinatalakay sa mga pangyayari na nais palitawin ng sumulat

New cards
73

Damdamin

Ito ang mga tagapagkulay ng mga pangyayari sa loob ng kwento

New cards
74

Tunggalian

Ito ang nagbibigay ng kapanabikan dahil naging batayan ito ng aksyon sa kwento ng tauhan

New cards
75

Punto de bista

Ito ang paraan ng pagtana ng manunulat sa kanyang akda

New cards
76

Nobela

Isang salaysay o kwento na mahaba, maraming tauhan at tagpuang mababasa sa mga kabanata

New cards
77

Nobelang romansa

Pumapaksa ng pag-iibigan

New cards
78

Nobelang makabanghay

Ang mga pangyayari ay mahusay na ibinalangkas upang maging kawili-wili sa mambabasa

New cards
79

Nobela na salig sa kasaysayan

Hango ito sa totoong kaganapan o makasaysayang pangyayari

New cards
80

Nobela ng tauhan

Inilalarawan ang mga pangangailangan, kalagayan at hangarin ng tauhan

New cards
81

Nobela ng layunin

Pumapaksa ito sa layunin at sinulaing higit na mahalaga sa buhay ng tao

New cards
82

Nobela na masining

Pinakahuhusay ang pagtatalakay at paghahanay ng mga pangyayari, paglalarawan sa katauhan ng mga tauhan, …

New cards
83

Tradisyong katutubo

Sinasalamin sa nobelang ito ang mga kaugaliang Pilipino at mga magagandang katangian ng mga Pilipino

New cards
84

Tradisyong panrelehiyon

Nobela na nagbibigay halaga sa pananampalataya at pagkilala sa kadakilaan ng Panginoon

New cards
85

Tradisyong Romantisismo

Inilalarawan sa nobela ang kagandahan, kaligayahan, gayundin ang pantasya at iba’t-ibang emosyon at damdamin

New cards
86

Tradisyong realismo

Inilalarawan sa nobela ang mga pagbabagong dulot ng teknolohiya at siyensiya na maaaring makapagpabago sa buhay ng mga Pilipino

New cards
87

Dula

Layunin nitong itanghal sa entablado

New cards
88

Yugto

Bahaging ipinaghahati ang dula. Inilalahad ang pangmukhang tabing upang magkaroon ng panahong makapagpahinga ang mga nagsisiganap

New cards
89

Tanghal

Ang bahaging ito ang ipinanghahati sa yugto kung kinakailangang magbago ng ayos ang tanghalan

New cards
90

Tagpo

Ito ang paglalabas-masok sa tanghalan ng mga tauhang gumaganap sa dula

New cards
91

Trahedya

Mapupusok ang mga tauhan at ginagamitan ng masidhing damdaman ito’y nagwawakas sa pagkasawi ng pangunahing tauhan

New cards
92

Komedya

Ito ay nagtatapos na masaya sapagkat ang mga tauhan ay nagkakasundo

New cards
93

Melodrama

Nagwawakas nang kasiya-siya sa mabuting tauhan bagamat ang uring ito ay may malungkot na sangkap. Labis kung minsan ang pananalita at damdamin sa uring ito.

New cards
94

Parsa

Ang layunin nito ay magpatawa sa pamamagitan ng kawil-kawil na pangyayari at mga pananalitang lubhang katawa-tawa

New cards
95

Saynete

Ang pinakapaksa rito ay ang mga karaniwang ugali. Katulad ng parsa, ang dulang ito ay katawa tawa rin

New cards
96

Pantomime

Uri ng dula na ang kwento ay itinatanghal sa aksyon lamang at walang salita

New cards
97

Pagkasaysayang Dula

Batay sa isang kasaysayan ang itinatanghal

New cards
98

Dulang Papet

Dulang itinatanghal gamit ang manika

New cards
99

Dulang walang katotohanan

Uri ng dula na ang mga pangyayari ay hango sa hindi tunay na buhay ng tao

New cards
100

Talambuhay

Nagsasalaysay ng mahahalagang pangyayari sa buhay ng isang tao mula nang siya ay isilang hanggang sa kaniyang kamatayan

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9498 people
Updated ... ago
4.7 Stars(63)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 108 people
Updated ... ago
4.4 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 90 people
Updated ... ago
4.8 Stars(4)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard100 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 427 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard163 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard133 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)