Uitdrukkingen

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

daar komt de aap uit de mouw

1 / 179

Tags and Description

180 Terms

1

daar komt de aap uit de mouw

dat wat iem. verborgen wilde houden, kwam voor de dag (m.n. een beweegreden)

New cards
2

een broodjeaapverhaal

meestal gruwelijk, hedendaags volksverhaal dat als 'waargebeurd' wordt verteld en vaak ook wordt geloofd, dat inspeelt op universele angsten en dat over de hele wereld als een soort mythe opduikt

New cards
3

iets als een hete aardappel naar elkaar doorschuiven/aan elkaar doorgeven; leenvertaling van Eng. hot potato

lastig probleem

New cards
4

er ligt/schuilt een addertje onder het gras

er ligt een boosaardige opzet verborgen, er schuilt gevaar onder

New cards
5

de hete adem in zijn nek voelen van

zich bedreigd voelen (door iem.)

New cards
6

iets met argusogen bekijken

met argwaan

New cards
7

op de lange baan schuiven

telkens uitstellen

New cards
8

de bal is aan het rollen

het proces is in gang gezet, de eerste stap in een nieuwe ontwikkeling

New cards
9

de bal misslaan

het mis hebben, verkeerd oordelen of raden

New cards
10

de bal terugspelen

een aanval pareren

New cards
11

elkaar de bal toespelen

elkaar bevoordelen

New cards
12

een proefballonnetje oplaten

een voorstel doen om erachter te komen hoe het publiek erop zal reageren

New cards
13

in hetzelfde bedje ziek zijn

aan dezelfde kwaal lijden, iets heeft dezelfde nadelen of euvels

New cards
14

een beeld ophangen van

voorstelling van iets door be- of omschrijving in woorden

New cards
15

op het verkeerde been zetten

misleiden door het bewust verstrekken van verkeerde informatie, door iets op een bep. toon te zeggen

New cards
16

iets buiten beschouwing laten

niet meetellen, daarover niet spreken

New cards
17

iemand te beurt vallen

ten deel vallen aan (alleen van iets gunstigs), bv. mij viel de eer te beurt hem te verwelkomen (ik mocht...)

New cards
18

de lamme leidt de blinde

de helper of adviseur snapt er even weinig van

New cards
19

buiten zijn boekje gaan/zijn boekje te buiten gaan

meer doen dan toegelaten

New cards
20

boter op het hoofd hebben

zich (ook) iets te verwijten hebben, niet onschuldig of onbesproken zijn in een bep. opzicht

New cards
21

mee in de boot stappen

meedoen, deelnemen

New cards
22

de boot afhouden

niet meedoen, afwachten, (ook) geen (duidelijke) uitspraak doen, een ontwijkend antwoord geven

New cards
23

uit (of buiten) de boot vallen

niet meer mee (kunnen of willen) doen, (ook) zijn positie verliezen

New cards
24

ergens brood in zien

vaak negatief: ergens geen brood in zien, geen voordeel, geen heil

New cards
25

uit de bus komen

voor de dag komen als resultaat

New cards
26

de daad bij het woord voegen

een geuit voornemen onmiddellijk ten uitvoer brengen

New cards
27

voor de dag komen met

tevoorschijn komen met

New cards
28

de dans ontspringen

de dood, het gevaar, iets onaangenaams enz. ontkomen

New cards
29

uit het dal komen/klimmen/halen

uit de moeilijkheden raken, er weer bovenop komen

New cards
30

iemand de das omdoen

dat heeft hem de das omgedaan: dat was de aanleiding tot zijn straf, zijn dood enz.

New cards
31

een dubbeltje op zijn kant

het is onzeker hoe de zaak zal aflopen

New cards
32

goed garen bij iets spinnen

veel voordeel van trekken, er veel bij winnen

New cards
33

ergens (geen) gehoor vinden

(geen) reactie/steun krijgen

New cards
34

onder een gelukkig gesternte geboren zijn

een gelukskind zijn

New cards
35

ergens (geen) graten in zien

er geen probleem in zien

New cards
36

de grond in boren

iets of iemand totaal afkraken

New cards
37

geen haan die ernaar kraait

daar zal niemand ooit iets van te weten komen of over reppen, dat zal nooit uitkomen

New cards
38

de hakken in het zand zetten

zich als felle tegenstander opstellen, niet bereid zijn om naar positieve aspecten of naar compromissen te zoeken

New cards
39

geen halszaak maken van iets

het niet zo zwaar opnemen, er geen probleem van maken

New cards
40

zijn hand ergens voor in het vuur steken

er zeker van zijn, er een eed op durven (te) doen, er rotsvast van overtuigd zijn

New cards
41

de handdoek in de ring werpen

opgeven

New cards
42

de handschoen opnemen

de strijd aannemen

New cards
43

iemand na/nauw aan het hart liggen

iemand dierbaar zijn

New cards
44

van je hart geen moordkuil maken

iets ronduit zeggen, zeggen wat je denkt, ook wel vrijuit spreken

New cards
45

iets staat op de helling/iets op de helling zetten

een plan, project e.d.: de uitvoering ervan onzeker maken, vgl. iets op losse schroeven zetten = wankel, onzeker maken

New cards
46

de hoeksteen vormen voor

pijler/fundament

New cards
47

blaffende honden bijten niet

van hen die dreigen, heb je zelden iets te vrezen

New cards
48

je moet geen slapende honden wakker maken

je moet niet de aandacht vestigen op iets, waarvan je onaangename gevolgen kunt ondervinden (als het bekend wordt)

New cards
49

het hoofd bieden aan

zich keren, zich teweerstellen tegen, trotseren

New cards
50

hoogtij vieren

zich onbelemmerd uiten, een bloei beleven, meestal in ongunstig verband

New cards
51

je kunt geen ijzer met handen breken

het onmogelijke is niet te doen

New cards
52

je moet het ijzer smeden als het heet is

je moet een gunstige gelegenheid niet ongebruikt voorbij laten gaan

New cards
53

vechten tegen de bierkaai

een hopeloze strijd voeren, strijden tegen een onverzettelijke macht

New cards
54

iets aan de kaak stellen

openlijk tentoonstellen als verachtelijk of slecht, aan bespotting prijsgeven, hekelen. vgl. iem., iets aan de schandpaal nagelen (= aan de kaak stellen, de gebreken ervan in het openbaar blootleggen)

New cards
55

zijn kaars aan twee kanten branden

zijn krachten/mogelijkheden te vroeg verspild hebben

New cards
56

iets in kaart brengen

een overzicht maken van

New cards
57

dat is (geen) haalbare kaart

een voorstel, idee waarvan de realisering (on)mogelijk lijkt

New cards
58

open kaart spelen

niets verbergen, rond voor iets uitkomen, de zuivere waarheid zeggen

New cards
59

iemand in de kaart spelen

onbedoeld helpen

New cards
60

iets is een doorgestoken kaart

het is afgesproken werk

New cards
61

als het kalf verdronken is, dempt (of vult) men de put

het kwaad wordt pas verholpen als het ongeluk gebeurd is; er worden maatregelen getroffen die eerder getroffen hadden moeten worden

New cards
62

over dezelfde kam scheren

allen gelijk behandelen, geen onderscheid maken (meestal met de gedachte dat dit ten onrechte gebeurt)

New cards
63

in kannen en kruiken zijn

in alle onderdelen geregeld

New cards
64

kant noch wal raken

  1. dat lijkt er niet op, dat is glad verkeerd, 2) (ook) dat is onzin

New cards
65

de kar trekken

  1. de leiding nemen en het (zware) werk doen, 2) (politiek) regeren

New cards
66

aan de kar stoten, duwen

iem. in zijn plannen helpen, hem steunen

New cards
67

iemand op de kast jagen

iemand boos, kwaad maken

New cards
68

de kat uit de boom kijken

afwachtende houding aannemen

New cards
69

de kat de bel aanbinden

de eerste stap doen om een gevaarlijk plan tot uitvoering te brengen. Ook: de kastanjes uit het vuur halen

New cards
70

zijn kat sturen (BE)

niet reageren op een verzoek om ergens te verschijnen, niet komen opdagen

New cards
71

als de kat van huis is, dansen de muizen

als er geen toezicht is, doen kinderen, ondergeschikten enz. waar ze zin in hebben

New cards
72

een kat-bij-de-melk-effect

iemand in de verleiding brengen

New cards
73

iets op de keper beschouwen

van nabij nauwkeurig onderzoeken

New cards
74

iets in de kiem smoren

stoppen zodra de aanleg ervan zich vertoont

New cards
75

de deur op een kier zetten/houden

enige bereidheid vertonen om (met iem.) te spreken of te onderhandelen, mogelijkheid om te onderhandelen

New cards
76

van een kale kip kan je geen veren plukken

er valt niets te halen bij iemand die niets heeft

New cards
77

een kale kip kan nog leggen

iemand die niets heeft, kan nog voor je werken

New cards
78

nog in zijn kinderschoenen staan

nog echt onontwikkeld zijn (van wetenschappen enz.)

New cards
79

de klok horen luiden/slaan, maar niet weten waar de klepel hangt

het fijne van de zaak niet weten

New cards
80

een klus klaren

een karwei afwerken

New cards
81

knopen doorhakken

beslissen, door beslissend op te treden een moeilijkheid uit de weg ruimen

New cards
82

een knuppel in het hoenderhok gooien

een uitlating doen die plotseling ontsteltenis of hevige reactie bij de bedoelde personen teweegbrengt

New cards
83

de koe bij de hoorns pakken, vatten

de zaak flink aanpakken

New cards
84

de koe bij de hoorns hebben

de grootste moeilijkheden te boven zijn

New cards
85

je weet nooit hoe een koe een haas vangt

je weet niet wat een onverwacht gelukje kan doen, zelfs wat onmogelijk lijkt, kan gebeuren

New cards
86

iets de kop indrukken

praatjes, geruchten, verzet, enz. beëindigen

New cards
87

koren op de molen zijn

  1. dat komt hem goed van pas, 2) dat is naar zijn zin

New cards
88

de krijtlijnen trekken/uitzetten voor

de grenzen van een discussie e.d. bepalen

New cards
89

de kroon op het werk zetten

er als slotstuk dat aan toevoegen wat het tot een schitterend of eervol geheel maakt, het op schitterende wijze voltooien (vaak iron.)

New cards
90

naar de kroon steken

met iem. of iets wedijveren, iem. of iets dreigen te overtreffen

New cards
91

iets aan zijn laars lappen

zich ergens niets van aantrekken

New cards
92

een leemte vertonen /in een leemte voorzien

een hiaat vertonen, een hiaat opvullen

New cards
93

met een schone lei beginnen (BE: weer met een propere lei beginnen; een blad(zijde) omdraaien)

een geheel nieuw begin maken

New cards
94

dode letter blijven

plan dat niet wordt uitgevoerd

New cards
95

het licht op groen zetten/groen licht geven voor

de toestemming geven

New cards
96

op één lijn zitten; op een/dezelfde lijn stellen

het met elkaar eens zijn

New cards
97

iemand iets in de maag splitsen

iemand met iets opschepen

New cards
98

door de mazen van het net glippen

ternauwernood ontsnappen

New cards
99

door de mazen van de wet kruipen

op listige wijze de bepalingen van de wet ontduiken

New cards
100

er is geen man overboord

dat is niet zo erg, wel te overkomen

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 61 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard129 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard99 terms
studied byStudied by 40 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard97 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard88 terms
studied byStudied by 426 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)