Nl latijnse woorden

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

alter

1 / 167

Tags and Description

Dutch

5th

168 Terms

1

alter

ander

New cards
2

-antroop

mens

New cards
3

-arch(ie)

heerser, heersen, regering

New cards
4

audi(o)-

geluid

New cards
5

bio-

leven

New cards
6

chrono-/-chroon

tijd

New cards
7

-cratie

heerschappij, staatsvorm

New cards
8

demo-

volk

New cards
9

didact

leren

New cards
10

-fiel

vriend van, beminnend

New cards
11

-fobie

angst voor

New cards
12

fysio-

lichaam

New cards
13

-gamie

huwelijk

New cards
14

-geen

soort, aard, afstammen

New cards
15

geo-

aarde

New cards
16

-grafie/-graaf

beschrijving/beschrijver

New cards
17

-gram

letter, geschrift

New cards
18

hetero-

ander, ongelijk, wisselend

New cards
19

homo-

eender, hetzelfde, gelijk

New cards
20

-logie/-loog

leer, wetenschap/wetenschapper

New cards
21

macro-

groot, lang

New cards
22

-manie/-maan

waanzin, geestdrift

New cards
23

mega-, megalo-

groot

New cards
24

micro-

klein

New cards
25

neo-, novum

nieuw

New cards
26

-oniem

naam

New cards
27

ortho-

recht

New cards
28

-pathie/patho(s)

pijn, lijden, gevoel

New cards
29

poly-

veel, meer

New cards
30

potent

kunnen, vermogen

New cards
31

pseudo-

vals, onwaar

New cards
32

psyche

geest, ziel

New cards
33

-scoop/-scopie

kijken (naar), kijker

New cards
34

tele-

ver

New cards
35

-theek

bewaarplaats

New cards
36

theo-

god

New cards
37

therapie

behandeling, verzorging

New cards
38

these

stelling

New cards
39

un-/uni-

één

New cards
40

verbum

woord

New cards
41

visie

zicht

New cards
42

xeno-

vreemd(eling)

New cards
43

a-/an-

on-, niet

New cards
44

anti-

tegen

New cards
45

aut(o)-

zelf, eigen

New cards
46

bi-

twee

New cards
47

co-/col-/com-/con-

met (z'n tweeën), tegelijkertijd

New cards
48

contra-

tegen(over), omgekeerd

New cards
49

de-/des-

niet, uiteen

New cards
50

di-

twee

New cards
51

dia-

door, doorheen

New cards
52

dis-

niet

New cards
53

ex-

uit

New cards
54

extra-

(naar) buiten

New cards
55

in-/il-/im-/ir-

on-, niet

New cards
56

inter-

tussen

New cards
57

intra-

binnen, in

New cards
58

intro-

(naar) binnen

New cards
59

mono-

alleen, enig

New cards
60

omni-

alle

New cards
61

para-

tegen(over), naast

New cards
62

post-

na

New cards
63

pre-

voor(uit), van tevoren

New cards
64

pri(m)-

eerste

New cards
65

pro-

voor(uit)

New cards
66

proto-

oer-

New cards
67

re-

terug-

New cards
68

semi-

half

New cards
69

sub-

onder

New cards
70

super-

groot

New cards
71

supra-

boven

New cards
72

sym-/syn-

samen

New cards
73

trans-

overheen

New cards
74

ultra-

uiterst

New cards
75

democratisering

proces waarbij 'het volk' inspraak krijgt en meebeslist

New cards
76

telescoop

instrument waarmee je heel ver in het heelal kunt kijken; zeer sterke verrekijker

New cards
77

pseudoniemen

schuilnamen; verzonnen namen waaronder iemand iets publiceert

New cards
78

magalomaan

wat getuigt van grootheidswaanzin

New cards
79

microkrediet

financiering op kleine schaal

New cards
80

alternatief

vervanging; andere mogelijkheid; wat in de plaats kan komen van iets

New cards
81

anoniem

zonder (je) naam te noemen; waarvan de naam niet bekend is

New cards
82

potentie

mogelijkheid

New cards
83

agorafobie

pleinvrees

New cards
84

kynofobie

angst voor honden

New cards
85

xenofobie

angst voor het vreemde / vreemdelingen

New cards
86

psychologie

wetenschap die zich bezighoud met menselijke psyche

New cards
87

archeologie

oudheidkunde

New cards
88

sociologie

wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke samenleving

New cards
89

bibliomanie

verzotheid op boeken

New cards
90

kleptomanie

onbedwingbare neiging om te stelen

New cards
91

nymfomanie

verhoogde geslachtsdrift bij vrouwen

New cards
92

biochemie

tak van de scheikunde die zich bezighoudt met de omzettingen van stoffen in levende organismen

New cards
93

biodiversiteit

verscheidenheid aan levende soorten

New cards
94

biografie

levensbeschrijving

New cards
95

monosyllabisch

eenlettergrepig

New cards
96

monoloog

alleenspraak; vrij lang deel van een toneelstuk of een gesprek dat door één acteur of persoon wordt gereciteerd of gezegd

New cards
97

monotonie

eentonigheid

New cards
98

exclusief

met uitsluiting van alle dingen of mensen; bijzonder; speciaal bedoeld voor iets of iemand

New cards
99

innovatie

vernieuwing (vaak in technische zin)

New cards
100

autodidact

iemand die zichzelf van alles geleerd heeft zonder een opleiding te volgen

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 63 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 37 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 101 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard212 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard65 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)