Handout No. 1

studied byStudied by 62 people
0.0(0)
get a hint
hint

Kabihasnan

1 / 102

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

103 Terms

1

Kabihasnan

Ang pagkakabuo ng mga pamayanan at ang pag-unlad ng mga gawi at kaalaman ng tao.

New cards
2

Mesopotamia

Isang rehiyon sa Kanlurang Asya na matatagpuan sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates.

New cards
3

Sumerian

Isang sinaunang pangkat ng tao na nanirahan at namuno sa Mesopotamia mula 3500-2340 B.C.E.

New cards
4

Ziggurat

Isang strukturang tahanan at templo ng mga diyos na matatagpuan sa bawat lungsod sa Mesopotamia.

New cards
5

Cuneiform

Isang paraan ng pagsulat na ginamitan ng stylus at clay o luwad na lapida.

New cards
6

Akkad

Isang imperyo na itinatag ni Sargon I sa Mesopotamia mula 2340-2100 B.C.E.

New cards
7

Babylonian

Isang kabihasnan na sinakop ni Hammurabi, pinuno ng lungsod ng Babylon, sa Mesopotamia mula 1792-1595 B.C.E.

New cards
8

Babylon

Ang kabisera ng imperyong Babylonia.

New cards
9

Hammurabi

Ang namuno sa Babylon at gumawa ng Code of Hammurabi.

New cards
10

Ashur

Isang kaharian na nasakop ni Hammurabi.

New cards
11

Hittite

Isang tribo na sumakop sa Babylon.

New cards
12

Assyrian

Ang imperyong itinatag ni Ashurbanipal.

New cards
13

Ashurbanipal

Isang hari na kilala sa maayos na pamamahala.

New cards
14

Chaldean

Ang imperyong nagpabagsak sa Assyria.

New cards
15

Hanging Gardens of Babylon

Isang gawaing pinagawa ni Nebuchadnezzar II.

New cards
16

Persian

Ang imperyong sumakop sa Babylon.

New cards
17

Cyrus the Great

Ang pinuno ng Persia na sumakop sa Babylon.

New cards
18

Achaemenid

Ang pangkat etniko na nasa ilalim ng imperyong Persian.

New cards
19

Darius the Great

Isang pinuno ng Persia na umabot ang sakop hanggang India.

New cards
20

Ziggurat

Isang estruktura na pinaparangalan ang diyos o patron ng isang lungsod.

New cards
21

Code of Hammurabi

Isang koleksyon ng mga batas ni Hammurabi.

New cards
22

Epic of Gilgamesh

Ang kauna-unahang akdang pampanitikan sa buong daigdig.

New cards
23

Cuneiform

Ang sistematikong paraan ng pagsulat sa Sumer.

New cards
24

Water clock

Isang uri ng orasan na gumagamit ng tubig.

New cards
25

Sexagesimal system

Isang sistema ng pagbibilang na nakabatay sa 60.

New cards
26

Astronomiya

Ang pag-aaral ng mga bituin at iba pang himpapawid na katawan.

New cards
27

Gulong

Isang imbentong ipinakilala ng Sumerian.

New cards
28

Baryang pilak

Isang uri ng salapi na ginamit ng Sumerian.

New cards
29

Kabihasnang Indus

Isang kabihasnan na nakasentro sa mga lambak ng Indus River sa Timog Asya.

New cards
30

Mesopotamia

Isang sinaunang rehiyon sa Timog Kanlurang Asya na matatagpuan sa pagitan ng mga ilog ng Tigris at Euphrates.

New cards
31

Hamon ng pisikal na kapaligiran ng Mesopotamia

Mga hamon tulad ng malalaking baha, matinding init, at kakulangan sa likas na yaman.

New cards
32

Ambag at pamana ng Mesopotamia

Mga kontribusyon at impluwensya ng Mesopotamia sa daigdig tulad ng sistema ng pagsulat, pagtatanim ng halaman, at pagtatayo ng mga lungsod.

New cards
33

Timog Asya

Isang rehiyon sa Asya na binubuo ng mga bansang India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Sri Lanka, Nepal, at Maldives.

New cards
34

Heograpiya ng Timog Asya

Paglalarawan sa pisikal na katangian ng Timog Asya tulad ng mga kabundukan, karagatan, at mga ilog.

New cards
35

Lambak ng Indus

Isang lambak na matatagpuan sa Timog Asya kung saan umusbong ang kabihasnang Indus.

New cards
36

Harappa at Mohenjo-Daro

Mga lungsod sa lambak ng Indus na pinakabagong tuklas na mga sentro ng kabihasnan sa kasalukuyang panahon.

New cards
37

Indus River

Isang ilog na dumadaloy sa India at Pakistan na nagbibigay ng tubig at pataba sa lambak ng Indus.

New cards
38

Dravidian

Isang pangkat etniko na sinasabing bumuo ng kabihasnang Indus.

New cards
39

Dravidian

Isang pangkat ng mga tao na nanirahan sa maliliit na pamayanan sa mababang bahagi ng lupain, may mainit na klima at halos walang mapagkukunan ng suplay ng bakal.

New cards
40

Baluchistan

Isang rehiyon sa kanlurang Pakistan kung saan nagkaroon ng pakikipagkalakalan ang mga Dravidian upang makakuha ng mga kinakailangang suplay tulad ng bakal, mamahaling bato, at tabla.

New cards
41

Irigasyon

Ang proseso ng pagpapainom ng tubig sa lupa upang mapabuti ang pagsasaka.

New cards
42

Bulak

Isang produkto na ipinagpalit ng mga Dravidian sa pakikipagkalakalan, maaaring ginamit din nila ito upang makagawa ng damit.

New cards
43

Timbang at sukat

Ang mga pamantayan na ginamit ng mga Dravidian sa pagtatakda ng timbang at sukat ng mga butil at ginto.

New cards
44

Indus

Ang pangalan ng lipunang kinabibilangan ng mga Dravidian.

New cards
45

Mangangalakal

Mga tao na naglalakbay sa mga baybayin upang magbenta o magpalit ng mga produkto tulad ng telang yari sa bulak, mga butil, turquoise, at ivory.

New cards
46

Selyo

Isang uri ng tatak na ginamit ng mga Dravidian upang kilalanin ang mga paninda.

New cards
47

Persian Gulf

Isang lugar kung saan naglakbay ang mga mangangalakal mula sa baybayin ng Arabian Sea upang dalhin ang kanilang mga produkto.

New cards
48

Kabihasnan Indus

Ang kabihasnan na nabuo sa lipunang Indus, na nagkaroon ng malinaw na pagpapangkat-pangkat ng mga tao at may mga bahay na may tatlong palapag.

New cards
49

Sarasvati River

Isang ilog na nagresulta sa pagtatapos ng kabihasnang Harappa noong 1900 B.C.E.

New cards
50

Aryan

Isang pangkat ng mga tao na pinaniniwalaang nagmula sa steppe ng Asya sa kanluran ng Hindu Kush at nakarating sa Timog Asya sa pamamagitan ng pagdaan sa Khyber Pass.

New cards
51

Aryan

Mga tao o lahi na nagtungo sa Europe, Persia, at India at nagdala ng wikang Indo-European

New cards
52

Indo-European

Pamilya ng mga wika na kinabibilangan ng Sanskrit, Hindi, at Bengali

New cards
53

Sanskrit

Wikang klasikal ng panitikang Indian

New cards
54

Vedas

Apat na sagradong aklat na naglalaman ng himnong pandigma, rituwal, sawikain, at salaysay ng mga Aryan

New cards
55

Panahong Vedic

Panahon mula 1500 B.C.E. hanggang 500 B.C.E. kung saan namuhay ang mga Aryan

New cards
56

Maharlikang mandirigma

Antas ng lipunan ng mga sinaunang Aryan na mga pinuno at mandirigma

New cards
57

Mga pari

Antas ng lipunan ng mga sinaunang Aryan na mga relihiyoso

New cards
58

Mga pangkaraniwang mamamayan

Antas ng lipunan ng mga sinaunang Aryan na mga karaniwang tao

New cards
59

Sistemang Caste

Sistema ng pagpapangkat ng mga tao sa lipunan, na nagsimula sa panahon ng mga Aryan

New cards
60

Mohenjo-Daro

Isang lungsod sa lambak ng Indus na may sewerage system at urban planning

New cards
61

Arthasastra

Akda ni Kautilya hinggil sa pamahalaan at ekonomiya

New cards
62

Mahabharata

Epikong pamana ng India na naglalaman ng tunggalian ng dalawang pamilya

New cards
63

Ramayana

Epikong pamana ng India na naglalaman ng buhay ni Prinsipe Rama at ang pagsagip niya kay Prinsesa Sita

New cards
64

Ayurveda

Kaisipang pangmedisina ng sinaunang India na naglalayong panatilihin ang kalusugan at kaligtasan

New cards
65

Taj Mahal

Isang gusaling itinayo bilang isang palasyo at libingan sa India

New cards
66

Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism

Mga relihiyon na nagmula sa India

New cards
67

Brahmin

Antas ng lipunan ng mga Aryan na mga kaparian

New cards
68

Ksatriya

Antas ng lipunan ng mga Aryan na mga mandirigma

New cards
69

Vaisya

Antas ng lipunan ng mga Aryan na mga mangangalakal, artisan, at magsasaka

New cards
70

Sudra

Antas ng lipunan ng mga Aryan na mga magsasakang walang sariling lupa, Dravidian, at inapo ng Aryan na nakapag-asawa ng hindi Aryan

New cards
71

Pariah

Antas ng lipunan ng mga Aryan na mga naglilinis ng kalsada, nagsusunog ng mga patay, at nagbibitay sa kriminal

New cards
72

Lower Egypt

Bahaging hilaga ng lupain ng Egypt kung saan dumadaloy ang Ilog Nile patungong Mediterranean Sea.

New cards
73

Upper Egypt

Bahaging katimugan ng lupain ng Egypt mula sa Libyan Desert hanggang Abu Simbel.

New cards
74

Nile River

Ilog na dumadaloy mula katimugan patungong hilaga ng Egypt, tinawag na "The Gift of the Nile" dahil kung wala ito, ang buong lupain ng Egypt ay magiging disyerto.

New cards
75

Aswan High Dam

Istrakturang itinayo noong 1970 upang makapagbigay ng elektrisidad at maisaayos ang suplay ng tubig sa Egypt.

New cards
76

Delta

Latian na nabuo sa bunganga ng Nile River sa hilaga, tahanan ng mga ibon at hayop.

New cards
77

Neolithic Period

Panahon kung saan nagaganap ang taunang pag-apaw ng Nile River na nagbibigay-daan sa pagsasaka sa lambak-ilog.

New cards
78

Irrigation

Proseso ng pagpapadaloy ng tubig sa mga lupang sinasaka sa pamamagitan ng mga kanal at imbakan ng tubig.

New cards
79

Old Kingdom

Panahon ng sinaunang Egypt mula 2686 BCE hanggang 2181 BCE, kung saan nagsimula ang pagtatayo ng mga piramide at ang pagkakaroon ng matatag na pamumuno.

New cards
80

Pharaoh

Pinuno ng Egypt na naniniwalaang patuloy na namumuno hanggang sa kamatayan, mas mahalaga ang libingan kaysa palasyo.

New cards
81

Sphinx

Isang istrakturang itinayo sa panahon ng Old Kingdom, nagpapakita ng matatag na kabuhayan at organisadong pamumuno ng sinaunang Egyptian.

New cards
82

Middle Kingdom

Panahon ng sinaunang Egypt mula 1991 BCE hanggang 1786 BCE, kung saan naganap ang pagtatayo ng mga proyekto tulad ng mga irigasyon at kanal.

New cards
83

Hyksos

Mga Asyanong lagalag na sinalakay ang Egypt noong panahon ng Middle Kingdom.

New cards
84

New Kingdom

Panahon ng sinaunang Egypt mula 1554 BCE hanggang 1070 BCE, kung saan naganap ang pagyabong ng sining, paglakas ng hukbong sandatahan, kasaganahan, at katanyagan.

New cards
85

Akhenaten

Pharaoh na nagpatupad ng monoteismo at nagpahayag ng pagsamba kay Aton.

New cards
86

Tutankhamen

Pharaoh na naging tanyag dahil sa kanyang nakatagong libingan sa Valley of the Kings.

New cards
87

Rameses II

Dakilang at malakas na pharaoh ng Egypt na nabuhay hanggang 99 taong gulang.

New cards
88

Egypt

Isang bansa sa Africa na naging imperyo ng Romano sa Panahon ng Ptolemaic Era.

New cards
89

Ptolemaic Era

Panahon kung saan naging imperyo ng Romano ang Egypt.

New cards
90

Hieroglyphics

Sistema ng pagsusulat ng mga Egyptian na gumagamit ng mga larawan bilang mga simbolo.

New cards
91

Mummification

Proseso ng pagpapreserba ng katawan bago ito ilibing, kung saan ginagamit ang kemikal.

New cards
92

Geometry

Isang sangay ng matematika na nag-aaral ng mga hugis at mga katangian nito.

New cards
93

Medisina

Isang larangan ng pag-aaral na nagtutuon sa pangangalaga ng kalusugan at paggamot ng mga sakit.

New cards
94

Kalendaryo

Sistema ng pagtala ng mga araw, buwan, at taon.

New cards
95

Kabihasnang Tsina

Ang pinakamatandang kabihasnan na nananatili sa buong mundo, umusbong sa China.

New cards
96

Taoism

Isang pilosopiyang Tsino na nagtataguyod ng balanseng sa kalikasan at pakikiayon ng tao dito.

New cards
97

Legalism

Ang paniniwalang ipinanganak ang tao na masama at makasarili, ngunit maaaring mapasunod sa pamamagitan ng mahigpit na batas at marahas na kaparusahan.

New cards
98

Qin o Ch'in

Isang dinastiya sa China na nagawa ang pag-isahin ang mga nagdidigmaang estado at isinailalim ang iba't ibang rehiyon sa kapangyarihan ni Ying Zheng ng Qin o Ch'in.

New cards
99

Great Wall of China

Isang malaking pader na itinayo upang magsilbing-tanggulan laban sa mga tribong nomadiko na nagmula sa hilaga ng China.

New cards
100

Dinastiyang Han Sui

Isang dinastiya sa China na nag-ambag sa pagsulat ng kasaysayan ng China at nagawa nitong muling pag-isahin ang watak-watak na teritoryo ng China.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 52 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 32 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 529 people
Updated ... ago
5.0 Stars(8)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard207 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard81 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 51 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard158 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard137 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard75 terms
studied byStudied by 40 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 82 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)