en helt vanlig finlandssvensk

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

en finlandssvensk, finlandssvensken, finlandssvenskar, finlandssvenskarna

1 / 111

Tags and Description

112 Terms

1

en finlandssvensk, finlandssvensken, finlandssvenskar, finlandssvenskarna

suomenruotsalainen (henkilö)

New cards
2

vanlig, vanligt, vanliga

tavallinen

New cards
3

en ålder, åldern, åldrar, åldrarna

ikä

New cards
4

friidrott, friidrotten

yleisurheilu

New cards
5

kunna, kan, kunde, kunnat

osata, voida

New cards
6

berätta, berättar, berättade, berättat om något

kertoa jostakin

New cards
7

en bakgrund, bakgrunden, bakgrunder, bakgrunderna

tausta

New cards
8

vara född, fött, födda

olla syntynyt

New cards
9

Nyland

Uusimaa

New cards
10

bo, bor, bodde, bott

asua

New cards
11

Esbo

Espoo

New cards
12

nästan

melkein

New cards
13

hela mitt liv

koko elämäni

New cards
14

ett liv, livet, liv, liven

elämä

New cards
15

finlandssvensk, finlandssvenskt, finlandssvenska

suomenruotsalainen (adj.)

New cards
16

som

joka, jotka

New cards
17

växa, växer, växte, växt/vuxit upp

kasvaa, varttua

New cards
18

tvåspråkig, tvåspråkigt, tvåspråkiga

kaksikielinen

New cards
19

föräldrar, föräldrarna

vanhemmat

New cards
20

svenskspråkig, svenskspråkigt, svenskspråkiga

ruotsinkielinen

New cards
21

men

mutta

New cards
22

vilja, vill, ville, velat

haluta, tahtoa

New cards
23

ett syskon, syskonet, syskon, syskonen

sisarus

New cards
24

skulle

olisi

New cards
25

lära, lär, lärde, lärt sig

oppia

New cards
26

finska, finskan

suomi, suomen kieli

New cards
27

välja, väljer, valde, valt

valita

New cards
28

prata, pratar, pratade, pratat

puhua

New cards
29

därför

siksi

New cards
30

ganska

melko

New cards
31

lätt, lätt, lätta

helppo, kevyt

New cards
32

mitt starkaste språk

vahvin kieleni

New cards
33

ett språk, språket, språk, språken

kieli

New cards
34

göra, gör, gjorde, gjort

tehdä

New cards
35

ett fel, felet, fel, felen

virhe

New cards
36

ibland

joskus

New cards
37

tala, talar, talade, talat

puhua

New cards
38

svenska, svenskan

ruotsi, ruotsin kieli

New cards
39

de flesta

useimmat

New cards
40

bekant, bekant, bekanta

tuttava

New cards
41

bruka, brukar, brukade, brukat

olla tapana (tehdä jtak)

New cards
42

också

myös

New cards
43

använda, använder, använde, använt

käyttää

New cards
44

offentlig, offentligt, offentliga

julkinen

New cards
45

en plats, platsen, platser, platserna

paikka

New cards
46

en ort, orten, orter, orterna

paikkakunta

New cards
47

fungera, fungerar, fungerade, fungerat

toimia

New cards
48

rätt bra

aika hybä

New cards
49

en situation, situationen, situationer, situationerna

tilanne

New cards
50

vardaglig, vardagligt, vardagliga

arkinen, arkipäiväinen

New cards
51

särskilt

erityisesti

New cards
52

oftast

useimmiten

New cards
53

(en) sådan, (ett) sådant, sådana

sellainen, sellaiset

New cards
54

ett sammanhang, sammanhanget, sammanhang, sammanhangen

yhteys, tilanne

New cards
55

där

jossa

New cards
56

en majoritet, majoriteten, majoriteter, majoriteterna

enemmistö

New cards
57

som modersmål

äidinkielenä

New cards
58

som

-na, -nä

New cards
59

ett modersmål, modersmålet, modersmål, modersmålen

äidinkieli

New cards
60

bättre

paremmin

New cards
61

en butik, butiken, butiker, butikerna

kauppa

New cards
62

(en) annan, (ett) annat, andra

toinen, muu, toiset, muut

New cards
63

liknande

samantapainen, vastaava

New cards
64

de anställda

työntekijät

New cards
65

behöva, behöver, behövde, behövt

tarvita

New cards
66

betyda, betyder, betydde, betytt

merkitä, tarkoittaa

New cards
67

en identitet, identiteten, identiteter, identiteterna

identiteetti

New cards
68

en fråga, frågan, frågor, frågorna

kysymys

New cards
69

svår, svårt, svåra

vaikea

New cards
70

kanske

ehkä

New cards
71

det viktigaste

tärkeintä

New cards
72

förena, förenar, förenade, förenat

yhdistää

New cards
73

ge, ger, gav, gett/givit

antaa

New cards
74

en koppling, kopplingen, kopplingar, kopplingarna

yhteys

New cards
75

denna, detta, dessa

tämä, nämä

New cards
76

ändå

kuitenkin

New cards
77

aldrig

ei koskaan

New cards
78

viktigare

tärkeämpi

New cards
79

typiskt för någon

tyypillistä jollekin

New cards
80

känna, känner, kände, känt

tuntea

New cards
81

varandra

toisiaan

New cards
82

på något vis

jollain tavalla

New cards
83

stark, starkt, starka

vahva

New cards
84

ett nätverk, nätverket, nätverk, nätverken

verkosto, sosiaaliset suhteet

New cards
85

Svenskfinland

Suomen ruotsinkielinen alue

New cards
86

liten, litet, lilla, små

pieni

New cards
87

på vilket sätt

millä tavalla

New cards
88

vilken, vilket, vilka

mikä

New cards
89

skilja, skiljer, skilde, skilt sig från något

erota jostakin

New cards
90

en finländare, finländaren, finländare, finländarna

suomalainen (henkilö)

New cards
91

inte alls

ei ollenkaan

New cards
92

egentligen

oikeastaan

New cards
93

bara

vain

New cards
94

annars

muuten

New cards
95

som

kuten

New cards
96

lite

hieman, vähän

New cards
97

högljudd, högljutt, högljudda

kovaääninen

New cards
98

en tradition, traditionen, traditioner, traditionerna

perinne

New cards
99

samma

sama

New cards
100

tycka, tycker, tyckte, tyckt

olla jotakin mieltä

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 34 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 67 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 181259 people
Updated ... ago
4.8 Stars(731)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard101 terms
studied byStudied by 239 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard111 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 91 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)