5F - High Note 3

studied byStudied by 19 people
5.0(2)
get a hint
hint

administrative assistant

1 / 72

Tags and Description

73 Terms

1

administrative assistant

asystent administracyjny

New cards
2

advance

rozwijać się

New cards
3

aging population

starzejąca się populacja

New cards
4

at risk

zagrożony

New cards
5

automation

automatyzacja

New cards
6

bank teller

kasjer bankowy

New cards
7

career move

krok do przodu w karierze zawodowej

New cards
8

career opportunities

możliwości rozwoju kariery

New cards
9

carry out a task

wykonywać zadanie

New cards
10

challenging

ambitny, stanowiący wyzwanie

New cards
11

childcare worker

opiekun do dziecka, pracownik przedszkolny

New cards
12

claim

twierdzić, utrzymywać

New cards
13

collect/process data

zbierać/przetwarzać dane

New cards
14

common

powszechny

New cards
15

data detective

detektyw danych

New cards
16

decade

dekada

New cards
17

define

określać

New cards
18

demand for sb/sth

popyt, zapotrzebowanie na kogoś/coś

New cards
19

destroy

zniszczyć

New cards
20

efficient

sprawny, wydajny

New cards
21

entertainer

artysta estradowy

New cards
22

gain

zyskać, zdobyć

New cards
23

gardener

ogrodnik

New cards
24

generate jobs

tworzyć miejsca pracy

New cards
25

graphic designer

grafik komputerowy

New cards
26

high salary

wysoka pensja

New cards
27

hold your breath

spodziewać się zbyt wiele

New cards
28

in danger

w niebezpieczeństwie, zagrożony

New cards
29

in the near future

w niedalekiej przyszłości

New cards
30

identity

tożsamość

New cards
31

increasingly

coraz bardziej/częściej

New cards
32

Industrial Revolution

rewolucja przemysłowa

New cards
33

inject sth into sth

wstrzykiwać coś do czegoś

New cards
34

interact with people

komunikować się z ludźmi

New cards
35

involve

polegać na

New cards
36

leisure time

czas wolny

New cards
37

look on the bright side

patrzeć na sprawy optymistycznie

New cards
38

lorry driver

kierowca ciężarówki

New cards
39

low skills

niewielkie umiejętności

New cards
40

machine operator

operator maszyny

New cards
41

manage people

zarządzać ludźmi

New cards
42

mass unemployment

masowe bezrobocie

New cards
43

new technologies

nowe technologie

New cards
44

no good at sth

być w czymś słabym, nie sprawdzać się

New cards
45

plumber

hydraulik

New cards
46

poor working conditions

złe warunki pracy

New cards
47

predictable

przewidywalny

New cards
48

unpredictable

nieprzewidywalny

New cards
49

productive

efektywny, wydajny

New cards
50

program

zaprogramować

New cards
51

progress

robić postępy

New cards
52

repetitive job

monotonna, powtarzalna praca

New cards
53

report

raport

New cards
54

robot servant

robot-służący

New cards
55

self-esteem

poczucie własnej wartości

New cards
56

self-parking car

samoparkujący się samochód

New cards
57

self-service checkout

kasa samoobsługowa

New cards
58

social life

życie towarzyskie

New cards
59

social worker

pracownik socjalny

New cards
60

sports star

gwiazda sportu

New cards
61

status

pozycja społeczna

New cards
62

technical translator

tłumacz techniczny

New cards
63

therapist

terapeuta

New cards
64

to a large extent

w dużym stopniu

New cards
65

train to be sb

szkolić/uczyć się na kogoś

New cards
66

transition

przemiana

New cards
67

ultra-intelligent

ultrainteligentny

New cards
68

well-being

dobry stan zdrowia, dobre samopoczucie

New cards
69

white/blue collar job

praca umysłowa/fizyczna

New cards
70

workforce

pracownicy, siła robocza

New cards
71

working conditions

warunki pracy

New cards
72

working week

tydzień roboczy

New cards
73

workplace

miejsce pracy

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 59 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 364 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 13179 people
Updated ... ago
4.9 Stars(100)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard134 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard321 terms
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard45 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard85 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)