Religion begrepsprøve

studied byStudied by 30 people
0.0(0)
get a hint
hint

Ontologi

1 / 63

Studying Progress

0%
New cards
64
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
64 Terms
1
New cards

Ontologi

Læren om væren / det som eksisterer

New cards
2
New cards

Dualisme

Todeling, todelt forståelse, i kristendommen har man en todelt forståelse (himmel og jord)

New cards
3
New cards

Immateriell

Åndelig

New cards
4
New cards

Riter

Religiøse handlinger, handlinger som gjentas i et fastlagt mønster, feks. å be

New cards
5
New cards

Overgangsriter / Overgangsritualer

Går fra et stadie til et annet, videre inn i religionen, feks. dåp, vielse og konfirmasjon

New cards
6
New cards

Kult

Summen av ritene innenfor religionen

New cards
7
New cards

Dogmer

Fast formulerte læresetninger

New cards
8
New cards

Panteisme

Tro på en upersonlig guddom som strømmer gjennom alt

New cards
9
New cards

Monoteisme

Tro på en personlig gud

New cards
10
New cards

Polyteisme

Tro på flere guder

New cards
11
New cards

Pluralistisk

Flere religioner og livssyn i et samfunn som er likestilte

New cards
12
New cards

Sjaman

Religiøs leder, forbindelse mellom folk og åndene

New cards
13
New cards

Liberal

Liberal innenfor religion handler om at man er nytenkende og tolerant, åpen for nye ting

New cards
14
New cards

Lekmannsbevegelse

Kirkesamfunn drevet av ikke-teologer

New cards
15
New cards

Sekularisering

Religionen taper innflytelse i samfunnet

New cards
16
New cards

Smarts syv religionsdimensjoner

Rituell dimensjon Opplevelsesdimensjon Mytisk dimensjon Læredimensjon Etisk dimensjon Sosial dimensjon Materiell dimensjon

New cards
17
New cards

Rituell dimensjon

Knyttes til de religiøse handlingene

New cards
18
New cards

Opplevelsesdimensjon

Knyttes til følelser og opplevelser

New cards
19
New cards

Mytisk dimensjon

Knyttes til de religiøse fortellingene

New cards
20
New cards

Læredimensjon

Knyttes til trosinnholdet

New cards
21
New cards

Etisk dimensjon

Knyttes til verdier og normer

New cards
22
New cards

Sosial dimensjon

Knyttes til felleskapet

New cards
23
New cards

Materiell dimensjon

Knyttes til gjenstander, kunst og bygninger (natur)

New cards
24
New cards

Samfunnsmessig sekularisering

Privatisering av religionen

New cards
25
New cards

Individuell sekularisering

Folks religiøse overbevisning reduseres

New cards
26
New cards

Sekularisering av selve religionen

Religionen blir påvirket av det verdslige samfunnet, og fokuserer mer på her og nå

New cards
27
New cards

Følgene av sekularisering

Pluralisering og privatisering

New cards
28
New cards

Okkultisme

Kunnskap om det skjulte eller kunnskap om det overnaturlige

New cards
29
New cards

Okkult

Skjult / hemmelig

New cards
30
New cards

Sekt

En mindre gruppe som har brutt ut av en religion. Lederen har total kontroll over medlemmene sine

New cards
31
New cards

Sivilreligion

Forestillinger som knytter folk sammen i et fellesskap som overskrider grensene mellom ulike grupper i samfunnet

New cards
32
New cards

Fundamentalisme

Bevegelse som tolker hellige skrifter bokstavelig

New cards
33
New cards

Rudolf Otto

"Menneskets møte med det hellige"

New cards
34
New cards

Den praktiske religionskritikken

Retter seg mot negative side ved måtene religionene fungerer på

New cards
35
New cards

Den filosofiske religionskritikken

Kritiserer religionens innhold

New cards
36
New cards

Ateistisk religionskritikk

Religioner er usanne

New cards
37
New cards

Richard Dawkins

"Utviklingslæren (Darwin) er et avgjørende argument mot den gudevillete prosessen"

New cards
38
New cards

P. Berger

"Formen for menneskelig virksomhet som fører til opprettholdelsen av hellig kosmos"

New cards
39
New cards

Ninian Smart

Syv religionsdimensjoner

New cards
40
New cards

Islamisme

Ideologi som mener at islam skal omfatte alle sider i samfunnet

New cards
41
New cards

Sakral

Hellig

New cards
42
New cards

Substansielle definisjoner

Forklarer religionen ut fra hvilket innhold den har

New cards
43
New cards

Resakralisering

Områder som tidligere var unndratt religiøs innflytelse, nå blir påvirket av religion

New cards
44
New cards

Hverdagsrasisme

"Samer er sånne som driver med reinsdyr"

New cards
45
New cards

Globalisering

Felleskap på tvers av landegrensene

New cards
46
New cards

Karl Marx

"Religion er opium for folket"

New cards
47
New cards

Hylland-Erikson

Mener Dawkins avisning av religion er reduksjonistisk

New cards
48
New cards

Lidvig Feuerbach

"Religion er projisering - mennesket flytter sine egenskaper over på Gud"

New cards
49
New cards

Privatisering

Religionen trekker seg tilbake fra samfunnet og fokuserer på individet

New cards
50
New cards

Intelligent design

Det er en guddommelig vilje som ligger bak utviklingen som Darwin beskriver

New cards
51
New cards

Strukturell rasisme

"Juridisk fakultet er bare åpent for hvite"

New cards
52
New cards

Funksjonelle definisjoner

Forklarer religionen ut fra hva den gjør for mennesker og samfunn

New cards
53
New cards

Profan

Ikke-religiøs

New cards
54
New cards

Sigmund Freud

"Religion er en kollektiv nevrose"

New cards
55
New cards

Substans

Indre vesen / kjerne

New cards
56
New cards

Konservativ

Noen som ønsker å bevare det bestående og overleverte

New cards
57
New cards

Modernisering

Omfattende samfunnsendringer som blant annet omfatter industrialisering, urbanisering, demokratisering og tro på individet, framskritt og fornuften

New cards
58
New cards

Diffrensiering

Det å gjøre forskjellig

New cards
59
New cards

Reduksjonisme

Teori som framstiller innviklede forhold på en overforenklet måte

New cards
60
New cards

Kosmisk

Som gjelder verdensaltet

New cards
61
New cards

Estetikk

Som har med kunstnerisk skjønnhet å gjøre

New cards
62
New cards

Metafysisk

Det som ligger utenfor den fysiske verdenen som mennesket kan erkjenne med sansene

New cards
63
New cards

Ateistisk

Nekte for Guds eksistens

New cards
64
New cards

Empirisk

Som man kan erfare

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13909 people
Updated ... ago
4.9 Stars(237)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard301 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard162 terms
studied byStudied by 76 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard103 terms
studied byStudied by 67 people
Updated ... ago
4.4 Stars(7)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard83 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard105 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)