Mitolohiyang Pilipino

studied byStudied by 41 people
5.0(3)
get a hint
hint

Bathala

1 / 27

Tags and Description

Language

10th

28 Terms

1

Bathala

maykapal ng lahat (god of all)

New cards
2

Idianale

diyosa ng paggawa at mabuting mga gawa (goddess of labor and good deeds)

New cards
3

Dian Masalanta

diyosa ng pagmamahalan, pagsilang, at kapayapaan (goddess of lovers, childbirth, and peace)

New cards
4

Anitun Tabu

diyosa ng hangin at ulan (goddess of wind and rain)

New cards
5

Dumakulem

tagapagbantay ng mga bundok (guardian of the mountains)

New cards
6

Libulan

diyos ng buwan (god of the moon and patron god of homosexuality)

New cards
7

Dumangan

diyos ng magandang ani (god of harvest)

New cards
8

Amihan

tagapangalaga ng hangin (deity of the wind)

New cards
9

Aman Sinaya

diyosa ng dagat (goddess of the sea)

New cards
10

Bakunawa

malaking ahas sa dagat (giant sea serpent)

New cards
11

Anagolay

diyosa ng nawawalang bagay (goddess of lost things)

New cards
12

Sitan

diyos ng mas mababang mundo (god of the underworld)

New cards
13

Mapulon

diyos ng mga panahon (god of the seasons)

New cards
14

Lakapati

diyosa ng pag-aanak at agrikultura (Hermaphrodite goddess of fertility and agriculture)

New cards
15

Aring Sinukuan

diyos ng araw, buhay, at kamatayan (god of the sun, life, and death)

New cards
16

Apung Malyari

diyosa ng buwan at pinuno ng walong ilog (goddess of the moon and ruler of the eight seas)

New cards
17

Mangechay

dakilang nakatatanda (great elder)

New cards
18

Mayari

diyosa ng buwan (goddess of the moon)

New cards
19

Hanan

diyosa ng umaga (goddess of the morning)

New cards
20

Tala

diyosa ng bituin (goddess of the stars)

New cards
21

Apolaki

diyos ng araw (god of the sun) and patron of warriors

New cards
22

Mangangaway

healer/killer

New cards
23

mansisilat

homewrecker

New cards
24

mangkukulam

the most powerful witch

New cards
25

Hukluban

shapeshifter

New cards
26

Patianak

Tagatanod sa lupa (guardian of earth)

New cards
27

Mamanjig

Tagapangiti sa bata (cheers up children)

New cards
28

Limbang

tagatanod sa kayamanang nasa ilalim ng lupa (guardian of underground treasure)

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 72 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 78 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard87 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard129 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard101 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard300 terms
studied byStudied by 199 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)