filipino

studied byStudied by 45 people
0.0(0)
get a hint
hint

karunungang bayan

1 / 41

Tags and Description

42 Terms

1

karunungang bayan

ito ay tinatawag ding kaalamang-bayan na binubuo ng nga salawikain, sawikain, bugtong, palaisipan, kasabihan, at bulong. Karaniwan ang mga ito ay nagmula sa mga Tagalog at hinango sa mahahabang tula.

New cards
2

salawikain

Ito ay nakaugalian nang sabihin at sundin bilang tuntunin ng kagandahang asal n gating mga ninuno na naglalayong mangaral at akayin ang kabataan tungo sa kabutihan.

New cards
3

sawikain

ay mga salita o pahayag na nagtataglay ng talinghaga.

New cards
4

idyoma

other term for sawikain

New cards
5

kasabihan

karaniwang ginagamit sa panunukso o pagpuna ng isang tao.

New cards
6

Bugtong

inilalarawan ang bagay na pinahuhulaan, ito ay nangangailangan ng mabisang pag-iisip

New cards
7

unang (dalawang) linya

nagsisimula sa ilang pamilyar na bagay sa ka- paligiran.

New cards
8

huling (dalawang) linya

linya naman ay nagbibigay ng katangi-tanging katangian ng bagay na binabanggit sa naung linya.

New cards
9

Mga talinghaga

mga suliraning ipinahahayag sa isang metapora o ma- alegoryang wika na nangangailangan ngkatalinuhan at maingat na pagn- inilay-nilay para sa kalutasan.

New cards
10

Mga palaisipan

mga tanong na umaasa sa dulot ng patudyang gamit sa tanong o sagot.

New cards
11

enigma

other term for talinghaga

New cards
12

konumdrum

other term for palaisipan

New cards
13

tugma, sukat, kariktan, talinghaga

Apat na katangian ng tunay na bugtong

New cards
14

pako

nagtago si pedro, labas din ang ulo

New cards
15

atis

ate ko, ate mo, ate ng lahat

New cards
16

saging

Nanganak ang birhen itonago ang lampin

New cards
17

palaisipan

ito ay nasa anyong tuluyan na kalimitang gumigising sa isipan ng mga tao upang bumuo ng isang kalutasan sa isang suliranin.

New cards
18

Bulong

y mga pahayag na may sukat at tugma na kalimitang ginagamit na pangkulam o pangontra sa kulam, engkanto, at masamang espir- itu.

New cards
19

matatalinghagang pahayag

mga pahayag na gumagamit ng mga salita na hindi tuwirang inihahayag ang tunay na kahulugan nito

New cards
20

magdilang anghel

Ang Diyos ay nagsugo ng anghel upang maghatid ng mensahe sa kanyang mga propeta o alagad.

New cards
21

Di-mag-aso ang kalan

Kung magluluto sa kalan, na noon ay ginagamitan ng kahoy, ang kalan ay nag-aaso o umuusok. Kung mahirap ang buhay ng isang tao, walang mailulutong pagkain ang pahayag ay

New cards
22

Buwaya sa katihan

nangangahulugang siya’y ganid, sakim, matakaw sa salapi at kahit na ang kapwa-tao’y nagigipit ay malaki pa rin ang hinihinging patubo sa pautang. Dahil sa wala ang taong ito sa tubig, angkop ang siya’y tawaging

New cards
23

binata

bagong tao

New cards
24

gastador

bulang-gugo

New cards
25

eupemismo

Umiisip ng magagandang salita o pahayag na kilala sa tawag

New cards
26

tula

ay isang uri ng panitikan na pinagyayaman sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay at malayang paggamit ng mga salita sa iba’t ibang estilo kung saan minsan ay maiksi o mahaba

New cards
27

Paghahambing na Magkatulad

Ginagamit ito kung ang dalawang pinaghahambing ay may patas o pantay na katangian

New cards
28

magka

nangangahulugan din ng kaisahan o pagkakatulad

New cards
29

sing- (sim-/sin-)

nagagamit sa lahat ng uri ng paghahambing na magkatulad

New cards
30

kasing- (kasin-/kasim-)

ang paggamit at kahulugan ay katulad din ng sing, (sin/sim). Pansining kapag ginamit sa pangungusap

New cards
31

magsing

ang pinagtutulad ay napipisan sa paksa ng pangungusap.

New cards
32

ga

nangangahulugan ng gaya, tulad, paris

New cards
33

Paghahambing na Di-magkatulad

Pasahol ang pang-uri kung ang inihahambing ay may mas maliit o mas mababang katangian. Gumagamit ito ng mga salitang tulad ng digaaano, di- totoo, di-lubha o di-gasino.

New cards
34

lalo

nangangahulugan ng pagdaragdag o pagpapahigit sa kulang nakatangian.

New cards
35

di-gasino

tulad ng ginagamit sa paghahambing ng uri o katangian ng mga tao.

New cards
36

di gaano

tulad ng di-gasino subalit sa mga hambingang bagay lamang ginagamit.

New cards
37

di-totoo

nangangahulugan ng pagtawad o pagbabawas sa karaniwang uri. Nagagamit itong pamalit sa di-gasino at-di-gaano.

New cards
38

palamang

Ginagamit ang pahambing na palamang kung ang ikinukumpara ay may mas mataas o nakahihigit na katangian

New cards
39

lalo

Ang diwa ng paghahambing ay magiging kalamangan at hindi kasahulan kung ang sinasamahang pang-uri ay nagpapahayag ng kalakhan, kataasan, kalabisan o kahigtan.

New cards
40

higit/mas

sa sarili nagsasaad ng kalamangan kung ginagamit ito sa paghahambing.

New cards
41

labis

tulad din ng higit o mas

New cards
42

Di-hamak

kung ginagamit ay karaniwang isinusunod sa pang-uri.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16280 people
Updated ... ago
4.6 Stars(38)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard75 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard52 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 169 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard94 terms
studied byStudied by 38 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard39 terms
studied byStudied by 116 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard45 terms
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard808 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
4.0 Stars(1)