Voc Dossier 3

studied byStudied by 17 people
5.0(2)
get a hint
hint

une annonce

1 / 164

Tags and Description

165 Terms

1

une annonce

een advertentie

New cards
2

une aptitude

een geschiktheid

New cards
3

apte à

bekwaam om

New cards
4

le cv

de cv

New cards
5

un(e) candidat(e)

een kandidatuur

New cards
6

être candidat(e) à

zich kandidaat stellen voor

New cards
7

se porter candidat(e) à

zich kandidaat stellen voor

New cards
8

une clause

een clausule

New cards
9

une compétence

een deskundigheid

New cards
10

compétent(e)

bekwaam, competent

New cards
11

être qualifié pour

bekwaam zijn om/voor

New cards
12

une qualification

een bewkaamheid

New cards
13

un contrat

een contract, overeenkomst

New cards
14

un contrat à durée indéterminée

een contract van onbepaalde duur

New cards
15

décrocher un contrat

een contract opstellen

New cards
16

une embauche

een aanstelling, aanwerving

New cards
17

embaucher qn

iemand aanwerven

New cards
18

engager qn

iemand aanwerven

New cards
19

un entretien d’embauche

een sollicitatiegesprek

New cards
20

une expérience

een (werk)ervaring

New cards
21

un intérim

een interim(job)

New cards
22

un intérimaire

een interimaris

New cards
23

intérimaire (adj)

tijdelijk, interim-

New cards
24

le marché d’emploi

de arbeidsmarkt

New cards
25

une offre d’emploi

een werkaanbieding, vacature

New cards
26

poser sa candidature

zich kandidaat stellen, solliciteren

New cards
27

recruter

rekruteren, aanwerven

New cards
28

un recrutement

de rekrutering, het aanwerven

New cards
29

un recruteur

een recruiter

New cards
30

sélectionner qn

iemand selecteren, iemand kiezen

New cards
31

un stage

een stage

New cards
32

un stagiaire

een stagiair(e)

New cards
33

une vacance

een vacature

New cards
34

un poste vacant

een vacante plaats

New cards
35

vacant(e)

vacant

New cards
36

les effectifs

het personeelsbestand

New cards
37

un collaborateur (-trice)

een medewerker (-ster)

New cards
38

collaborer à

meewerken (aan)

New cards
39

un agent de maîtrise

een opzichter, voorman

New cards
40

un contremaître

een opzichter, ploegbaas

New cards
41

un travailleur (-euse)

een werknemer

New cards
42

travailleur (-euse) (adj)

ijverig

New cards
43

les masses travailleuses

de werkende klasse

New cards
44

un(e) salarié

een loontrekkende

New cards
45

un(e) employé(e)

een bediende

New cards
46

un employeur

een werkgever

New cards
47

un ouvrier (-iére)

een arbeider (-ster)

New cards
48

un ouvrier qualifié

een geschoolde arbeider

New cards
49

la main-d’œuvre

de arbeidskrachten

New cards
50

un cadre

een kaderlid

New cards
51

un chef d’entreprise

een bedrijfsleider

New cards
52

un chef de service / de département

een afdelingshoofd

New cards
53

un chef d’équipe

een ploegbaas

New cards
54

un patron (-ne)

de baas (bazin)

New cards
55

un directeur adjoint

een adjunct-directeur

New cards
56

un directeur commercial

een commercieel directeur

New cards
57

un directeur, une directrice ressources humaines

een directeur, een directrice van de personeelsdienst

New cards
58

un président-directeur général

een gedelegeerd bestuurder, CEO

New cards
59

un collègue

een collega

New cards
60

collégial(e)

collegiaal

New cards
61

un contractuel

een ambtenaar met arbeidscontract (niet vastbenoemd)

New cards
62

le conseil d’administration

de raad van bestuur

New cards
63

l’assemblée générale des actionnaires

de algemene aandeelhoudersvergadering

New cards
64

un(e) actionnaire

een aandeelhouder

New cards
65

une action

een aandeel

New cards
66

effectuer une tâche

een taak uitvoeren

New cards
67

confier une tâche à qn

een taak toevertrouwen aan iemand

New cards
68

se charger de

op zich nemen

New cards
69

être chargé(e) de

belasten met

New cards
70

être responsable de

verantwoordelijk zijn voor

New cards
71

s’occuper de

zich bezighouden met

New cards
72

occuper

werk verschaffen aan

New cards
73

assister qn

bijstaan

New cards
74

seconder (qn)

bijstaan

New cards
75

l’aménagement du temps de travail

een aanpassing van de werktijd

New cards
76

un emploi du temps

het tijdsschema

New cards
77

une profession libérale

een vrij beroep

New cards
78

une profession

een beroep

New cards
79

un emploi

een beroep

New cards
80

une heure supplémentaire

een overuur

New cards
81

un horaire fixe

een vast uurrooster

New cards
82

un horaire flexible

een variabel uurrooster

New cards
83

un jour férié

een feestdag

New cards
84

un jour ouvrable

een werkdag

New cards
85

un métier

een beroep

New cards
86

un travail au noir

zwartwerk

New cards
87

travailler au noir

in het zwart werken

New cards
88

un travail à domicile

een thuiswerk, telewerk

New cards
89

un télétravail

een thuiswerk, telewerk

New cards
90

la réduction du temps de travail

de arbeidstijdverkorting

New cards
91

un travail à mi-temps

een halftijdse job

New cards
92

un travail à temps partiel

een deeltijdse job

New cards
93

un travail à temps plein

een fulltime job

New cards
94

un travail d’équipe

een ploegenarbeid

New cards
95

travailler d’équipe

in ploeg werken

New cards
96

travailler par équipes

in ploeg werken

New cards
97

faire les trois huit

in ploeg werken

New cards
98

un travail de nuit

een nachtwerk

New cards
99

un travail intellectuel

een denkwerk

New cards
100

un travail manuel

een handenarbeid

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard74 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard179 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 50 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard104 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard205 terms
studied byStudied by 2561 people
Updated ... ago
4.5 Stars(30)