Fil.7 - Matatalinghagang Pananalita

studied byStudied by 34 People
0.0(0)
get a hint
hint

Matatalinghagang Pananalita

1/10

Studying Progress

New cards
10
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
10 Terms
New cards

Matatalinghagang Pananalita

  • mga pahayag na di tuwiran o di literal ang kahulugang taglay at sa halip ay may nakakubling mas malalim na kahulugan

New cards
New cards

Idyoma

  • pahayag na karaniwang hango mula sa karanasan ng tao, mga pangyayari sa buhay, at sa paligid, subalit nababalutan ng higit na malalim na kahulugan

New cards
New cards

Tayutay

  • sadyang lumalayo ang nagpapahayag sa karaniwang paraan ng pagsasalita upang higit na mapaganda o mabigyang-halina ang isinusulat o sinasabi

New cards
New cards

Pagtutulad

  • paghahambing ng dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng mga pariralang -katulad ng, -gaya ng, at iba pa

New cards
New cards

Pagwawangis

  • naghahambing tulad ng pagtutulad ngunit hindi ito gumagamit ng pariralang -tulad ng, -gaya ng, at iba pa

New cards
New cards

Pagmamalabis

  • lubhang pinalalabis o pinakukulang ang tunay na kalagayan ng tao, bagay, o pangyayari

New cards
New cards

Pagbibigay-Katauhan

  • pagbibigay-katangian ng isang tao sa isang bagay na walang buhay

New cards
New cards

Pagpapalit-saklaw

  • pagpapahayag sa pamamagitan ng pagbanggit sa bahagi bilang pagtukoy sa kabuoan

New cards
New cards

Pagtawag

  • pakikipag-usap sa karaniwang bagay na malayo o wala naman

New cards
New cards

Pag-uyam

  • pangungutya sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang kapuri-puri ngunit kabaligtaran naman ang kahulugan

New cards