Bølger og stråling, kapittel 4

studied byStudied by 81 People
5.0(2)
get a hint
hint

Hva er bølger?

1/41

Tags & Description

Studying Progress

New cards
41
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
41 Terms
New cards

Hva er bølger?

Bølger er transport av energi, uten at det flyttes masse. Denne energien kommer fra bølgekilden. En bølge vil bre seg med konstant fart fra stedet det starter.

New cards
New cards

Hva er bølgelengde?

Bølgelengde er avstanden mellom to nabobølgetopper. Bølgelengden for en lydbølge er lik avstanden mellom to fortettinger eller mellom to fortynninger.

New cards
New cards

Hva er frekvens?

Frekvens er antall svingninger bølgen gjør per sekund. Måleenheten for frekvens er Hertz (Hz). Frekvens = antall svingninger : tid

New cards
New cards

Hva er bølgefart?

Bølgefarten sier noe om hvor langt bølgetoppene forplanter seg på ett sekund. Bølgefart = frekvens x bølgelengde

New cards
New cards

Hva er amplitude?

Amplitude er høyden på en bølge. En bølge med stor amplitude vil kunne overføre mer energi enn en bølge med liten amplitude.

New cards
New cards

Hva er en periode?

En periode er tiden det tar for et punkt på en bølge å gå gjennom en hel svingning.

New cards
New cards

Hva er en mekanisk bølge?

En mekanisk bølge er en bølge som brer seg gjennom faste stoffer, væske og gass. I en mekanisk bølge påvirker partikler hverandre slik at de svinger frem og tilbake rundt et nullpunkt.

New cards
New cards

Hva er en tversbølge?

Tversbølger er en bølge der molekylene svinger vinkelrett på bølgeretningen.

New cards
New cards

Hva er en langsbølge?

Langsbølge er en bølge der molekylene oscillerer pararellt med bølgeretningen.

New cards
New cards

Hvordan oppstår lyd?

Lyd oppstår ved fortettninger og fortynninger i luftmolekyler.

New cards
New cards

Hva er det vi oppfatter som lyd?

Det vi oppfatter som lyd er når trommehinnen svinger i takt med svingningene i lydbølgene vi fager opp. Disse blir omdannet til nerveimpulser som går til hørselssenteret.

New cards
New cards

Hva er en fortetting og fortynning?

Fortetting og fortynning er små trykkvariasjoner. Fortettninger oppstår for eksempel når en gitarstreng svinger til den ene siden, slik at luftmolekylene på den siden blir presset sammen. På den andre siden blir det etterlatt fortynning av luftmolekylene.

New cards
New cards

Hva er lydfarten?

Lydfarten er det samme som bølgefarten til en bølge. Lydfarten sier noe om hvor fort fortettningene brer seg utover.

New cards
New cards

Hva gir en lys tone?

En lys tone oppstår når det er kort avstand mellom fortettningene og frekvensen er høy.

New cards
New cards

Hva gir en mørk tone?

En mørk tone oppstår når det er lang avstand mellom fortettningene, slik at frekvensen blir lavere.

New cards
New cards

Hva er refleksjon?

Hva er refleksjon? Refleksjon oppstår når en bølge treffer en flate og kastes tilbake. Innfallsvinkelen = refleksjonsvinkelen Innfallsloddet = normalen

New cards
New cards

Hva er bryting?

Bryting er når et bølgetog treffer et annet stoff, noe vil reflekteres og beholde lik bølgelengde og bølgehastighet. Resten vil gå videre med ny bølgelengde, ny bølgehastighet og skifte retning. Dette er det vi kaller bryting.

<p>Bryting er når et bølgetog treffer et annet stoff, noe vil reflekteres og beholde lik bølgelengde og bølgehastighet. Resten vil gå videre med ny bølgelengde, ny bølgehastighet og skifte retning. Dette er det vi kaller bryting.</p>
New cards
New cards

Hva er interferens?

Interferens er at to bølger på samme sted, til samme tid danner et nytt bølgemønster som er lik summen av utslagene til hver bølge. Bølgetopp + Bølgetopp = Dobbel amplitude Bølgebunn + Bølgebunn = Dobbel amplitude Bølgetopp + Bølgebunn = Kansellerer hverandre, og bølgene «slukkes»

New cards
New cards

Hva er bøyning av en bølge?

Bøyning av en bølge oppstår når bølgen møter en hindring eller går gjennom en smal spalte.

New cards
New cards

Hva er synlig lys?

Synlig lys er noen av de bølgelengdene vi kan oppfatte.

New cards
New cards

Hva er en stående bølge?

En stående bølge er svingebevegelser der hvert punkt som svinger beveger seg opp og ned. En slik bølge dannes når bølger med lik frekvens og motsatt retning møtes. Disse bølgene flytter seg ikke i rommet.

New cards
New cards

Hva er en node?

En node er et punkt på en stående bølge der amplituden er lik null.

New cards
New cards

Hva er elektromagnetiske bølger?

Elektromagnetiske bølger, EM-bølger, er transport av energi i form av bølger. Disse bølgene trenger ikke et stoff å bre seg i og har elektriske og magnetiske egenskaper. Det aller meste av EM-stråling kommer fra sola.

New cards
New cards

Hva er det elektromagnetiske spekteret?

Det elektromagnetiske spekteret er typene elektromagnetiske bølger ordnet etter bølgelengde og frekvens.

New cards
New cards

Hva er radiobølger?

Radiobølger er elektromagnetiske bølger som brukes i trådløs kommunikasjon, navigasjon og radar.

New cards
New cards

Hva er mikrobølger?

Mikrobølger er elektromagnetiske bølger som brukes i mikrobølger, i radarer og elektronisk kommunikasjon. Mikrobølger kan reflekteres, brytes, interfereres og polariseres.

New cards
New cards

Hva er infrarød stråling?

Infrarød stråling er elektromagnetiske bølger, måling av infrarød stråling kan vise hvor varmt et legeme er. Infrarød stråling er usynlig for det menneskelige øyet, men kan oppfattes av mange dyr som bruker det til blant annet jakt.

New cards
New cards

Hva er ultrafiolett stråling?

UV-stråling er elektromagnetiske bølger og er en del av solens elektromagnetiske spektrum. UV-stråling deles inn i tre forskjellige grupper, hvilken gruppe det er i avhenger av bølgelengden. UVC-stråling = Absorbert av atmosfærens ozonlag. Blir benyttet som desinfeksjon og er bakteriedrepende. UVB-stråling = 10% når jordens overflate. Kan forårsake rød og irritert hud. UVA-stråling = Når for det meste jordoverflaten. Har beskjeden skadeeffekt.

New cards
New cards

Hva er røntgenstråling?

Røntgenstråling er en type elektromagnetisk stråling som oppstår som bremsestråling og ved karakteristisk stråling, altså linjespekter-delen av et røntgenstrålingsspektrum, fra eksiterte atomer. Røntgenstråling brukes for å ta bilder av innsiden av kroppen.

New cards
New cards

Hva er gammastråling?

Gammastråling er energirik stråling fra radioaktive atomkjerner, det består av fotoner, og oppstår ved endring i strukturen til atomkjernene. Dersom man utsettes for store mengder gammastråling, så vil dette være helseskadelig, men denne egenskapen brukes til å drepe kreftceller og for ulike teknologiske formål.

New cards
New cards

Hva er kontinuerlig spekter?

Et kontinuerlig spekter inneholder stråling med alle bølgelengder av den synlige delen av det elektromagnetiske spekteret. Direkte sollys.

New cards
New cards

Hva er emisjonsspekter?

Emisjonsspekter er strålingen som sendes ut når elektroner i et eksitert atom hopper tilbake til grunntilstanden. Et emisjonsspekter inneholder bare noen bølgelengder og vi ser bare enkelte fargede linjer. Varm gass.

New cards
New cards

Hva er absorbsjonsspekter?

Et absorpsjonsspekter dannes når lys absorberes av stoffet som lyset går igjennom eller reflekteres fra. Kald gass.

New cards
New cards

Hva er hvitt lys

Hvitt lys er en blanding av elektromagnetiske bølger med ulik bølgelengde.

New cards
New cards

Hva er ioniserende stråling?

Ioniserende stråling er stråling som har så mye energi at den kan slå ut elektroner av atomer og molekyler, slik at de blir til ioner. De blir til ioner fordi da er det overskudd av en av ladningene. UVC-stråling, røntgenstråling, gammastråling, alfa-stråling og beta-stråling er ioniserende stråling.

New cards
New cards

Hva er en strålekilde?

Det finnes to ulike typer strålekilder, ioniserende og ikke-ioniserende. Et røntgenapparat er et eksempel på en ioniserende strålekilde, mens laser er et eksempel på en ikke-ioniserende strålekilde.

New cards
New cards

Hva slags informasjon kan vi få fra EM-stråling fra verdensrommet?

Informasjonen vi får fra EM-stråling fra verdensrommet er hvordan stjerner, galakser og universet har blitt til. Denne informasjonen får vi ved hjelp av radioteleskoper fordi dette tar opp radiostråling som slippes gjennom atmosfæren, slik at vi kan observere det fra jordoverflaten.

New cards
New cards

Hva slags informasjon kan vi få bare av å se på en stjerne?

Bare ved å se på en stjerne kan vi få informasjon om både temperatur, dette ser vi ved hjelp av fargen på stjernen, og avstand, dette ser vi ved å se på styrken til lyset.

New cards
New cards

Hva er forskjellen mellom elektromagnetisk- og mekanisk stråling?

Forskjellen mellom disse er at mekanisk stråling oppstår på grunn av mekaniske handlinger, som vibrasjoner. Mens elektromagnetisk stråling/bølger er bølger som er skapt av oscillerende elektriske og magnetiske felt.

New cards
New cards

Hva er resonans?

Når et svingesystem blir påvirket av en periodisk kraft med samme frekvens som systemets egenfrekvens, blir det resonans.

New cards
New cards

Hvordan sendes lys ut fra atomer?

Når et atom absorberer energi, så vil et eller flere elektroner få høyere energi dersom det blir truffet av nøyaktig lik mengde energi som det er mellom energinivåene. Da vil de hoppe ut i et elektronskall lengre ute, elektronet er da veldig ustabilt og vil fort falle tilbake til grunntilstanden og sender ut energien, fotoner, som lys (emisjon).

New cards