AP10 - Kontemporaryong Isyu

studied byStudied by 67 People
5.0(1)
Get a hint
hint

Kontemporaryong Isyu

1/21

Tags & Description

Studying Progress

New cards
21
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
21 Terms
New cards

Kontemporaryong Isyu

pangyayari o suliranin sa kasalukuyang panahon

New cards
New cards

Isyung Panlipunan

nakaaapekto sa iba't ibang institusyon ng lipunan gaya ng: pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan, at ekonomiya.

New cards
New cards

Isyung Panlipunan

Same sex marriage

New cards
New cards

Isyung Panlipunan

Terorismo

New cards
New cards

Isyung Panlipunan

Halalan

New cards
New cards

Isyung Panlipunan

Kahirapan

New cards
New cards

Isyung Pangkalusugan

isyu sa kalusugan na maaaring nakabubuti o di nakabubuti

New cards
New cards

Isyung Pangkalusugan

Covid-19

New cards
New cards

Isyung Pangkalusugan

Obesity

New cards
New cards

Isyung Pangkalusugan

Malnutrition

New cards
New cards

Isyung Pangkalusugan

Mental Health

New cards
New cards

Isyung Pangkapaligiran

pagpapaunlad at tamang paggamit ng kalikasan

New cards
New cards

Isyung Pangkapaligiran

Global Warming

New cards
New cards

Isyung Pangkapaligiran

Paglindol

New cards
New cards

Isyung Pangkapaligiran

Baha, Bagyo

New cards
New cards

Isyung Pangkapaligiran

La Nina, EL Nino

New cards
New cards

Isyung Pang-ekonomiya

may kinalaman sa Globalisasyon at negosyo

New cards
New cards

Isyung Pang-ekonomiya

Import/Export

New cards
New cards

Isyung Pang-ekonomiya

Online shopping

New cards
New cards

Isyung Pang-ekonomiya

Free trade

New cards
New cards

Isyung Pang-ekonomiya

Samahang Pandaigdigan

New cards