INNE 4 Samhälle och politik

studied byStudied by 29 people
0.0(0)
get a hint
hint

Omyndig, -t, -a / minderårig, -t, -a

1 / 113

Tags and Description

114 Terms

1

Omyndig, -t, -a / minderårig, -t, -a

alaikäinen

New cards
2

ett initiativ 5

aloite

New cards
3

ta IV initiativ

tehdä aloite

New cards
4

demokrati, -n

demokratia

New cards
5

demokratisk, -t, -a

demokraattinen

New cards
6

riksdag, -en

eduskunta

New cards
7

representera I

edustaa

New cards
8

en representant 3

edustaja

New cards
9

en kandidat 3

ehdokas

New cards
10

kandidera I / ställa II upp

asettua ehdolle

New cards
11

levnadsstandard, -en

elintaso

New cards
12

en majoritet 3

enemmistö

New cards
13

Europeiska unionen

Euroopan unioni

New cards
14

en europaparlamentariker 5

europarlamentaarikko

New cards
15

förvaltning, -en

hallinto

New cards
16

en regering 2

hallitus (valtion)

New cards
17

välfärd -en / välstånd -et

hyvinvointi

New cards
18

ett välfärdssamhälle 4

hyvinvointiyhteiskunta

New cards
19

en styrelse 3

johtokunta, hallitus

New cards
20

offentlig, -t, -a

julkinen

New cards
21

en organisation 3

järjestö

New cards
22

en medlem 2

jäsen

New cards
23

vara IV för något

kannattaa jotakin

New cards
24

en anhängare 5

kannattaja

New cards
25

väljarstöd, -et

kannatus

New cards
26

ett folk 5

kansa

New cards
27

en medborgare 5

kansalainen

New cards
28

ett medborgarinitiativ 5

kansalaisaloite

New cards
29

en medborgarorganisation 3

kansalaisjärjestö

New cards
30

en medborgarrörelse 3

kansalaisliike

New cards
31

en riksdagsledamot 3

kansanedustaja

New cards
32

stadsfullmäktige

kaupunginvaltuusto

New cards
33

en stadsfullmäktigeledamot 3

kaupunginvaltuutettu

New cards
34

ett möte 4

kokous

New cards
35

en kommun 3

kunta

New cards
36

kommunal, -t, -a

kunnallinen

New cards
37

kommunfullmäktige

kunnanvaltuusto

New cards
38

muta I

lahjoa

New cards
39

en lag 2

laki

New cards
40

laglig -t -a

laillinen

New cards
41

lagstiftning, -en

lainsäädäntö

New cards
42

stifta i lagar

säätää lakeja

New cards
43

en nämnd 3

lautakunta

New cards
44

en demonstration 3

mielenosoitus

New cards
45

demonstrera I

osoittaa mieltään

New cards
46

en åsikt 3

mielipide

New cards
47

en opinion 3

mielipide (yleinen)

New cards
48

en opinionsmätning 2

mielipidemittaus

New cards
49

en minister 2

ministeri

New cards
50

ungdomsfullmäktige

nuorisovaltuusto

New cards
51

höger, -n

oikeisto

New cards
52

en rättighet 3

oikeus

New cards
53

ha IV rätt till något

olla oikeus johonkin

New cards
54

opposition, -en

oppositio

New cards
55

delta IV i något

osallistua johonkin

New cards
56

engagera i sig i/för något

osallistua johonkin, olla kiinnostunut jostakin

New cards
57

deltagange, -t / engagemang, -et

osallistuminen

New cards
58

ta IV ställning till något

ottaa kantaa johonkin

New cards
59

politik, -en

politiikka

New cards
60

en politiker 5

poliitikko

New cards
61

politisk, -t, -a

poliittinen

New cards
62

inrikespolitik, -en

sisäpolitiikka

New cards
63

utrikespolitik

ulkopolitiikka

New cards
64

borgerlig, -t, -a

porvarillinen

New cards
65

en ordförande 5

puheenjohtaja

New cards
66

ett parti 3

puolue

New cards
67

en partiledare 5

puoluejohtaja

New cards
68

en statsminister 2

pääministeri (Pohjoismaissa)

New cards
69

ett beslut 5

päätös

New cards
70

fatta i beslut

päättää, tehdä päätös

New cards
71

en beslutsfattare 5

päättäjä

New cards
72

beslustsfattande, -t

päätöksenteko

New cards
73

republik, -en

tasavalta

New cards
74

myndig, -t, -a

täysi-ikäinen

New cards
75

ett val 5

vaalit

New cards
76

ett riksdagsval 5

eduskuntavaalit

New cards
77

ett kommunalval 5

kuntavaalit

New cards
78

en valmaskin 3 / en valkompass 3

vaalikone

New cards
79

ett vallöfte 4

vaalilupaus

New cards
80

påverka I något

vaikuttaa johonkin

New cards
81

påverkande -t

vaikuttaminen

New cards
82

inflytande, -t

vaikutusvalta

New cards
83

inflytelserik, -t, -a

vaikutusvaltainen

New cards
84

ett utskott 5

valiokunta

New cards
85

makt, -en

valta

New cards
86

en makthavare 5

vallanpitäjä

New cards
87

ett rike 4

valtakunta

New cards
88

en stat 3

valtio

New cards
89

statlig, -t, -a

valtiollinen

New cards
90

liberal, -t, -a

vapaamielinen

New cards
91

vänster, -n

vasemmisto

New cards
92

vara IV emot något / motsätta iv sig något

vastustaa jotakin

New cards
93

en motståndare 5

vastustaja

New cards
94

en plikt 3, en skyldighet 3

velvollisuus

New cards
95

en myndighet 3

viranomainen

New cards
96

en tjänsteman 5

virkamies

New cards
97

en minoritet 3

vähemmistö

New cards
98

debattera I

väitellä

New cards
99

en debatt 3

väittely

New cards
100

en förening 2

yhdistys

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 83 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2898 people
Updated ... ago
4.7 Stars(6)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard62 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 159 people
Updated ... ago
4.8 Stars(22)
flashcards Flashcard228 terms
studied byStudied by 73 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard65 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(2)