Fil.3 - Tula at Elemento Nito

studied byStudied by 43 people
5.0(2)
get a hint
hint

Tula

1 / 17

Tags and Description

18 Terms

1

Tula

 • akdang pampanitikang naglalarawan ng buhay, hinango sa guniguni, pinararating sa ating damdamin, at ipinahahayag sa pananalitang may angking kariktan o aliw-iw

New cards
2

Tugma

 • pare-pareho o halos magkakasintunog na dulum-pantig ng bawat taludtod ng tula

New cards
3

Tugmang Patinig

 • tugmang salita na nagtatapos sa iisang patinig o may pare-pareho ring bigkas = a, e-j, o-u

New cards
4

Malumay at Mabilis

 • walang impit

New cards
5

Malumi at Maragsa

 • may impit

New cards
6

Malumay

 • ikalawa/huli ang diin

 • patinig/katinig

New cards
7

Malumi

 • ikalawa/huli ang diin na may impit sa dulo

 • patinig

 • paiwa (à)

New cards
8

Mabilis

 • tuloy-tuloy, dulo ang diin

 • patinig/katinig

 • pahilis (á)

New cards
9

Maragsa

 • tuloy-tuloy, dulo ang diin na may impit sa dulo

 • patinig

 • pakupya (ȃ)

New cards
10

Tugmang Katinig

 • tugmang salita na nagtatapos sa katinig

New cards
11

Tugmang Malakas

 • b, k, d, g, p, s, t

New cards
12

Tugmang Mahina

 • l, m, n, ng, r, w, y

New cards
13

Sukat

 • bulang ng pantig sa bawat taludtod ng saknong

 • karaniwang labindalawa, labing-anim, labingwalong pantig

New cards
14

Sesura

 • saglit na tigil sa ikaanim o sa kalagitnaan ng taludtod

New cards
15

Saknong

 • pagpapangkat ng mga taludtod o linya ng tula

New cards
16

Larawang-Diwa

 • salitang binabanggit sa tulang nag-iiwan ng larawan sa isipan ng mambabasa

New cards
17

Simbolismo

 • bagay na ginamit sa tulang may kinakatawang mensahe

New cards
18

Kariktan

 • tulang pilimpili ang mga salita, kataga

 • nag-iiwan ng impresyon sa mambabasa

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 30 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 177 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard52 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 106 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)