Fokus 3 text 2

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

våga, vågar, vågade, vågat

1 / 100

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

101 Terms

1

våga, vågar, vågade, vågat

uskaltaa

New cards
2

vara, är, var, varit sig själv

olla oma itsensä

New cards
3

veta, vet, visste, vetat

tietää

New cards
4

kommunicera, kommunicerar, kommunicerade, kommunicerat

kommunikoida, viestiä

New cards
5

visuellt

visuaalisesti

New cards
6

med

kanssa

New cards
7

publik, publiken

yleisö

New cards
8

vilja, vill, ville, velat

haluta, tahtoa

New cards
9

visa, visar, visade, visat

näyttää, osoittaa

New cards
10

mode, modet

muoti

New cards
11

kunna, kan, kunde, kunnat

osata, voida

New cards
12

både

och

New cards
13

ekologisk, ekologiskt, ekologiska

ekologinen

New cards
14

snygg, snyggt, snygga

hyvännäköinen, siisti

New cards
15

göra, gör, gjorde, gjort

tehdä

New cards
16

populär, populärt, populära

suosittu

New cards
17

på sociala medier

sosiaalisessa mediassa

New cards
18

vara intresserad, intresserat, intresserade av ngt

olla kiinnostunut jstak

New cards
19

under gymnasietiden

lukioaikana

New cards
20

ha, har, hade, haft

olla, omistaa

New cards
21

egen, eget, egna

oma

New cards
22

en blogg, bloggen, bloggar, bloggarna

blogi

New cards
23

som

joka, jotka

New cards
24

handla, handlar, handlade, handlat om ngt

käsitellä jtak

New cards
25

nuförtiden

nykyään

New cards
26

en följare, följaren, följare, följarna

seuraaja

New cards
27

ett inlägg, inlägget, inlägg, inläggen om ngt

kannanotto jstak, postaus jstak

New cards
28

fortfarande

edelleen, yhä

New cards
29

oftast

useimmiten

New cards
30

en stil, stilen, stilar, stilarna

tyyli

New cards
31

ett foto, fotot, foton, fotona

valokuva

New cards
32

en video, videon, videor, videorna

video

New cards
33

efter gymnasiet

lukion jälkeen

New cards
34

börja, börjar, började, börjat

alkaa, aloittaa

New cards
35

plugga, pluggar, pluggade, pluggat

päntätä, opiskella

New cards
36

där

siellä

New cards
37

lära, lär, lärde, lärt sig om ngt

oppia jstak

New cards
38

massor

paljon

New cards
39

en bransch, branschen, branscher, branscherna

ala

New cards
40

mycket mer än

paljon enemmän kuin

New cards
41

bara

vain

New cards
42

designa, designar, designade, designat

suunnitella

New cards
43

kläder, kläderna

vaatteet

New cards
44

få, får, fick, fått

saada

New cards
45

berätta, berättar, berättade, berättat

kertoa

New cards
46

en bild, bilden, bilder, bilderna

kuva

New cards
47

stajla, stajlar, stajlade, stajlat

stailata

New cards
48

berätta, berättar, berättade, berättat visuellt

kertoa visuaalisesti

New cards
49

det har jag stor nytta av

siitä minulle on paljon hyötyä

New cards
50

ha, har, hade, haft nytta av ngt

olla hyötyä jstak

New cards
51

genom bilder, videor och olika visuella medel

kuvien, videoiden ja eri visuaalisten keinojen avulla

New cards
52

olik, olikt, olika

eri; erilainen

New cards
53

ett medel, medlet, medel, medlen

keino

New cards
54

en värdering, värderingen, värderingar, värderingarna

arvo, arvostus

New cards
55

en profil, profilen, profiler, profilerna

profiili

New cards
56

det gäller att vara sig själv

pitää olla oma itsensä

New cards
57

det är kanske därför

ehkä siksi, ehkä sen vuoksi

New cards
58

också

myös

New cards
59

viktig, viktigt, viktiga

tärkeä

New cards
60

modeintresserad, modeintresserat, modeintresserade

muodista kiinnostunut

New cards
61

men

mutta

New cards
62

posta, postar, postade, postat

postata

New cards
63

ekologiskt tänkande, det ekologiska tänkandet

ekologinen ajattelu

New cards
64

återanvändning, återanvändningen

kierrätys

New cards
65

gå, går, gick, gått på lopptorg

käydä kirpputoreilla

New cards
66

handla, handlar, handlade, handlat

tehdä ostoksia

New cards
67

ett företag, företaget, företag, företagen

yritys, firma

New cards
68

samarbeta, samarbetar, samarbetade, samarbetat

tehdä yhteistyötä

New cards
69

hållbar, hållbart, hållbara

kestävä

New cards
70

någon, något, några

joku, jotkut

New cards
71

god, gott, goda

hyvä

New cards
72

ett råd, rådet, råd, råden

neuvo

New cards
73

finnas, finns, fanns, funnits

olla olemassa, on

New cards
74

utseendefixering, utseendefixeringen

ulkonäkökeskeisyys

New cards
75

det enda

ainoa (asia)

New cards
76

hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt mot

auttaa jhk

New cards
77

modigt

rohkeasti

New cards
78

nöjd med det man är

tyytyväinen siihen, mitä on

New cards
79

nöjd, nöjt, nöjda med ngt

tyytyväinen jhk

New cards
80

alla

kaikki (ihmiset)

New cards
81

sluta, slutar, slutade, slutat

lopettaa, loppua

New cards
82

följa, följer, följde, följt

seurata

New cards
83

(en) sådan, (ett) sådant, sådana

sellainen, sellaisia

New cards
84

ett konto, kontot, konton, kontona

tili

New cards
85

få, får, fick, fått ngn att göra ngt

saada jku tekemään jtak

New cards
86

känna, känner, kände, känt sig

tuntea itsensä jksik

New cards
87

ledsen, ledset, ledsna

surullinen

New cards
88

eller

tai, vai

New cards
89

otillräcklig, otillräckligt, otillräckliga

riittämätön

New cards
90

må, mår, mådde, mått bra av ngt

voida hyvin jstak

New cards
91

verka, verkar, verkade, verkat

vaikuttaa jltak

New cards
92

alla andra

kaikki muut

New cards
93

perfekt, perfekt, perfekta

täydellinen

New cards
94

ett liv, livet, liv, liven

elämä

New cards
95

sin, sitt, sina

New cards
96

ett problem, problemet, problem, problemen

ongelma

New cards
97

(en) annan, (ett) annat, andra

muu, toinen, muut, toiset

New cards
98

tro, tror, trodde, trott

luulla, uskoa

New cards
99

ändå

kuitenkin

New cards
100

klara, klarar, klarade, klarat sig

selviytyä, pärjätä

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 35 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 48 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard27 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard119 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard225 terms
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard190 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 60 people
Updated ... ago
5.0 Stars(5)